Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Lomnice nad Lužnicí 
 •  
 • náměstí 5. května 133 (Stará radnice) 
 • 378 16 Lomnice nad Lužnicí 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,90 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.785 (31.12.2011)

Lomnice nad Lužnicí

Die Stadt Lomnice nad Lužnicí liegt 10 km nordwestlich von Třeboň am Fluss Lužnice. Sie gehört zum ehem. Landkreis Jindřichův Hradec. Die Stadt ist von einer Reihe ausgedehnter Teiche umgeben. Der Fluss Lužnice fließt in östlicher Richtung unweit der Stadt vorbei. In südlicher Richtung von Lomnice befindet sich ein Naturschutzgebiet um die Teiche Velký und Malý Tisý, wo einzigartige Wasservögel beheimatet sind. Dieses Naturschutzgebiet wird als wertvollstes im ganzen Gebiet der Region Třeboň bezeichnet. Durch die Stadt verläuft ein gekennzeichneter Fahrradweg, der den Namen Rosenbergs Erbe trägt.

Von städtischen Gebäuden ist das Rathaus auf dem Stadtplatz - ein aus der Zeit vor 1604 stammender und im Jahr 1781 im Barockstil umgebauter Renaissancebau mit hoher Attika und dem Fassadenturm, am besten erhalten geblieben. In der Gemeinde stand einst eine ursprünglich gotische Kirche Hl. Johannes des Täufers. Die Kirche ist zweimal abgebrannt, zuerst im Jahr 1358 und später noch einmal im Jahr 1650. Die heutige Barockgestalt bekam die Kirche nach den Umbauten im 18. Jahrhundert. Hinter dem Rathaus steht die gotische Kirche des Hl. Wenzel aus dem Jahr 1359. In der Umgebung der Stadt und Landschaft beim See Velký Lomnický befindet sich die Strecke des Lehrpfades Velký Lomnický.

Lomnice nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí leží 10 km severozápadně od Třeboně na řece Lužnici. Patří k okresu Jindřichův Hradec. Město obklopuje celá řada rozlehlých rybníků. Řeka Lužnice protéká východním směrem nedaleko od města. Jižním směrem od Lomnice je přírodní rezervace kolem rybníků Velký a Malý Tisý, kde se vyskytuje unikátní vodní ptactvo. Tato rezervace je označována jako nejcennější z celé oblasti Třeboňska. Městem prochází značená cyklistická trasa nesoucí název Rožmberského dědictví.

Z městských budov se nejlépe dochovala radnice na náměstí, pozdně renesanční stavba s vysokou atikou a průčelní věží, pocházející z doby před r. 1604, barokně přestavěná v roce 1781. V obci stával původně gotický kostel svatého Jana Křtitele. Ten však dvakrát vyhořel, poprvé v roce 1358 a později ještě jednou v roce 1650. Nynější barokní podobu získal po přestavbách v 18. století. Za radnicí stojí gotický kostel svatého Václava z roku 1359. Okolím městečka a krajinou kolem rybníka Velký Lomnický prochází trasa naučné stezky Velký Lomnický.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Lomnice nad Lužnicí

Die ersten schriftlichen Erwähnungen über Lomnice stammen aus dem Jahr 1220. Seit 1381 war sie im Besitz des Königs Wenzel IV., der sie 1382 zur Stadt befördert hat. Die Stadt erstreckte sich unter der gleichnamiger Burg. Der neue Besitzer der Burg und der Stadt wurde Oldřich II. von Rosenberg, der die Burg am Ende der Hussitenkriege niederreißen ließ.

Die Rosenbergs ließen in der Umgebung der Stadt eine Reihe von Teichen z.B. Velký Tisý, Malý Tisý, Dvořiště und Rožmberk aufbauen. Ihr Baumeister war zunächst, zu Beginn des 16. Jahrhunderts Štěpánek Netolický, der auch bei der Entstehung des Goldenen Kanals (Zlatá stoka) stand, später war es Jakub Krčín von Jelčany. Lomnice blieb im Besitz von Rosenbergs bis 1611. Im Dreißigjährigen Krieg war die Stadt schwer beschädigt. Am 9. November 1618 spielte sich die Schlacht bei Lomnice ab. Im Jahr 1660 wurde die Stadt Besitz von Schwarzenbergs, die sie samt der Herrschaft von Třeboň gekauft haben. Den Zusatz im Namen "nad Lužnicí" erhielt Lomnice in der Zeit der Reformen von Kaiser Josef II. im Jahr 1789.

Lomnice nad Lužnicí

První písemné zprávy o Lomnici pocházejí z roku 1220. Od roku 1381 byla vlastnictvím krále Václava IV., který ji r. 1382 povýšil na město. To se rozkládalo pod stejnojmenným hradem. Novým majitelem hradu a města se stal Oldřich II. z Rožmberka, který nechal hrad na konci husitských válek zbořit. Rožmberkové v okolí města nechali vybudovat řadu rybníků, např. Velký Tisý, Malý Tisý, Dvořiště a Rožmberk. Jejich stavitelem byl nejdříve počátkem 16. století Štěpánek Netolický který stál i u vzniku Zlaté stoky, později Jakub Krčín z Jelčan. Lomnice zůstala ve vlastnictví Rožmberků do roku 1611. Ve třicetileté válce bylo město těžce poničeno. 9. listopadu 1618 se poblíž odehrála bitva u Lomnice. Roku 1660 se stala majetkem Švarzenberků, kteří ji zakoupili s třeboňským panstvím. Přídomek "nad Lužnicí" obdržela Lomnice v období josefínských reforem roku 1789.

Wirtschaft • Hospodářství

Lomnice nad Lužnicí

In der Gemeinde befinden sich folgende Firmen: Miroslav Souček - Auto-Reparaturwerkstatt, Autoservis - Bouška Vladimír, Autotransporte - Kovář Jaroslav, Rybářství (Fischerei) Lomnice, Familienhotel Bohemia.

Lomnice nad Lužnicí

V obci působí tyto firmy: Miroslav Souček - Autoopravna, Autoservis - Bouška Vladimír, Autodoprava - Kovář Jaroslav, Rybářství Lomnice, Rodinný hotel Bohemia.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Lomnice nad Lužnicí 
 •  
 • náměstí 5. května 130 
 • 378 16  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB