Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Manětín 
 •  
 • Manětín 89 
 • 331 62 Manětín 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 84,66 km²

Manětín

Das Städtchen Manětín befindet sich im gleichnamigen Hügelland im ehemaligen Bezirk Pilsen-Nord. Es zählt 1.316 Einwohner und liegt in einer Höhe von 420 m über dem Meeresspiegel. Zur Zeit des Barock wirkten hier zahlreiche herausragende Künstler, daher wird Manětín als die Perle des westböhmischen Barocks bezeichnet. Im örtlichen Schloss sind das Museum und die Galerie des nördlichen Teils der Region Pilsen untergebracht. Zu sehen sind hier eine reiche Sammlung an Möbeln, sowie angewandte und bildende Kunst, u.a. eine ständige Ausstellung von Bildern des Václav Brožík. Sehenswürdigkeiten: - Schloss Manětín, das an der Stelle des Renaissancesitzes steht. Nach einem Brand im Jahre 1712 wurde es im Barockstil nach Plänen von T. Hafenecker umgebaut. - Schlosspark - Wallfahrtskirche St. Barbara - gotische Kirche St. Johannes der Täufer - Bürgerhäuser auf dem Marktplatz im Spätbarockstil

Manětín

Městečko se nachází v Manětínské vrchovině v bývalém okrese Plzeň - sever. Čítá 1316 obyvatel a leží 420 m. nad mořem. V období baroka zde působila celá řada vynikajících umělců, a díky tomu je Manětín nazýván západočeskou barokní perlou. V místním zámku sídlí pobočka Muzea a galerie severního Plzeňska, ve které je instalována zámecká expozice s bohatými sbírkami nábytku, užitého a výtvarného umění (stálá výstava obrazů Václava Brožíka). Památky: - zámek Manětín - stojí na místě renesančního sídla, po požáru města r. 1712 barokně přestavěn podle projektu T. Hafeneckera. - Zámecký park. - poutní kostel sv. Barbory - gotický kostel sv. Jana Křtitele - pozdně barokní měšťanské domy na náměstí

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Manětín

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1169. Ursprünglich gab es hier eine Kommende des Johanniterordens mit einem fürstlichen Jagdhof. Die ersten Privilegien bekam das Städtchen, das eine vorteilhafte Lage an der Handelsstraße von Cheb nach Prag aufweisen konnte, von König Vladislav I. schon im Jahre 1235 verliehen. Nach den Hussitenkriegen ging der kirchliche Besitz an das Geschlecht Švamberk, dem das Herrschaftsgut bis 1544 gehörte. Danach gehörte Manětín den Herren Šlik und Hrobčický von Hrobčice. Von 1622 bis ins 20. Jahrhundert war das Städtchen im Besitz der Herren Lažanskýs von Buková und wurde nach einem Brand 1712 neu aufgebaut. Bald danach ließ Václav Josef Lažanský das Schloss nach Plänen von J.B. Santini vollständig umbauen. Unter Václav Josef Lažanský, seiner Frau und ihrem Sohn Maxmilián Václav war Manětín ein wahres Künstlerzentrum. Für sie arbeiteten der Maler Brandl und sein Altersgenosse Bentum, J.J. Händl, die Bildhauer Borovec und J.J. Herscher, die Architekten J.B. Santini und Hess von Tirol. Ende des 17. Jahrhunderts war auch der Architekt G.B. Mathey für die Familie Lažanský in Manětín tätig (Kirche St. Barbara).

Manětín

První zmínka o obci pochází z roku 1169. Původně zde stála komenda rytířského řádu Johanitů s knížecím loveckým dvorem. První výsady obdrželo městečko, jež těžilo z polohy na obchodní cestě z Chebu do Prahy, od krále Vladislava I. již v r. 1235. Církevní majetek přešel po husitských válkách na Švamberky, kterým panství patřilo do r. 1544. Pak náleželo Šlikům a Hrobčickým z Hrobčic. Od r. 1622 do 20. stol. je vlastnili Lažanští z Bukové, za nichž bylo městečko po požáru v r. 1712 nově vybudováno. Hned po požáru dal Václav Josef Lažanský podle plánů J. B. Santiniho zámek zcela přestavět. Za Václava Josefa Lažanského a jeho manželky a jejich syna Maxmiliána Václava byl Manětín opravdovým střediskem umělců. Pracoval pro ně malíř P. Brandl i jeho vrstevník F. K. Bentum, dále J. F. Händl, sochaři Š. Borovec a J. J. Herscher, architekti J. B. Santini, J. J. Hess z Tyrol a ke konci 17. Století stavěl pro Lažanské v Manětíně i architekt G. B. Mathey (kostel sv. Barbory).

Wirtschaft • Hospodářství

Manětín

Manětín konzentriert sich auf den Touristenverkehr. Zur Zeit sind hier zahlreiche kleine Gewerbetreibende ansässig. Folgende Firmen sind in Manětín tätig: Arbeitsbekleidung Hana Koudelová Bauwesen Milan Hanus TAZ - František Janouškovec TEN EXPRES GmbH Produktionsgenossenschaft der Invaliden Obzor Pilsen ZDV Manětín Eisenhandlung Roman Bednařík

Manětín

Manětín se orientuje na turistický ruch. V současnosti zde podniká celá řada drobných živnostníků. Nachází se zde tyto firmy: Pracovní oděvy Hana Koudelová Stavitelství Milan Hanus TAZ - František Janouškovec TEN EXPRES s.r.o. Výrobní družstvo invalidů Obzor Plzeň ZDV Manětín Železářství Roman Bednařík

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Manětín 
 •  
 • Manětín 89 
 • 331 62  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo - Fr: 08.00-16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po - Pá: 08.00-16.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB