Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Modrava 
 •  
 • Modrava 63 
 • 341 92 Kašperské Hory 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 81,63 km²

Modrava

Das Gemeinde Modrava liegt etwa 35 km südlich von Sušice im zentralen Böhmerwald, am Zusammenfluss der zwei Bäche Roklanský und Modravský, die hier den Fluss Vydra entstehen lassen. Modrava ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die entlegensten Teile des Nationalparks Böhmerwald, die entlang der Staatsgrenze zu Bayern liegen. Westlich und südlich des Dorfes befinden sich einige ausgedehnte und viele kleinere Torfmoore, die seit 1989 im Nationalnaturreservat Modravské slatě (36 km2) geschützt werden. Durch einen Lehrpfad mit Informationstafeln wurde die "Dreiseenmoorlandschaft" - ein Hügeltorfmoor mit drei kleinen Seen - für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Modrava ist derzeit ein bedeutendes Tourismuszentrum des Böhmerwaldes. Anreise: Auf der Straße Nr. 169 am Fluss Otava entlang, bis zur Kreuzung hinter Rejštejn, danach weiter auf einer kleineren Straße über Srní und Antýgl.

Modrava

Obec Modrava leží asi 35 km jižně od Sušice v centrální části Šumavy při soutoku Roklanského a Modravského potoka, které se spojují v řeku Vydru. Vychází se odtud do nejodlehlejších částí Národního Parku Šumava, které se rozkládají podél hranice s Bavorskem. Na západ a na jih od obce se nachází několik rozlehlých a mnoho drobných rašelinišť chráněných od roku 1989 v národní přírodní rezervaci Modravské slatě (36 km2). Naučnou stezkou s informačními panely je zpřístupněna Tříjezerní slať, což je vrchovištní rašeliniště se třemi jezírky. V současné době je Modrava významným centrem šumavské turistiky. Příjezd: Silnice č. 169 podél Otavy, a to až na rozcestí za Rejštejnem, a dále přes silnici III. třídy přes Srní a Antýgl.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Modrava

Modrava entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als eine Fischerkolonie. 1801 wurde der Schifffahrtskanal Vchynice-Tetov errichtet. Einen größere Entwicklungsschub erhielt Modrava erst durch die Holzindustrie. 1836 wurde hier eine Fabrik gegründet, in der mit großem Erfolg aus Fichtenholz Musikinstrumente hergestellt wurden. 1924 wurde die Klostermann-Hütte in Betrieb genommen. Damals gehörte sie dem Klub tschechischer Touristen, heute dient sie als Erholungszentrum. Nach der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung im Jahre 1945 war das Dorf an drei Seiten von Grenzgebiet umgeben. Die meisten verlassenen Gebäude verfielen, die übrig gebliebenen dienen heute Erholungs- und Freizeitzwecken.

Modrava

Vznikla v první polovině 18. stol. jako rybářská osada. Roku 1801 byl postaven Vchynicko-tetovský plavební kanál. Většího rozvoje zaznamenala Modrava až se zahájením těžby dřeva. Roku 1836 zde byla založena továrna, kde se zpracovávalo smrkové rezonanční dřevo na výrobu hudebních nástrojů. V r.1924 byla uvedena do provozu Klostermannova chata sloužící Klubu českých turistů, dnes rekreační středisko. Po odsunu německého obyvatelstva r.1945 obklopilo ves ze tří stran hraniční pásmo, většina opuštěných stavení se rozpadla, zbývající nyní plní rekreační funkci.

Wirtschaft • Hospodářství

Modrava

Modrava ist ein bedeutendes Zentrum des Böhmerwaldtourismus, daher sind seine Einwohner vor allem im Bereich des Fremdenverkehrs tätig. Unterkünfte: - Hotel Modrava - Klostermann-Hütte - Pension Korýtko - Pension Modrava - Pension Pupík - Pension Zlatá Stezka

Modrava

Modrava je významným centrem šumavské turistiky, a proto místní obyvatelé podnikají v turistickém ruchu. Ubytování: - Hotel Modrava, - Klostermannova chata, - Pension Korýtko, - Penzion Modrava, - Penzion Pupík, - Penzion Zlatá Stezka.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Modrava 
 •  
 • Modrava 61 
 • 341 94  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Sa: 09.00 - 17.00 Uhr So: 10.00 - 16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-So: 09.00 - 17.00 hodin Ne: 10.00 - 16.00 hodin
Rendert Time: 0,915 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB