Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kout na Šumavě 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 11,12 km²

Kout na Šumavě

Kout im Böhmerwald befindet sich in der Nähe der Stadt Kdyně in Richtung Domažlice und verfügt über gute Verkehrsanbindung nach Kdyně, Domažlice und Klatovy. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Postamt, Gemeindebibliothek und Gesundheitszentrum. Durch Kout führt die Eisenbahnstrecke Nr. 185, die Horažďovice mit Domažlice verbindet. Sehenswürdigkeiten: - Schloss im klassizistischen Stil aus dem 18. Jahrhundert - Barockkirche Sankt Georg - Statue des hl. Johann Nepomuk aus dem 17. Jahrhundert - alte Brauerei aus dem Jahr 1736 - Dreifaltigkeitskirche

Kout na Šumavě

Kout na Šumavě se nachází v blízkosti města Kdyně ve směru na Domažlice. Má dobré dopravní spojení se Kdyní, Domažlicemi i Klatovami. V obci se nachází obecní úřad, pošta, obecní knihovna a zdravotnické zařízení. Koutem prochází železniční trať č.185 spojující Horažďovice s Domažlicemi. Památky: - klasicistní zámek z 18. stol., - barokní kostel sv. Jíří, - socha sv. Jana Nepomuckého ze 17.stol., - starý pivovar z roku 1736, - kaple Nejsv. Trojice.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Kout na Šumavě

Die Gemeinde wurde erstmals 1544 schriftlich erwähnt, als sie im Besitz von Jan Vojslav von Branišov war. Nach seinem Tod im Jahre 1583 wurde Kout Eigentum des Jiřík von Gutštejn, dem Herrn der nahen Burg Rýzmberk. Dieser Adelige ließ es zunächst zu einem repräsentativen Sitz umgestalten und machte es dann zum Verwaltungszentrum seiner Herrschaft. Das Geschlecht Gutštejn verlor später durch die Teilnahme am Ständeaufstand seinen Besitz. Im Jahre 1622 übernahm Jan Filip von Scharfenstein die Herrschaft, wurde jedoch bald darauf hingerichtet. Danach war Vilém Collon von Fels für sieben Jahre Herr in Kout, bis er 1648 von schwedischen Soldaten in der Ortskirche getötet wurde. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Kout im Besitz von Wolf Maxmilán Lamingen (Lomikar), der die umfangreiche Herrschaft Kout-Trhanov festigte. Als 1696 der letzte männliche Nachkomme seines Geschlechts starb, kauften die Herren von Stadion die Herrschaft. Sie zeigten sich als fähige Verwalter und errichteten hier im 18. und 19. Jahrhundert eine Textilfabrik, drei Glaswerke mit Schleifereien, Papierfabriken, zwei Brennereien und Keramikmanufakturen.

Kout na Šumavě

První zmínka o obci pochází z roku 1544, kdy ji vlastnil Jan Vojslav z Branišova. Po jeho smrti v roce 1583 přešel zdejší statek do državy Jiříka z Gutštejna, pána na blízkém hradu Rýzmberku. Tento šlechtic jej nechal přestavět na reprezentativní sídlo a učinil z něj správní centrum svého panství. Rod Gutštejnů později o svůj majetek přišel za účast na stavovském povstání. V roce 1622 panství převzal Jan Filip ze Scharfensteina, který byl krátce nato popraven. Poté se na dobu 7 let stal pánem v Koutu Vilém Collon z Felsu, který byl roku 1648 zabit švedskými vojáky v místním kostele. Během 2. pol. 17. stol. byl zdejším pánem Wolf Maxmilán Lamingen (Lomikar), který vytvořil rozsáhlé koutsko-trhanovské panství. Když v roce 1696 zemřel poslední mužský příslušník rodu, koupili panství Stadionové. Ti se projevili jako schopní hospodáři a v 18. a 19. stol. zde zřídili textilku, 3 sklárny s brusírnami, papírny, 2 vinopalny a keramické manufaktury.

Wirtschaft • Hospodářství

Kout na Šumavě

iKANTE - Großhandel für Konsumgüter und Ersatzteile für Bürotechnik Josef Vachal - TESPRA - Zimmerei- und Tischlerarbeiten

Kout na Šumavě

iKANTE - velkoobchod se spotřebním materiálem a náhradními díly pro kancelářskou techniku Josef Vachal - TESPRA - tesařské a truhlářské práce

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kout na Šumavě 
 •  
 • Kout na Šumavě 1 
 • 344 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.00 h Mi: 07.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.00 h St: 07.00-17.00 h
Rendert Time: 0,832 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB