Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Mähring 
 •  
 • Großkronreuth 24 
 • 95695 Mähring 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Tirschenreuth

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 72,94 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.025 (29.08.2002)

Mähring

Der Markt Mähring liegt im nördlichen Oberpfälzer Wald, im sog. Stiftland und grenzt direkt an die Tschechische Republik an. Der Markt besteht aus 19 Ortschaften, Weilern und Einöden, die auf knapp 73 qkm verteilt sind. Das Gemeindegebiet liegt zwischen 560 und 780 m über dem Meeresspiegel. Der Markt ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Der Grenzübergang in Mähring ist für alle Kraftfahrzeuge geöffnet Die nächsten Ausfahrten zur A 93(Ausfahrt Tirschenreuth/Plößberg oder Falkenberg) liegen etwa 15 km vom Marktgebiet entfernt.

Mähring

Obec Mähring leží v severní části Hornofalckého lesa, v tzv. Stiftland a hraničí přímo s Českou republikou. Celá obec sestává z 19 menších obcí, malých osad a samot, které se rozkládají na zhruba 73 km čtverečných. Oblast obce leží mezi 560 a 780 metry nad mořem. Pro obec je charakteristické převážně zemědělství. Hraniční přechod v Mähringu je otevřen pro všechna vozidla. Nejbližší nájezdy na dálnici A 93 (nájezd Tirschenreuth/Plössberg nebo Falkenberg) jsou vzdáleny od obce přibližně 15 km.

Geschichte • Historie

Mähring

Der Markt Mähring zählt mit zu den ältesten Siedlungen im Stiftland. Der Ort (erste urkundliche Erwähnung: 1162) mit seinem Umland wird 1181 vom böhmischen König dem Kloster Waldsassen geschenkt und gehörte einst zur Diözese Prag. Dieser unmittelbare Grenzort entwickelte sich zu einem bedeutenden Grenzübergang des Klosters, erhielt im 14. Jahrhundert eine Kirche, später ein Richteramt und um 1500 das Braurecht. Das Reichsdorf Griesbach wird 1285 urkundlich erwähnt. 1313 schenkt Kaiser Heinrich VII. Griesbach dem Kloster Waldsassen, an das später auch das Patronatsrecht übergeht. Die Herren „von Griesbach“, ein uraltes Dynastengeschlecht, verkaufen im 14. Jahrhundert ihre Herrenrechte und ausgedehnten Besitzungen an das reichsunmittelbare Kloster Waldsassen. Der gesamte Bereich der jetzigen Einheitsgemeinde erscheint fortan als Besitz des Zisterzienser-Klosters und teilt dessen Los bis zur Säkularisation 1803. Im Rahmen der Gebietsreform 1978 wird die heutige Gemeinde aus den früheren Gemeinden Dippersreuth, Griesbach, Großkonreuth und Mähring geschaffen. Nach dem Fall des "Eisernen Vorhangs" wurde der Grenzübergang Mähring wieder geöffnet und ist ein beliebtes Tor zur Bäderregion.

Mähring

Obec - tržiště Mähring patří k nejstarším sídlištím v oblasti Stiftlandu. Obec (první zmínka v listinách : 1162) se svým okolím daroval v roce 1181 český král klášteru Waldsassen a patřila kdysi k diecézi Prahy. Toto místo bezprostředně u hranic se vyvinulo na významný hraniční přechod kláštera, obdrželo ve 14. století kostel, později soudní úřad a kolem roku 1500 právo várečné. Říšská ves Griesbach je v listinách zmiňována v roce 1285. V roce 1313 daroval císař Jindřich VII. Griesbach klášteru Waldsassen, na nějž později přešlo i patronátní právo. Pánové "z Griesbachu", prastará rodová dynastie, prodali ve 14. století svá panská práva a rozsáhlé jmění klášteru Waldsassen. Celá oblast současné obce se od té doby jeví jako majetek cisterciánského kláštera a sdílí jeho osud až do sekularizace v roce 1803. V rámci reformy obecní správy v roce 1978 byla vytvořena dnešní obec z dřívějších obcí Dippersreuth, Griesbach, Grosskonreuth a Mähring. Po pádu "železné opony" byl znovu otevřen hraniční přechod Mähring , který je oblíbenou branou pro vstup do lázeňského regionu.

Wirtschaft • Hospodářství

Mähring

Im Gemeindebereich sind zwei Gewerbegebiete ausgewiesen. Im Bereich des Gewerbegebietes Großkonreuth „Schäfersbühl“ (Gesamtgröße 5,86 ha) sind noch insgesamt 6 Parzellen mit einer Größe zwischen 2.504 qm und 6.882 qm frei. Das Gebiet ist erschlossen. Das Gewerbegebietes Mähring „Apfelbaumäcker“ umfasst etwa 10,05 ha. Gewerbliche Bauflächen und 1,45 ha gewerbliche Bauflächen mit Nutzungsbeschränkung. Es ist zur Zeit noch nicht erschlossen. Es ist geplant, in Griesbach ebenfalls gewerbliche Flächen auszuweisen. Im Gemeindegebiet befinden sich überwiegend kleinere Handwerksbetriebe und Baufirmen.

Mähring

Na území obce jsou vyčleněny dvě průmyslové zóny. V oblasti průmyslové zóny Grosskonreuth "Schäfersbühl" (celková rozloha 5,86 ha)je ještě celkem volných 6 parcel o velikosti mezi 2.504 a 6.882 čtverečnými metry. Oblast je otevřena. Průmyslová zóna Mähring "Äpfelbaumäcker" zaujímá asi 10,05 ha průmyslové stavební plochy a 1,45 ha průmyslové stavební plochy s omezeným využitím. V současné době ještě není otevřena. Plánuje se založit rovněž v Griesbachu průmyslové plochy. V oblasti obce se nacházejí převážně menší řemeslné podniky a stavební firmy.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Mähring 
 •  
 • Großkronreuth 24 
 • 95695  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
  Montag: 14.00 - 15.30 Uhr
  Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 8.00 - 12.00 hod.
  Pondělí: 14.00 - 15.30 hod.
  Čtvrtek: 14.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 0,940 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB