Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kasejovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 34,38 km²

Kasejovice

Kasejovice liegt 12 km südöstlich von Nepomuk, eingebettet in die Landschaft des Blatná-Hügellandes. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Gesundheitszentrum, ein Postamt, ein Kino und eine Gemeindebibliothek. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gründete die jüdische Gemeinde in Kasejovice ein ausgedehntes Ghetto, in dessen Zentrum sich Synagoge und Schule befanden. Seit 1994 ist in der Synagoge das Stadtmuseum untergebracht. Ein bedeutender Teil der Ausstellungsräume ist dem traditionellen lokalen Handwerk und den interessanten Sammlungen des Václav Mentberger gewidmet, der in Kasejovice geboren wurde. Sehenswürdigkeiten: - ehemalige Synagoge aus dem Jahr 1763 - heute Stadtmuseum - gotische Jakobskirche aus dem Jahr 1270, im 18. Jh. im Barockstil umgebaut - Barockrathaus aus dem Jahr 1701, umgebaut im Jahr 1868 - Barock- und Empirebürgerhäuser Anreise: Straße E49 Pilsen - Písek oder mit dem Zug über die Eisenbahnlinie Nr. 191 Nepomuk - Blatná

Kasejovice

Kasejovice leží 12 km jihovýchodně od Nepomuku v členité krajině Blatenské pahorkatiny. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, zdravotnické zařízení, pošta, kino a obecní knihovna. Začátkem 18. stol. založila židovská komunita v Kasejovicích početné gheto soustředěné kolem synagogy a školy. Od roku 1994 slouží synagoga jako městské muzeum. Významnou část expozice tvoří tradiční kasejovická řemesla a zajímavé sbírky místního rodáka Václava Mentbergera. Památky: - bývalá synagoga z r. 1763 - dnes muzeum, - gotický kostel sv. Jakuba z r. 1270, barokně přestavěn v 18.stol., - barokní radnice z l. 1701, přestavěna r. 1868, - barokní a empírové městské domy. Příjezd: Silnice E49 Plzeň - Písek, nebo vlakem po trati č. 191 Nepomuk - Blatná.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kasejovice

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1264. Zur Entwicklung von Kasejovice trug die vorteilhafte Lage an der Strecke von Písek nach Pilsen bei. Um 1350 wurde Kasejovice zum Städtchen erhoben. Im Mittelalter wusch man in der Nähe des Ortes Gold. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zum Jahr 1464 war Anna von Frymburk Besitzerin von Kasejovice. Sie heiratete Petr Zmrzlík von Svojšín. Beide waren Anhänger der Lehre des Jan Hus. Dank der sehr gebildeten Anna von Frymburk wurde im Jahre 1417 die erste Chronik von Kasejovice verfasst. Im Jahre 1465 schloss sich Kasejovice der Herrschaft Lnáře an, der es bis zur Abschaffung der Obrigkeitsverwaltung angehörte. Ab dem 17. Jahrhundert wurden hier mit großem Erfolg Stickereien hergestellt. Im 18. Jahrhundert wurde Kasejovice durch die Herstellung von Pfeifen aus Birkenwurzeln berühmt, die nach dem Ort den Namen "kasovky" trugen. Im Jahre 1878 wurde Kasejovice zur Stadt erhoben, die zunächst ihr eigenes Wappen und im Jahre 1998 auch eine Fahne erhielt.

Kasejovice

První písemné zprávy pochází z roku 1264. K rozvoji Kasejovic přispěla výhodná poloha na cestě z Písku do Plzně. Kolem roku 1350 se stávají Kasejovice městečkem. Ve středověku se v okolí obce rýžovalo zlato. V první pol. 15. stol. a až do r.1464 se stává majitelkou Kasejovic Anna z Frymburka. Provdala se za Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Oba byli stoupenci učení mistra Jana Husa. Zásluhou vzdělané Anny byla v r.1417 založena první kasejovická pamětní kniha. V roce 1465 připadly Kasejovice ke Lnářům, kde zůstaly až do zrušení vrchnostenského zřízení. Od 17. stol. se zde úspěšně rozvíjela výroba výšivek, v 18. stol. prosluly Kasejovice výrobou dýmek z březových kořenů tzv. "kasovek". Roku 1878 byly Kasejovice povýšeny na město, které obdrželo svůj znak a v roce 1998 obec získala i prapor.

Wirtschaft • Hospodářství

Kasejovice

In der Gemeinde sind folgende Unternehmen tätig: Kovo Kasejovice Mont GmbH - Lufttechnik, Klimaanlagen, Schlosser- und Klempnerbedarf, Plasmabrennen, Pulverlackieren Agrochov Kasejovice - Smolivec AG - pflanzliche und tierische Erzeugnisse Agromotel Kasejovice - bietet Unterkunft und Verpflegung

Kasejovice

V obci podnikají tyto firmy: Kovo Kasejovice Mont s.r.o. - výroba vzduchotechniky, klimatizace, zakázková zámečnická a klempířská výroba, plazmové vypalování, práškové lakování, Agrochov Kasejovice - Smolivec a.s. - rostlinná a živočišná výroba, Agromotel Kasejovice - motel nabízí možnost ubytování a stravování.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kasejovice 
 •  
 • Kasejovice 98 
 • 335 44  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-15.00 h Di: 07.00-15.30 h Mi: 07.00-17.00 h Do: 07.00-15.30 h Fr: 07.00-12.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-15.00 h Út: 07.00-15.30 h St: 07.00-17.00 h Čt: 07.00-15.30 h Pá: 07.00-12.00 h
Rendert Time: 0,966 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB