Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Heřmanova Huť 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,88 km²

Heřmanova Huť

Die Gemeinde Heřmanova Huť liegt 23 km westlich von Pilsen. In der Gemeinde geht der Pilsener Talkessel in das Hügelland von Stříbro über. Die Gemeinde und ihre Umgebung breiten sich am westlichsten Teil des sich von Pilsen mäßig erhebenden Flachlandes aus. Im Süden, Westen und Norden ist es meist durch ebene Wälder eingerahmt. Die Gemeinde liegt 376 m ü. NN. Heřmanova Huť selbst setzt sich aus folgenden Ortsteilen zusammen: Dolní Sekyřany, Horní Sekyřany und Vlkýš. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grundschule, Post, Gesundheitsstation und Gemeindebibliothek. Im 18. Jahrhundert fand man in der Nähe der Gemeinde eine Schwarzkohlenlagerstätte von guter Qualität, was zum späteren wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinde beigetragen hat. Heute ist Heřmanova Huť eine moderne Gemeinde mit historischem Umfeld. Denkmäler: - Kirche des hl. Martin aus dem 14. Jahrhundert in Horní Sekyřany, - spätbarocke Schlosskapelle aus dem Jahr 1736 in Vlkýš, - Kapelle in Dolní Sekyřany, - Denkmal der amerikanischen Armee bei dem Gemeindeamt.

Heřmanova Huť

Obec Heřmanova Huť leží 23 km západně od Plzně. Na katastru obce se stýká Plzeňská kotlina se Stříbrskou pahorkatinou. Obec s okolím je rozložena na nejzápadnější části roviny mírně se zdvihající od Plzně, na jihu, západě a severu je lemována mírnou pahorkatinou porostlou většinou lesy. Nadmořská výška obce je 376 m n. m. Samotná Heřmanova Huť se skládá z těchto částí: Dolní Sekyřany, Horní Sekyřany a Vlkýš. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. V 18. století bylo v blízkosti obce nalezeno kvalitní černé uhlí, což přispělo k pozdějšímu hospodářskému rozmachu obce. V současnosti je Heřmanova Huť moderní obcí s historickým zázemím. Památky: - kostel sv. Martina ze 14. století v Horních Sekyřanech, - pozdně barokní zámecká kaple z roku 1763 ve Vlkýši, - kaple v Dolních Sekyřanech, - památník americké armádě u obecního úřadu.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Heřmanova Huť

Die Gemeinde Heřmanova Huť entstand in jüngster Zeit durch Zusammenschluss der Orte Dolní, Horní Sekyřany und Vlkýš. Sekyřany wurde in historischen Quellen zum ersten Mal im Jahr 1115 erwähnt, als es vom tschechischen Fürst Vladislav dem Kloster Kladruby gestiftet wurde. Das Dorf wurde auf zwei Teile, genannt Horní Sekyřany und Dolní Sekyřany, geteilt. Beide Teile kaufte im Jahr 1253 das Kloster in Chotěšov (Chotieschau). In der Zeit der Hussitenkriege bemächtigte sich der beiden Dörfer Kaiser Siegmund, der Dolní Sekyřany im Jahr 1421 Vaclav von Blatnice und Horní Sekyřany im Jahr 1422 Jan Švamberk verpfändet hat. Horní Sekyřany war seit 1431 im Besitz von Oldřich Špic von Lužany und bis 1464 stand es der Herrschaft Horšovský Týn der Familie Dobohost von Ronšperk zu. Später kam es wieder an Kloster Chotěšov über. Das Dorf Vlkýš mit der Festung wird erst im Jahr 1457 als Landgut des Jan von Třebouň erwähnt. Im Jahr 1487 wird Jan Hošťálek von Hojnest zu dessen Besitzer. Seine Nachkommen residierten hier über das ganze nächste Jahrhundert. Im Jahr 1603 lösten sie Henigars von Žemberk ab, dann Jan Vodňanský (1636), Kfelířs von Zakašov und später auch weitere Häuser. Das ganze Gebiet um Heřmanova huť war durch große Vorkommen an Steinkohle von Bedeutung. An der Ausbeutung der Lagerstätte beteiligten sich im 18. und 19. Jahrhundert bis zu 33 Bergbaugesellschaften. Die Lagerstätten von Qualitätskohle gaben Anlass zur Industrialisierung der Gemeinde. Dazu haben auch Eisenerzlagerstätten im nahe gelegenen Těchlovice beigetragen. Beide Rohstoffquellen nützte der Besitzer von einigen Kohlengruben und einem Großgrundbesitz in Vlkýš, Freiherr Hermann von Lindheim aus, der in den Jahren 1849 bis 1854 eine Eisenhütte in der Gemeinde Vlkýš bauen ließ. Die Eisenhütte wurde im Februar 1854 in Betrieb genommen. Es wurden Bahngleise, Eisenbahnkonstruktionen, Brücken, Weichen und andere Erzeugnisse für Eisenbahn produziert. Die Nachfrage war Dank der ausgezeichneten Qualität sowohl im Inn- als auch im Ausland beträchtlich. Diese Eisenhütte wurde zu einer der größten mit 2000 Arbeitern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kauften die Eisenhütte die Gebrüder Stölzl aus Wien und ließen sie in eine Glashütte umbauen.

Heřmanova Huť

Obec Heřmanova Huť vznikla v nedávné době sloučením vsí Dolní a Horní Sekyřany a Vlkýš. Sekyřany se v historických pramenech poprvé připomínají v roce 1115, kdy je český kníže Vladislav daroval klášteru v Kladrubech. Ves byla rozdělena na dvě části pojmenované Horní Sekyřany a Dolní Sekyřany. Obě v roce 1253 koupil klášter v Chotěšově. V době husitských válek se obojích Sekyřan zmocnil císař Zikmund, který Dolní Sekyřany v roce 1421 zastavil Václavovi z Blatnice a Horní v roce 1422 Janovi ze Švamberka. Horní Sekyřany držel od roku 1431 Oldřich Špic z Lužan a do roku 1464 patřily k panství Horšovský Týn Dobohostů z Ronšperka. Později připadly zase ke klášteru v Chotěšově. Ves Vlkýš s tvrzí se připomíná až v roce 1457 jako statek Jana z Třebouně. V roce 1487 je majitelem Jan Hošťálek z Hojnestu. Jeho potomci zde sídlili celé příští století. V roce 1603 je vystřídali Henigárové ze Žemberka, pak Jan St. Vodňanský (1636), Kfelířové ze Zakašova a později i další rody. Celá oblast kolem Heřmanovy huti byla významná tím, že zde byla velká ložiska černého uhlí, na jehož vytěžení se v 18. a 19. století podílelo až 33 důlních společností. Ložiska kvalitního uhlí dala podnět ke zprůmyslnění obce. Tomu napomohla i ložiska železné rudy u blízkých Těchlovic. Obou surovinových zdrojů využil majitel několika uhelných dolů a velkostatku ve Vlkýši baron Herman von Lindheim, který nechal v letech 1849 až 1854 vystavit železárnu v katastru obce Vlkýš. Železárna byla uvedena do provozu v únoru roku 1854. Vyráběly se zde kolejnice, železniční konstrukce, mosty, výhybky a jiné výrobky pro železnici. Poptávka byla značná jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, protože kvalita zboží byla vynikající. Tato železárna se stala jednou z největších s 2000 dělníky. Počátkem 20. století zakoupili železárnu bratři Stölzlové z Vídně a nechali ji přebudovat na sklárnu.

Wirtschaft • Hospodářství

Heřmanova Huť

In der Gemeinde tätige Unternehmen: Glashütte Heřmanova Huť a.s. - Produktion von Trinkglas, Stölzle Union, a.s. - Produktion von pharmazeutischen und Lebensmittelglas in brauner Glasmasse, Miloš Tětek - Bauunternehmen, Antonín Tětek - Bauunternehmen, Petr Šístek - Graphisches Studio

Heřmanova Huť

Firmy působící v obci: Sklárna Heřmanova Huť a.s. - výroba nápojového skla, Stölzle Union, a.s. - výroba farmaceutického a potravinářského skla v hnědé sklovině, Miloš Tětek - stavební firma, Antonín Tětek - stavební firma, Petr Šístek - grafické studio.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Heřmanova Huť 
 •  
 • Revoluční 49 
 • 330 24  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-17.30 Uhr Di: 07.00-14.30 Uhr Mi: 07.00-18.00 Uhr Do: 07.00-14.30 Uhr Fr: 07.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-17.30 hodin Út: 07.00-14.30 hodin St: 07.00-18.00 hodin Čt: 07.00-14.30 hodin Pá: 07.00-12.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB