Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kemnath 
 •  
 • Stadtplatz 38 
 • 95478 Kemnath 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Tirschenreuth

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 56,82 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.301 (22.08.2002)

Kemnath

Die Stadt Kemnath wird flankiert von den Naturparken Fichtelgebirge und Steinwald. Vulkankegel und Teichketten formen das einzigartige Kemnather Land. Der alte Stadtkern der einstigen Ackerbürger- und kurpfälzischen Bezirksstadt wird durch ein ovales Stadtbild mit langrechteckigem Marktplatz bestimmt. erhalten sind noch Teile der ursprünglichen Stadtmauer mit Wehrtürmen und Stadtmauer-Kirch-Turm. Als Baudenkmal bedeutend ist das nach 1848 errichtete, zinnenbewehrte frühere Rathaus, das heute als Amtsgerichtsgebäude dient. Seit 1986 führt die Stadt Kemnath Maßnahmen der Altstadtsanierung durch. Alle 5 Jahre wird die Kemnather Passion in der Osterzeit aufgeführt, zuletzt im Jahr 2003 mit ausverkauften Vorstellungen.

Kemnath

Město Kemnath je obklopeno národními parky Fichtelgebirge a Steinwald. Jedinečnou kemnathskou krajinu utvářejí sopečné kužely a rybniční soustava. Staré jádro města , kdysi krajského města zemědělců a falckých lázní, je určeno oválným obrazem města s obdélníkovým náměstím. Zachované jsou dosud části původních městských hradeb s obrannými věžemi a kostelní věží v městských hradbách. Významnou stavební památkou je bývalá radnice s cimbuřími, zbudovaná po roce 1848, která dnes slouží jako budova soudního úřadu. Od roku 1986 město Kemnath provádí opatření k sanaci starého města. Každých pět let se v době velikonoc hrají Kemnathské pašije, naposledy v roce 2003 s vyprodanými představeními.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kemnath

Im Jahr 1008 wird Kemnath erstmals erwähnt. Durch Schenkung erfolgt die Zugehörigkeit zum Bistum Bamberg. Seit Anfang des 12. Jahrhunderts waren die Leuchtenberger Landgrafen die Ortsherren. Ab 1283 gehörte Kemnath den bayerischen und ab 1329 den pfälzischen Wittelsbachern. 1623/28 fiel der Landstrich wieder unter die Herrschaft der bayerischen Wittelsbacher. Um 1285 erhielt Kemnath die Marktrechte und zwischen 1354 und 1375 erfolgte die Stadterhebung. Bis zur Gebietsreform 1972 war Kemnath Kreisstadt. Seit 1994 ist die Stadt in der Landesplanung als "Mögliches Mittelzentrum" eingestuft.

Kemnath

Kemnath je poprvé zmiňován v roce 1008. Darováním došlo k přičlenění k biskupství Bamberg. Od počátku 12. století byla pány tohoto místa leuchtenbergská zemská hrabata. Od roku 1283 patřil Kemnath bavorským a od roku 1329 falckým Wittelsbacherům. V letech 1623/28 spadalo toto území znovu pod vládu bavorských Wittelsbacherů. Kolem roku 1285 získal Kemnath tržní práva a mezi lety 1354 a 1375 následovalo povýšení na město. Až do reformy oblastní správy v roce 1972 byl Kemnath okresním městem. Od roku 1994 je město v územních plánech zařazeno jako "potenciální středně velké centrum".

Wirtschaft • Hospodářství

Kemnath

In Industrie (Medizintechnik, Fleischfabrik, Käserei), Handel und Gewerbe finden über 2.500 Beschäftigte Arbeit, davon rund 1.750 Einpendler. Im Industrie- und Gewerbegebiet unmittelbar an der Staatsstraße 2665 und an der Bundesstraße 22 Weiden-Bayreuth stehen noch 15 Hektar Ansiedlungsfläche zur Verfügung.

Kemnath

V průmyslu (lékařská technika, závod na zpracování masa, sýrárna), obchodu a řemeslech nachází práci přes 2.500 zaměstnanců, z toho je zhruba 1.750 dojíždějících. V oblasti průmyslové a řemeslné výroby bezprostředně u státní silnice 2665 a u spolkové silnice 22 Weiden - Bayreuth je ještě k dispozici 15 ha osidlovací plochy.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kemnath 
 •  
 • Stadtplatz 38 
 • 95478  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Parteiverkehr: Montag bis Donnerstag: 08.00-12.00 Uhr und 13.00-16.30 Uhr Freitag: 08.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Styk se stranami: pondělí až čtvrtek: 08.00-12.00 hodin a 13.00-16.30 hodin pátek: 08.00-12.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB