Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Koloveč 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 13,77 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 974 (10.08.2004)

Koloveč

Das Städchen Koloveč liegt im Bezirk Domažlice, etwa in der Mitte zwischen den Städten Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy und Přeštice. Koloveč zählt etwa 960 Einwohner, die in 365 Häusern leben. In der Gemeinde sind ein praktischer Arzt, ein Kinderarzt, ein Gynäkologe und ein Zahnarzt tätig. Es gibt hier einen Kindergarten, eine Grundschule, acht Geschäfte, zwei Gaststätten, Tankstelle, Autowerkstatt, Gebrauchtwagenverkauf, Post, Gemeindeamt und das Museum der Technik und des Handwerks. Den Sportlern stehen ein Fußballplatz und mehrere Tennisplätze zur Verfügung. In der Nähe der Schule befindet sich ein Park und in der Mitte der Gemeinde ein größerer Teich. In der Umgebung von Koloveč stehen Sender aller tschechischen Mobilfunknetze. Sehenswürdigkeiten: Im Zentrum der Gemeinde steht die Kirche der Jungfrau Maria, im 16. Jahrhundert erstmals schriftlich erwähnt. Das ursprüngliche Gebäude brannte 1729 nieder und wurde etwa sechs Jahre später durch den heutigen Barockbau ersetzt. Der Großteil der Einrichtung stammt aus dem 19. Jahrhundert. Neben der Kirche steht eine Statue des hl. Johann Nepomuk aus dem Jahre 1776. Das Rathaus wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut. Als weitere Sehenswürdigkeiten sind Barockhäuser der Volksarchitektur zu nennen.

Koloveč

Městečko Koloveč leží v domažlickém okresu asi uprostřed mezi Domažlicemi, Horšovským Týnem, Klatovami a Přešticemi. V Kolovči žije asi 960 lidí a je tu kolem 365 domů. V obci působí praktický lékař, dětský lékař, gynekolog a zubní lékař. Je zde mateřská škola, základní škola, osm obchodů, čerpací stanice, autoservis, prodejna ojetých aut, pošta, obecní úřad, muzeum techniky a řemesel a dvě hospody. Sportovci mohou využívat fotbalové hřiště a tenisové kurty. V okolí školy se nachází park a uprostřed obce rybník. V okolí Kolovče stojí vysílače na všechny české mobilní sítě. Památky: Ve středu obce stojí kostel Panny Marie, doložený v 16. stol. Původní objekt v roce 1729 vyhořel a o šest let později ho nahradila dnešní barokní stavba. Většina zařízení pochází z 19. stol. U kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1776. Radnice pochází z počátku 18. stol. Další památkou jsou barokní domy lidové architektury.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 6 von 6

Geschichte • Historie

Koloveč

Die Gemeinde wurde 1197 erstmals urkundlich erwähnt, als der Prager Erzbischof Jindřich Břetislav sie dem Frauenkloster der Prämonstraten in Doksany schenkte. 1468 trieben hier bayerische Soldaten ihr Unwesen. Das Dorf wurde vom Kloster mehrmals verpfändet und seine vorübergehenden Besitzer erbauten hier eine Festung. Sie stand in der Nähe der heutigen Kirche und ihre Überreste wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts abgerissen. Ab 1589 war das Dorf im Besitz der Ritter Žákavec von Žákava. Während des Dreißigjährigen Krieges kam die Hälfte der Einwohner ums Leben. 1664 erwarben die Herren von Bubno das hiesige Landgut und 1711 die Herren Czernin. Die Gemeinde wurde in den Jahren 1663, 1729 und 1909 durch Brände in ihrer Entwicklung zurückgeworfen. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Gemeinde für Töpferwaren berühmt. Damals arbeiteten hier mehr als 20 Töpfermeister.

Koloveč

První zmínka o obci pochází z roku 1197, kdy ji pražský arcibiskup Jindřich Břetislav daroval ženskému premonstrátskému klášteru v Doksanech. Z r. 1468 se dochovala zmínka o zdejším řádění bavorských vojáků. Klášter ves několikrát zastavil a její dočasní držitelé tu vybudovali tvrz. Stávala poblíž dnešního kostela a během 19. stol. byly její pozůstatky rozkopány. R. 1589 se zdejší vrchností stali rytíři Žákavcové ze Žákavy. Za třicetileté války přišla o život polovina obyvatel. Roku 1664 získali zdejší statky páni z Bubna a v roce 1711 Černínové. Rozvoj obce zastavily požáry v letech 1663, 1729 a 1909. V 18. a 19. stol. se obec proslavila hrnčířstvím. Tehdy zde pracovaly téměř více než 20 hrnčířských mistrů.

Wirtschaft • Hospodářství

Koloveč

Bürstenwerk Koloveč GmbH Chodische Strickereien Koloveč, Produktionsgenossenschaft - Produktion von Strickwaren Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Koloveč - landwirtschaftliche Erzeugnisse, Herstellung von Verkehrszeichen p. Volf - Töpferei

Koloveč

Kartáčovna Koloveč spol. s r.o. - výroba kartáčů Chodské pletárny Koloveč v.d. - výroba pletených výrobků Zemědělská akciová společnost Koloveč - zemědělská výroba, výroba značek p. Volf - hrčířská výroba

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Koloveč 
 •  
 • Tyršova 10 
 • 345 43  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,860 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB