Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Laaber 
 •  
 • Jakobstraße 9 
 • 93164 Laaber 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,78 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.238 (28.08.2002)

Laaber

Der Markt Laaber, an der Bahnstrecke und an der Autobahn von Regensburg nach Nürnberg gelegen, ist ein ruhiger Ort im schmalen Flußtal der Schwarzen Laber. Im Rahmen der Gemeindegebietsreform wurde 1971 aus vormals vier Gemeinden der Markt Laaber geschaffen. Laaber hat ca. 5.300 Einwohner. Er bildet seit 1978 mit den Nachbargemeinden Brunn und Deuerling eine Verwaltungsgemeinschaft. Seit 1985 unternimmt die Kommune enorme finanzielle Anstrengungen, um im Rahmen der Städtebauförderung den Ortskern des historischen Ortes zu erhalten und zu verschönern. Laaber beeindruckt mit seinen Jurahäusern und der prächtigen alten Burgruine und der Pfarrkirche St. Jakobus (zum Teil gotisch aus dem 15. Jahrhundert). Markierte Wanderwege führen durch das fast unberührte Labertal und über die Jurahöhen. Eine reichhaltige Flora, Wälder, Wiesen und imposante Felspartien säumen die ruhigen und malerischen Wege. Gepflegte Gaststätten sowie ein idyllischer Campingplatz an der Schwarzen Laber laden den Erholungssuchenden zum Verweilen ein. Baudenkmäler: Kirche St. Jakobus: Kath. Pfarrkirche St. Jakobus, gotischer Bau aus dem 15. Jahrhundert. Umbau Mitte des 18. Jahrhunderts. Burgruine Laaber: Wahrscheinlich im 11. Jahrhundert erbaut, stellt sie eine der interessantesten Profanbauten der Oberpfalz mit dar. Von der einst mächtigen Anlage ist heute eine malerische Ruine auf einem steilen Felsen über dem Marktplatz von Laaber geblieben.

Laaber

Tržiště Laaber, na železniční trati a u dálnice z Řezna do Norimberku, je klidné místo v úzkém údolí Černé Labery. V rámci reformy oblastní správy byla v roce 1971 z dřivějších čtyř obcí vytvořena obec Laaber. Laaber má přibližně 5.300 obyvatel. Od roku 1978 tvoří spolu se sousedními obcemi Brunn a Deuerling správní společenství. Od roku 1985 vyvíjí komuna značné úsilí a vynakládá obrovské finanční částky na obnovu a zkrášlení historického jádra obce v rámci podpory výstavby města. Laaber upoutá svými jurskými domy a nádhernou starou zříceninou hradu a farským kostelem Svatého Jakuba (z části gitický z 15. století). Značené turistické cesty vedou téměř nedotčeným údolím řeky Labery a přes jurské vyvýšeniny. Bohatá flóra, lesy, louky a impozantní skalní partie lemují klidné a malebné cesty. Útulné hospůdky a idylický autokempink u Černé Labery lákají člověka hledajícího odpočinek k pobytu. Stavební památky: Kostel Svatého Jakuba: katolický farní kostel Svatého Jakuba, gotická stavba z 15. století. Přestavba v polovině 18. století. Zřícenina hradu Laaber: postaven pravděpodobně v 11. století, představuje jednu z nejzajímavějších světských staveb Horního Falcka. Z kdysi mohutné stavby se dodnes zachovala malebná zřícenina na příkré skále nad tržištěm v Laaberu.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Laaber

Um 1118 urkundlich erstmals erwähnt, wurde der Ort vor allem bekannt durch den Minnesänger Hadamar III. Hadamar IV. verlieh dem Ort im Jahre 1393 die Marktrechte. Ihre Beteiligung am öffentlichen Leben in Reich und Land im 11., 12. und 13. Jahrhundert war bedeutend und ist in Urkunden und Archiven seit dem Jahre 1181 ununterbrochen belegt. Auch auf dem Gebiet der Dichtkunst und des Minnegesangs hat sich das ritterliche Geschlecht hervorgetan. Das wohl bekannteste Werk ist „Die Jagd“ von Minnesänger Hadmar III. Bis zum Jahr 1465 verblieb es noch in den Händen der Nachkommen, doch als dann zehn Jahre später der letzte aus dem Geschlecht starb, wurden die Rechte über Burg und Ort unter Herzöge und Amtsverwalter geteilt. Laaber kam dann in den Besitz des Herzogs von Niederbayern. Als 1503-05 aus dem Landanteil Georgs des Reichen von Niederbayern ein eigenes Herzogtum Neuburg gebildet wurde, kam auch Laaber hinzu. In den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts fällt die Einführung des Luthertums durch Ottheinrich in Neuburg. Bis 1618 waren die Pfarrer zu Laaber und Umgebung lutherisch. Laaber blieb auch in den folgenden Jahrhunderten ein Pflegeamt des Herzogtums Pfalz-Neuburg. 1778 wurde es zusammen mit den pfälzischen Landen nach Bayern zurückgeführt.

Laaber

Poprvé bylo místo v listinách zmíněno kolem roku 1118, stalo se známým především díky skladateli rytířské milostné poezie Hadamarovi III. Hadamar IV. propůjčil místu v roce 1393 tržní práva. Jeho účast na veřejném životě říše a země v 11., 12. a 13. století byla významná a je od roku 1181 nepřetržitě dokládána v listinách a archivech. Také v oblasti básnického umění a rytířských milostných písní rytířský rod vynikal. Asi nejznámější dílo je "Lov" od minnesängra Hadmara III. Až do roku 1465 zůstalo město ještě v rukou potomků, ale když o deset let později zemřel poslední příslušník rodu, byla práva na hrad a místo rozdělena mezi vévody a správce úřadu. Laaber se pak dostal do vlastnictví vévody Dolnobavorského. Když bylo v letech 1503-1505 ze zemského podílu Jiřího Bohatého z Dolního Bavorska vytvořeno vlastní vévodství Neuburg, přidal se k němu i Laaber. Do 30. let 16. století spadá zavedení luteránství Ottheinrichem v Neuburgu. Do roku 1618 byli kněží v Laaberu a okolí luteránští. Laaber zůstal také v následujících staletích opatrovnickým úřadem vévodství Falcko - Neuburg. v Roce 1778 byl společně s falckými zeměmi převeden zpátky k Bavorsku.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Laaber 
 •  
 • Jakobstraße 9 
 • 93164  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Do: 13.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Čt: 13.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 1,607 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB