Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Jistebnice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 57,94 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.012 (02.10.2006)

Jistebnice

Jistebnice wurde bereits im Jahr 1262 als Marktort erwähnt und gehörte zu dieser Zeit zum Herrschaftsbereich der Herren von Rosenberg. Im 15. Jahrhundert zogen viele Jistebnicer Bürger in das neu gegründete Tabor um, dessen Mitbegründer der hussitische Hauptmann Petr Hromádka aus Jistebnice war.

Aus dieser Zeit stammt auch das berühmte Jistebnicer Gesangbuch mit der ältesten erhaltenen Aufzeichnung des hussitischen Chorales "Kdož sú boží bojovníci" (Wer sind die Krieger Gottes?). Das Gesangbuch wurde von Leopold Katz im Jahr 1872 in der Pfarrei entdeckt. Heute befindet sich das Original im Nationalmuseum in Prag, eine Kopie im Gedenksaal Richard Laudas in Jistebnice.

Jistebnice

Jistebnice se připomíná jako trhová ves již v roce 1262, kdy byla v držení pánů z Rožumberka. V 15. století v době husitských bouří odešlo mnoho jistebnických občanů do nově založeného Tábora, jehož spoluzakladatelem byl husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice.

Z této doby pochází slavný Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského chorálu Kdož sú boží bojovníci. Kancionál který byl nalezen na faře v r.1872 Leopoldem Katzem. Originál je uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze, kopie v Pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Jistebnice

Sehenswürdigkeiten:
Gotische Kirche des Hl. Michael, erbaut 1380-1385  
Gebäude der Grundschule aus dem Jahr 1864  
Rathaus aus dem Jahr 1555  
Schlösschen aus der 2. Hälfte des 16. Jh.  
Steinerner Brunnen aus dem Jahr 1729  
Schloss mit englischem Park, errichtet 1876-1882

Jistebnice

Pamětihodnosti:  
Gotický kostel sv. Michala postaven r.1380-1385  
Budova základní školy z r.1864  
Radnice z r.1555  
Zámeček z 2. pol. 16. stol  
Kamenná kašna z r. 1729  
Zámek s anglickým parkem z let 1876-1882

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Jistebnice 
 •  
 • Náměstí čp. 1 
 • 39133  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB