Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Merklín 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 17,01 km²

Merklín

Die Gemeinde Merklín liegt 10 km südwestlich von Přeštice. Sie wird durch den Fluss Merklínka geteilt, der aus dem Merklíner Bach entspringt. In der Gemeinde befinden sich zahlreiche historische Baudenkmäler. Dazu gehören das Dorfschloss mit einem Park, die St. Nikolaus-Kirche mit Statuen der hl. Notburga und des hl. Florian, eine Statue des hl. Gothard und die Kirche St. Vavřinec (sog. Bijadla), die schon 1115 als Besitz des Klosters Kladruby erwähnt wurde. In Merklín gibt es ein Gemeindeamt, ein Postamt, eine Grundschule, eine Poliklinik und eine Gemeindebibliothek. In der Gemeinde sind der Fußballverein Sokol Merklín und Softballmannschaften für Männer, Frauen und Kinder aktiv. Tennisfans haben die Möglichkeit, auf zwei neuen Tennisplätzen mit Kunstbelag zu spielen. Im Dorf gibt es zwei Gasthäuser, vier Lebensmittelgeschäfte, ein Fleischgeschäft, ein Geschäft für Konsumgüter und eine Drogerie. In Richtung Staňkov befindet sich in den Wäldern das Erholungszentrum Zelený Háj.

Merklín

Jihozápadně 10 km od Přeštic se v rozkládá obec Merklín. Obec dělí řeka Merklínka, vytékající z Merklínského rybníka. V obci se nachází poměrně velký počet historických památek. Patří mezi ně venkovský zámek s parkem, kostel sv. Mikuláše se sochami sv. Notburgy a sv. Floriána, socha sv. Gotharda a kostel sv. Vavřince (tzv. Bijadla) připomínaný již v roce 1115 jako majetek kladrubského kláštera. V Merklíně se nachází obecní úřad, pošta, základní škola, zdravotní středisko a obecní knihovna. V obci je aktivní fotbalový oddíl Sokol Merklín, softbalová družstva mužů, žen a dětí. Příznivci tenisu mají možnost si zahrát na dvou nových tenisových kurtech s umělohmotným povrchem. V obci se nachází dvě pohostinství, čtyři obchody s potravinami, řeznictví, obchod se spotřebním zbožím a drogerie. Směrem na Staňkov se uprostřed lesů nachází rekreační středisko Zelený Háj.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Merklín

Die erste schriftliche Erwähnung des Städtchens stammt aus dem Jahr 1356. Schon damals, als die Gemeinde im Besitz der Brüder Dněpr und Bohuslav war, sprach man von Merklín als Städtchen mit einer Kirche und einer Festung. Nach dem Tod beider Brüder erbte die Tochter von Bohuslav Merklín, die mit Konrad Borník von Štíťary verheiratet war. Ihr Mann verkaufte das Herrschaftsgut um 1431 an den Stadtbürger Michal aus Stříbro, später Michal von Merklín genannt. Nahezu während des ganzen 16. Jahrhunderts gehörte das Merklíner Herrschaftsgut der Familie Chřínovci von Chřínov. Anfang des 17. Jahrhunderts erhielten die Merklíner Bürger das Recht, Bier zu brauen, sowie auch andere Stadtprivilegien. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges wurde das Städtchen durch eine Schlacht zwischen dem Heer des Grafen Mansfeld und den kaiserlichen Kosaken in Mitleidenschaft gezogen. Durch Kriege, Feldzüge der Heere und durch allgemeine Not verödete Merklín in den Jahren 1624-1652. In der Geschichte der Gemeinde sind Zink- und Silberabbau sowie das Glaswerk Na Vytůni belegt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Nähe von Merklín auch einige Steinkohlelager.

Merklín

První písemná zpráva o městečku je z roku 1356. Již tehdy, v souvislosti s držením obce bratry Dněprem a Bohuslavem, byl Merklín zmiňován jako městečko s kostelem a tvrzí. Po smrti bratrů získala Merklín Bohuslavova dcera, provdaná za Konráda Borníka ze Štíťar, který kolem roku 1431 prodal zdejší panství stříbrskému měšťanu Michalovi, později psanému z Merklína. Chřínovcům z Chřínova patřilo Merklínské panství prakticky po celé 16. století. Na počátku 17. stol. získávají merklínští měšťané povolení vařit pivo a další městská privilegia. Na počátku třicetileté války bylo městečko v průběhu bitvy mezi Mansfeldovými vojsky a císařskými kozáky poškozeno. Válkami, průtahy vojsk a všeobecnou bídou v letech 1624 - 1652 Merklín zpustl a vylidnil se. V historii obce je doložena těžba zinku a stříbra a sklárna Na Vytůni. Na počátku 20. století bylo v okolí Merklína též několik kamenouhelných loží.

Wirtschaft • Hospodářství

Merklín

In Merklín sind keine größeren Produktionsfirmen ansässig. Aufgrund der ausgezeichneten Erholungsmöglichkeiten konzentrieren sich die örtlichen Unternehmer auf den Bereich des Touristenverkehrs.

Merklín

V Merklíně nepodniká žádná větší výrobní firma. Vzhledem k výborným rekreačním možnostem se místní podnikatele orientují na podnikání v cestovním ruchu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Merklín 
 •  
 • Zámek 1 
 • 334 52  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-18.00 Uhr Mi: 07.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-18.00 h St: 07.00-18.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB