Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kolinec 
 •  
 •  
 • 341 42 Kolinec 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 48,71 km²

Kolinec

Die Gemeinde Kolinec liegt direkt an der Strecke von Sušice nach Klatovy, in einer Höhe von 550-600 m, eingebettet in die wunderschöne Landschaft an der Grenze zwischen Böhmerwaldvorland und Plánicer Hügelland. Bedeutendste Sehenswürdigkeit ist die frühgotische Kirche Sankt Jakob der Ältere, die Ende des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Die Barocksteinbrücke über den Fluss Ostružná mit einer Statue des Johann Nepomuk wurde im 18. Jahrhundert gebaut und wird als technisches Denkmal geschützt. Das Schloss aus dem 16. Jahrhundert, das den böhmischen Königinnen gehörte, wurde im Jahre 1921 zur Grundschule umgebaut. Im Städtchen sind auch eine alte Synagoge und ein jüdischer Friedhof aus dem 17. Jahrhundert erhalten. In der Umgebung der Gemeinde findet man noch zahlreiche Spuren der mittelalterlichen Goldwäsche. Das Gebiet um Kolinec bietet ideale Bedingungen für Wanderer und Radfahrer. Durch die Gemeinde führen einige Radwege, die die touristischen Sehenswürdigkeiten des Böhmerwaldvorlandes verbinden. Zu den schönsten Strecken gehört der Radweg Nr. 2086, der von Kolinec über den Hügel Vidhošť nach Ústalč führt. Freizeitmöglichkeiten bieten auch das Freibad und das Sportareal.

Kolinec

Obec Kolinec leží při hlavní silnici ze Sušice do Klatov, v nádherné krajině na rozhraní Šumavského podhůří a Plánické vrchoviny. Nadmořská výška je zde 550 - 600 m. n. m. Z památek je nejcennější raně gotický kostel svatého Jakuba Většího, postavený koncem 13. století. Barokní kamenný most se sochou Jana Nepomuckého přes řeku Ostružnou byl postaven v 18. století a je chráněn jako technická památka. Dále se zde nachácí zámek ze 16. stol, který patřil českým královnám, roce 1921 byl upraven na školu. V městečku stojí také stará synagóga a židovský hřbitov z poloviny 17. století. V okolí obce jsou četné stopy po středověkém rýžování zlata. Celá oblast nabízí vhodné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Obcí prochází několik cyklotras spojujících turistické lokality šumavského podhůří. Mezi nejhezčí patří trasa č. 2086 vedoucí z Kolince přes vrch Vidhošť do Ústalče. K rekreačním účelům slouží také místní koupaliště a sportovní areál.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kolinec

Die erste schriftliche Erwähnung der Goldwäscherkolonie im Tal des Flusses Ostružná stammt aus dem Jahre 1290. 1380 taucht bereits der Name Kolinezt auf, der dem heutigen Namen sehr ähnlich ist und die Bedeutung "kleineres Kolinec" hat. Unter Václav Vintíř von Vlčkovice erlebte das Städtchen eine Zeit des Aufschwungs. Damals wurde an Stelle der Holzfestung ein Renaissance-Schloss erbaut. Von Anfang des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts gehörte Kolinec den Herren von Velhartice. Danach wechselte es mehrmals den Besitzer. Aus der Zeit nach dem Jahre 1838, als das Städtchen zur Herrschaft Nalžovské Hory des Grafen Ludvik Taaffe gehörte, stammt der wunderschöne Schlosspark. 1566 wurde in Kolinec Dr. Matyas Borbonius geboren, mit bürgerlichem Namen Matěj Burda, tschechischer Exilant, Gelehrter und Arzt. Zu seiner Zeit trug er den offiziellen Titel des Landarztes, war Hoflieferant für Medikamente am Kaiserhof von Rudolf II. und besaß in Prag eine berühmte Apotheke. Eine andere berühmte, in Kolinec geborene Persönlichkeit ist die Opersängerin L. Márová. Im nahen Dorf Mlázovy hielt sich der Schriftsteller Karel Matěj Čapek Chod längere Zeit auf.

Kolinec

První zmínka o osadě rýžovníků zlata v údolí řeky Ostružné se datuje z roku 1290. V roce 1380 se již začíná objevovat název shodný s dnešním Kolinetz = menší Kolinec. V době působení Václava Vintíře z Vlčkovic dochází k rozkvětu městečka. Tehdy byl na místě dřevěné tvrze postaven renesanční zámeček. Od počátku 15. do poloviny 16. století patřila pánům z Velhartic. Po nich se v jejím vlastnictví vystřídala řada majitelů. Z období po roce 1838, kdy městečko patřilo k nalžovskému panství hraběte Ludvíka Taaffe, pochází krásný zámecký park. Roku 1566 se v Kolinci narodil Dr. Matyáš Borbonius, vlastním jménem Matěj Burda - český vyhnanec, učenec a lékař. Ve své době měl oficiální titul zemského lékaře a byl dvorním dodavatelem léčiv pro císařský dvůr Rudolfa II. V Praze vlastnil vyhlášenou lékárnu. Známou rodačkou z Kolince je také operní pěvkyně L. Márová. V nedalekých Mlázovech pobýval spisovatel Karel Matěj Čapek Chod.

Wirtschaft • Hospodářství

Kolinec

Landwirtschaftliche Handelsgenossenschaft - Produktion kochfertiger Speisen

Kolinec

Zemědělské obchodní družstvo - výroba potravinových polotovarů

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kolinec 
 •  
 • Kolinec 28 
 • 341 42  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo - Mi: 08.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po - St: 08.00-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB