Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Stadtplatz 34 
 • 92660 Neustadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 1.430,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 101.335 (26.09.2002)

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab liegt im geographischen Zentrum Mitteleuropas. Im Osten schließt sich der Landkreis durch eine 38 km lange Grenze an die Tschechische Republik an. Der Regierungsbezirk Oberpfalz, in dem sich der Landkreis befindet, ist der östlichste Regierungsbezirk Bayerns und liegt damit an den Außengrenzen der Bundesrepublik und der Europäischen Union. Innerhalb des Landkreisgebietes befindet sich die kreisfreie Stadt Weiden i.d.Opf. und mit ca. 230 qkm und der größte NATO-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Mit einer Fläche von 1.430 qkm ist Neustadt a.d. Waldnaab der achtgrößte Landkreis in Bayern. Die Bevölkerungsdichte ist mit 70 Einwohnern pro qkm die niedrigste in Bayern.

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Zemský okres Neustadt a. d. Waldnaab leží v geografickém centru střední Evropy. Na východě je spojen 38 km dlouhou hranicí s Českou republikou. Vládní region Horní Falcko, ve kterém se tento zemský okres nachází, je nejvýchodnějším regionem Bavorska a leží tedy na vnější hranici SRN a Evropské unie. V oblasti tohoto zemského okresu se nachází svobodné město Weiden i. d. Opf. a největší vojenský prostor NATO v Grafenwöhr (ca. 230 km2). S plochou 1.430 km2 je Neustadt a. d. Waldnaab osmým největším zemským okresem v Bavorsku. Hustota obyvatel je zde se 70 obyvateli na l km2 nejnižší z celého Bavorska.

Geschichte • Historie

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Nachweisbar werden die Gebiete des Landkreises zur Zeit Graf Berengars von Sulzbach fassbar, der im 11.Jahrhundert die Burg Floß erbauen ließ. Nach seinem Tode kaufte 1188 Kaiser Friedrich I. den Herrschaftsbereich und gliederte ihn Eger an. 1321 wurde ein Teil an die Landgrafen von Leuchtenberg verpfändet, 1329 das Kreisgebiet der Oberen Pfalz zugeschlagen. Die Landgrafen von Leuchtenberg führten den blauen Balken im silbernen Schild. Ab dem Jahre 1406 gehörte der größte Teil der Region zum Hause Wittelsbach, das mit dem Pfälzer Löwen im Wappen vertreten ist. Bis 1777 dauerte die vollständige Einverleibung nach Bayern. Das dritte Schildmotiv, die drei Sterne, war das Wappen der Grafschaft Störnstein, der Reichsfürsten von Lobkowitz. 1575 taucht erstmals dieser Name auf. Sie kürten schon damals Neustadt a.d. Waldnaab zu Ihrem Verwaltungsmittelpunkt. In seiner jetzigen Form entstand der Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab im Jahre 1972 durch den Zusammenschluss der früheren Landkreise Neustadt a. d. Waldnaab, Eschenbach und Vohenstrauß.

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Prokazatelně byly oblasti tohoto zemského okresu přístupné v době hraběte Berengarse ze Sulzbachu, který v 11. století nechal postavit hrad Floss. Po jeho smrti koupil v roce 1188 císař Friedrich I. panství a přičlenil ho k Chebu. V roce 1321 byla jeho část pronajata zemskému hraběti z Leuchtenbergu, v roce 1329 byl region přiřazen k Hornímu Falcku. Zemská hrabata z Leuchtenbergu měli ve stříbrném štítě svislý modrý pruh. Od roku 1406 patřila velká část regionu k majetku Wittelbachu, který je zastupován falckým lvem ve znaku. Do roku 1777 trvalo úplné připojení k Bavorsku. Třetí motiv znaku, tři hvězdy, byly znakem hrabství Störnstein, říšských knížat Lobkowitzů. V roce 1575 se toto jméno objevuje poprvé. Již tehdy udělali z Neustadt a. d. Waldnaab své správní centrum Ve své dnešní podobě zemský okres Neustadt a. d. Waldnaab vznikl v roce 1972 spojením dřívějších zemských okresů Neustadt a. d. Waldnaab, Eschenbach a Vohenstrauss.

Wirtschaft • Hospodářství

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Die Öffnung der Grenze nach Osten war eine große Herausforderung für die Wirtschaft im Landkreis. War man bis 1989 an der Ostgrenze der Bundesrepublik, der Europäischen Gemeinschaft und des westlichen Bündnisses, so rückte man, quasi über Nacht, in den Mittelpunkt Europas. Dies war Chance und Schwierigkeit in einem. Mit dem Bau der Autobahn A6 mit dem Autobahnübergang in Waidhaus wird die unzumutbare Verkehrsbelastung in den anliegenden Orten beseitigt und gleichzeitig die Chance geboten, entlang dieser Straße Gebiete für Gewerbeansiedlungen anzubieten. Der Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab bietet hier hervorragende Voraussetzungen für Firmen, welche Absatzmärkte in den Oststaaten erschließen wollen. Aufgabe des Landkreises ist es, im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten ein Umfeld zu schaffen, damit die Region für Betriebsansiedlungen interessant wird und dass vorhandene Betriebe erhalten und ausgebaut werden. Im Rahmen des Strategiekonzeptes des Landkreises haben Fachleute und interessierte Bürger Ideen eingebracht und Konzepte entwickelt. Dank der Bevölkerung und allen Gewerbetreibenden im Landkreis ist es gelungen, den Landkreis mit eigenen Kräften nach vorne zu bringen.

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Otevření hranice na východ byla velká výzva pro hospodářství v tomto zemském okrese. Pokud někdo byl do roku 1989 na východní hranici SRN, Evropského společenství a celého západního svazku, dostal se, vlastně přes noc, do středu Evropy. To byla šance a zároveň i problém. S výstavbou dálnice A6 s dálničním nadjezdem ve Waidhaus je odstraněno neočekávatelné dopravní zatížení v přilehlých obcích a zároveň je poskytnuta šance, nabízet podél této silnice oblasti pro sídla průmyslových firem. Zemský okres Neustadt a. d. Waldnaab zde poskytuje skvělé předpoklady pro firmy, které chtějí najít odbytiště pro své zboží ve východních státech. Úkolem zemského okresu je , v rámci právních možností vytvořit podmínky pro to, aby se region stal zajímavým z hlediska usídlování nových firem a aby se zachovaly a nadále rozšiřovaly stávající podniky. V rámci konceptu strategie zemského okresu podali odborníci i sami občané návrhy a také rozvinuli některé koncepty. Díky obyvatelům a všem průmyslovým firmám se podařilo vlastními silami dostat tento zemský okres o kus dále.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Stadtplatz 36 
 • 92660  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
  Dienstag und Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 8.00 - 12.00 hodin
  Úterý a čtvrtek: 14.00 - 16.30 hodin
Rendert Time: 0,940 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB