Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Husinec 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,34 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.295 (24.08.2009)

Husinec

Das Städtchen Husinec liegt am Fluss Blanice, 540 m ü.NN, etwa 5 km nordwestlich der Stadt Prachatice. Husinec ist vor allem als Geburtsort des Predigers Jan Hus bekannt. Im Stadtzentrum stehen das Rathaus mit dem spätgotischen Portal aus dem 16. Jh. und die ursprünglich gotische Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz. Die Kirche, die zum ersten Mal zusammen mit der Gemeinde bereits 1359 erwähnt wurde, wurde 1802 umgebaut. Husinec ist der wahrscheinliche Geburtsort des bekannten Predigers und Reformators Jan Hus.

In seinem Geburtshaus wurde ein Denkmal errichtet, ein Nationalkulturdenkmal mit Expositionen über das Leben und das Werk von Jan Hus und über die Hussitenbewegung. Im Museum gibt es auch einen Gedenksaal, der dem nächsten Landsmann aus Husinec, dem akademischen Maler Josef Krejsa gewidmet wurde. Aus Husinec stammt auch der akademische Maler Cyril Chramosta, der der südböhmischen Landschaft einen wesentlichen Teil seiner Schöpfung widmete. Die gelbe touristische Markierung (etwa 12 km) führt durch das Tal von Blanice zwischen Husinec und Záblatí um den nahen Stausee Husinec und um die Goldseifen – Reste der Goldwäsche im Mittelalter.

Husinec

Městečko Husinec leží na řece Blanici ve výšce 540 m nad mořem asi 5 km severozápadně od okresního města Prachatice. Je známo především jako rodiště kazatele Mistra Jana Husa. V centru městečka stojí radnice s pozdně gotickým portálem ze 16. století a původně gotický farní kostel svatého Kříže. Kostel, který je poprvé připomínán spolu s obcí již roku 1359, byl v roce 1802 přestavěn. Husinec je pravděpodobným rodištěm známého kazatele a reformátora Mistra Jana Husa.

V jeho rodném domku byl zřízen Památník Mistra Jana Husa, národní kulturní památka, s expozicemi o životě a díle a o husitském revolučním hnutí. V muzeu je také pamětní síň věnovaná dalšímu husineckému rodákovi, akademickému malíři Josefu Krejsovi. Z Husince pochází též akademický malíř Cyril Chramosta, který věnoval jihočeské krajině značnou část své malířské tvorby. Údolím řeky Blanice mezi Husincem a Záblatím vede žlutá turistická značka (asi 12 km) kolem blízké Husinecké přehrady a kolem sejpů - pozůstatků po rýžování zlata ve středověku.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Husinec

Die ersten Erwähnungen über Husinec stammen aus dem Jahr 1359, es entstand wahrscheinlich bereits nach 1340. Damals führte hier der Handelsweg "der Goldene Steig" und die Gemeinde gehörte zur Herrschaft der Burg Hus. Ende des 14. Jh. gehörte die ganze Gemeinde zur Herrschaft von Vimperk. Schon damals wurde sie zum Markt. Nach der Abschaffung der Fronarbeit, als hier einige Fabriken entstanden, gehörte Husinec neben Vimperk und Lenora zu den drei wichtigsten Industriestädten des Prachatitzer Gebiets.

Husinec

První zmínky o Husinci pocházejí z roku 1359, vznikl však pravděpodobně již po roce 1340. Tehdy tudy procházela obchodní Zlatá stezka a obec patřila k panství hradu Hus. Koncem 14. století byl Husinec rozdělen mezi dvě vrchnosti, v 16. století již náležel celý k panství vimperskému. Už tehdy se stal městysem a po zrušení roboty, kdy zde vzniklo několik továrniček, patřil vedle Vimperka a Lenory ke třem nejprůmyslovějším městům prachatické oblasti.

Wirtschaft • Hospodářství

Husinec

In der Gemeinde sind folgende Firmen ansässig: Fimo Olah Husinec, AG - Verkauf von Kanalisations- und Wasserleitungssysteme, Mittelalterliche Schenke Husinec - Gasthof.

Husinec

V obci působí tyto firmy: Fimo Olah Husinec, a.s. - prodej kanalizačních a vodovodních systémů, Středověká krčma Husinec - pohostinská a ubytovací činnost.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Husinec 
 •  
 • Prokopovo nám. 1 
 • 384 21  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB