Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kallmünz 
 •  
 • Keltenweg 1 
 • 93183 Kallmünz 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 43,19 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.911 (26.08.2002)

Kallmünz

Der Markt Kallmünz liegt sehr malerisch am Zusammenfluß von Naab und Vils, eingebettet in eine der schönsten Landschaften der Oberpfalz. Man mag kommen, von welcher Seite man will, immer ist es der Schloßberg, ein mächtiger, hundert Meter hoher Kalksteinblock, der mit seiner altersgrauen Ruine zuerst den Blick des Besuchers gefangen nimmt. Zerstört wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg. Die historische Bausubstanz, aus der Zeit als Kallmünz an den wichtigsten Handelsstraßen nach Osten lag, in Verbindung mit den landschaftlichen Schönheiten sorgten dafür, dass Kallmünz seit der Jahrhundertwende nicht nur Ausflugs- und Urlaubsziel, sondern auch Künstlerkolonie wurde. Im Jahre 1901 entdeckte Professor Palmié Kallmünz für die Maler und weilte zwei Sommer mit Freunden und Bekannten im Ort. Seither sind zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen auch so bekannte Namen wie Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, seinem Beispiel gefolgt. Heute versucht man in Kallmünz die Gegensätze zwischen Fortschritt und Erhaltung der Vergangenheit möglichst gering zu halten, um sowohl Einwohnern als auch Besuchern die außergewöhnliche Lebensqualität zu erhalten. Mit seinen Ortsteilen hat Kallmünz (341 m über den Meeresspiegel) heute ca. 3.000 Einwohner und bietet neben Wander-, Camping- und verschiedenen Sportmöglichkeiten den Anglern ein Paradies.

Kallmünz

Městečko Kallmünz leží velmi malebně na soutoku řek Naab a Vils, posazeno do jedné z nejhezčích krajin Horní Falce. Ať přijdeme z kterékoli strany, vždy je to Schloßberg, mohutný, sto metrů vysoký vápencový blok, který se svou, věkem zšedlou zříceninou hradu zaujme pohled návštěvníka. Hrad byl zničen v třicetileté válce. Historická stavební substance z doby, kdy Kallmünz leželo na nejdůležitějších obchodních sestách směrem na východ, ve spojení s přírodními krásami, se postaraly o to, že Kallmünz se během staletí stal nejen dovolenkovým a výletním cílem, ale také uměleckou kolonií. V roce 1901 objevil profesor Palmié Kallmünz pro malíře a pobýval v místě po dvě léta s přáteli a známými. Od té doby následovali jeho příklad četní umělci a umělkyně, mezi nimi tak známá jména jako Wassily Kandinski a Gabriele Münter. Dnes existuje v Kallmunzu snaha, udržet protiklady mezi pokrokem a zachováním dědictví minulosti co nejmenší, aby byla jak pro obyvatele tak pro návštěvníky zachována mnimořádná kvalita života. Dnes má Kallmünz (341 m n.m.) se svými místními částmi cca. 3.000 obyvatel a vedle možností pěší turistiky, kempování a různého sportovního vyžití skýtá ráj pro rybaře.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 8 von 8

Geschichte • Historie

Kallmünz

Bereits im Jahre 983 wurde Kallmünz erstmals urkundlich erwähnt. Bayerische Herzöge aus der Landshuter Linie erbauten um 1230 eine Wehranlage, damit sie den alten Erz- und Salzweg Amberg-Regensburg und einen Nebenast des Fernhandelsweges Nürnberg-Regensburg unter ihre Aufsicht brachten. Die Burganlage, von deren Entstehung nur bekannt ist, dass die Erbauung um das Jahr 1150 erfolgte, wurde im 13. Jahrhundert von der bayerischen Dynastie der Wittelsbacher zu einem Stützpunkt ihrer Macht ausgebaut. Sichtbar sind die erhaltenen Spuren ortsansässiger Maler des 18. Jahrhunderts: Mathias Zintl, der Schöpfer der Deckengemälde der Kallmünzer Pfarrkirche. Kallmünz war als Malerwinkel entdeckt - auch die Malschulen wurden fortgesetzt. Schliesslich ist noch die Lithographie "Kallmünz mit dem Brunntor" aus dem Jahre 1836 von Domenico Quaglio (1787 - 1837) bekannt. Quaglio war einer der besten Architekturmaler der deutschen Romantik. Vermutlich kam Quaglio in die Gegend, als im Auftrage Ludwigs I. nach einem Platz für die geplante Befreiungshalle gesucht wurde.

Kallmünz

Již v roce 983 je Kallmünz poprvé zmíněn v zakládacích listinách. Bavorská knížata z Landshutské linie zde v roce 1230 postavila obranné zařízení, aby mohla kontrolovat starou cestu pro přepravu rudy a soli z Ambergu do Řezna a vedlejší větev dálkové obchodní cesty Norimberk - Řezno. Hradní komplex, o jehož vzniku je pouze známo, že byl postaven kolem roku 1150, byl ve 13. století vybudován bavorskou dynastií Wittelsbachů na opěrný bod jejich moci. Dobře viditelné jsou zachovalé stopy místního malíře 18. století: Mathiase Zintla, tvůrce stropní malby farního kostela v Kallmunzu. Kallmünz bylo objeveno jako koutek malířů - pokračovaly také malířské školy. Nakonec je ještě známá litografie "Kallmünz se studniční bránou" z roku 1836 od Domenica Quaglia (1787 - 1837). Pravděpodobně se sem Quaglio dostal, když se z pověření Ludwiga I. hledalo místo pro plánovanou halu osvobození.

Wirtschaft • Hospodářství

Kallmünz

In Kallmünz sind einige wenige kleinere und mittelständische Betriebe ansässig, darunter Handwerks-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zur täglichen Grundversorgung. Tourismus und Gastonomie spielen eine wichtige Rolle.

Kallmünz

V Kallmünzu sídlí některé menší podniky a tzv. podniky středního stavu, mezi nimi podniky z oblasti řemesel, výroby a služeb pro denní základní potřeby. Turistika a gastronomie hrají důležitou roli.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kallmünz 
 •  
 • Keltenweg 1 
 • 93183  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
  Dienstag: 13:30 - 17:00 Uhr
  Donnerstag: 13:30 - 18:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 08:00 - 12:00 hod.
  Úterý: 13:30 - 17:00 hod.
  Čtvrtek: 13:30 - 18:00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB