Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kaznějov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 12,30 km²

Kaznějov

Kaznějov liegt nördlich von Pilsen und zählt 3.300 Einwohner. In der Stadt wurde kürzlich eine moderne Schule mit Schwimmbad errichtet. Die Erziehungstätigkeit wird durch das Kinder- und Jugendzentrum Radovánek ergänzt, dessen Einzugsbereich weit über die Stadt hinausreicht. Die medizinische Versorgung wird durch ein modernes Gesundheitszentrum gesichert, in dem 8 Arztpraxen und eine Apotheke untergebracht sind. Für das kulturelle Angebot in Kaznějov sorgen das Kulturzentrum und die Stadtbibliothek. Sportliche Aktivitäten sind hier ebenfalls sehr beliebt und können im modernen Sportzentrum der Stadt ausgelebt werden. Die positive Entwicklung der Gemeinde erreichte 1997 ihren Höhepunkt, als Kaznějov zur Stadt ernannt wurde. In der Umgebung können viele Sehenswürdigkeiten besichtigt werden, zum Beispiel die Maria Teinkirche bei Kralovice oder die Schlösser in Plasý, Manetin und Rabštejn. Die umliegenden Wälder und das sehr malerische Tal des Flusses Střela laden zu Spaziergängen ein.

Kaznějov

Kaznějov se svými 3 300 obyvateli leží severně od Plzně. Ve městě je vybudována moderní škola s plaveckým bazénem. Výchovná činnost je doplňována místním domem dětí a mládeže RADOVÁNEK, jehož činnost přerůstá do celého regionu. Zdravotní péče je zabezpečována v modernizovaném zdravotním středisku, kde je provozováno 8 lékařských služeb a umístěna lékárna. Kulturní společenské činnosti zajišťuje kulturní dům a městská knihovna. Bohatá je rovněž sportovní činnost v místním moderním sportovním areálu. Tento pozitivní vývoj vyvrcholil v roce 1997, kdy obec byla povýšena na město. V blízkém okolí je možno navštívit zámecký komplex v Plasích, Mariánskou Týnici u Kralovic, zámek v Manětíně, Rabštejně a další. Hezké procházky jsou v okolních lesích, zejména podél řeky Střely, procházející hlubokými kaňonovitými údolími.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kaznějov

Die erste urkundliche Erwähnung der Ortschaft Kaznějov steht in Zusammenhang mit der Gründung des Zisterzienserklosters in Plasý Mitte des 12. Jahrhunderts. Das Kloster entstand 1145 und mit dieser Jahreszahl ist auch die Entstehungsgeschichte von Kaznějov eng verbunden. An Stelle der ursprünglichen Ortschaft errichteten die Zisterzienser bis 1250 einen Bauernhof als selbständige Ansiedlung. Nach der Auflösung und Umwandlung des zisterziensischen Wirtschaftsmodells wurde der Bauernhof stillgelegt und das Kloster in Plasý wurde zur Feudalherrschaft. Im 14. Jahrhundert gehörten zum Dorf Kaznějov 16 große Felder.

Kaznějov

O Kaznějově jako malé osadě je v historii poprvé zmínka v písemných pramenech v souvislosti se založením cisterciáckého kláštera v Plasích v pol. 12. století. Klášter fakticky vznikl v roce 1145 a s tímto datem nerozlučně souvisí i historická existence Kaznějova. Na místě původní osady vybudovali cisterciáti do roku 1250 hospodářský dvůr jako samostatnou sídelní buňku. Po zrušení a změně cisterciáckého hospodářského modelu, kdy se stal plaský klášter běžnou feudální vrchností, byl hospodářský dvůr zrušen a ve 14. století zřízena v Kaznějové ves o rozloze 16 lánů.

Wirtschaft • Hospodářství

Kaznějov

Apollo Kaznějov GmbH - Daewoo- und Aviavertragshändler LASSELSBERGER AG - Nebenstelle Kaznějov - Förderung und Verabeitung von Kaolin, Lehm und Sand

Kaznějov

Apollo - Kaznějov s.r.o. - oficiální dealer vozů Daewoo a Avia LASSELSBERGER, a.s. - pobočka Kaznějov - těžba a úprava plavených kaolinů, jílů a písků

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kaznějov 
 •  
 • Ke Škále 220 
 • 331 51  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Di: 06.30-11.00 11.30-14.30 h Mi: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Do: 06.30-11.00 11.30-14.30 h Fr: 06.30-11.00 11.30-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Út: 06.30-11.00 11.30-14.30 h St: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Čt: 06.30-11.00 11.30-14.30 h Pá: 06.30-11.00 11.30-14.00 h
Rendert Time: 0,555 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,80 MB