Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Měčín 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 38,91 km²

Měčín

Měčín ist ein Städtchen in Südwestböhmen im ehemaligen Bezirk Klatovy. Es liegt 15 km nordöstlich von Klatovy im Švihov-Hügelland. In der Gemeinde gibt es eine Grundschule, ein Postamt, ein Sportareal, eine Poliklinik und eine Gemeindebibliothek. Im Gebäude des Gemeindeamtes können Interessierte die Ausstellung "Holzspielzeug aus Skašov" besuchen. Im 18. Jahrhundert förderte man hier Kupfer und Zinn. In der Stadt befindet sich ein Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert und die gotische St.-Nikolaus-Kirche aus dem 14. Jahrhundert, die 1776 barockisiert wurde. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Barockpfarrhaus mit Mansardendach und auf dem Markplatz eine Barockstatue des hl. Johann Nepomuk aus dem 18. Jahrhundert.

Měčín

Měčín je městečko v jihozápadních Čechách v okrese Klatovy. Nachází se 15 kilometrů severovýchodně od Klatov ve Švihovské vrchovině. V obci je základní škola, pošta, sportovní areál, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. Zájemci mohou navštívit budovu městského úřadu, kde se nachází expozice Dřevěné skašovské hračky. V 18. století se zde těžila měď a cín. Ve městě je renesanční zámek z 16. století a gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, který byl barokně přestavěn roku 1776. Dalšími památkami jsou barokní fara s mansardovou střechou a na návsi barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 4 von 4

Geschichte • Historie

Měčín

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Měčín stammt aus dem Jahr 1352 und steht in Zusammenhang mit der damaligen Pfarrkirche St. Nikolaus. Schon 1413 war Měčín ein Städtchen. Im 13. Jahrhundert gehörte Měčín zum Gebiet um Přeštice, wie man durch eine Urkunde aus dem Jahr 1245 erfährt, mit der Königin Kunhuta die Umgebung von Přeštice dem Kloster Kladruby schenkte. Im 15. Jahrhundert war Měčín selbstständiges Landgut und Ende des 15. Jahrhunderts war es Teil des Herrschaftsguts Švihov, dem es bis zu dessen Ausverkauf gegen Ende des 16. Jahrhunderts angehörte. Damals entstand erneut ein selbstständiges Landgut, das durch Schloss Nový hrad mit Měčín und den Dörfern Luh und Vlčí gebildet wurde. Die Zeit der Selbstständigkeit dauerte jedoch nicht lange und schon nach 1610 wurde Měčín dem Herrschaftsgut Žinkovy angeschlossen. Nach der Auflösung der Obrigkeitsbehörden Mitte des 19. Jahrhunderts war Měčín zunächst Teil des Bezirks Nepomuk. Später gehörte es dem politischen Bezirk Přeštice und dem Gerichtsbezirk Nepomuk an.

Měčín

První zmínka o Měčínu pochází z roku 1352 a je spojena se zdejším farním kostelem sv. Mikuláše. Již roku 1413 byl Měčín městečkem. Ve 13. stol. patřil Měčín k přeštickému újezdu, můžeme tak usuzovat z listiny pocházející z roku 1245, kterou darovala královna Kunhuta okolí Přeštic klášteru v Kladrubech. V 15. století byl samostatným statkem a na jeho konci se dostal k panství Švihova, u kterého pak zůstal až do jeho rozprodeje na konci 16.stol. Tehdy vznikl samostatný měčínský statek, který tvořil zámek Nový hrad s Měčínem a vsi Luh a Vlčí. Jeho samostatnost však dlouho netrvala a již po roce 1610 byl připojen k panství Žinkovy. Po zrušení vrchnostenských úřadů v polovině 19. století byl Měčín součástí okresu Nepomuk a později politického okresu Přeštice a soudního Nepomuk.

Wirtschaft • Hospodářství

Měčín

Landwirtschaftliche Genossenschaft Měčín - landwirtschaftliche, pflanzliche und tierische Erzeugnisse, Herstellung von Kartoffelchips

Měčín

Zemědělské družstvo Měčín, družstvo - zemědělská výroba rostlinná a živočišná; výroba smažených bramborových lupínků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Měčín 
 •  
 • Farní 43 
 • 340 37  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-17.00 h
Rendert Time: 1,005 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB