Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Holoubkov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 4,21 km²

Holoubkov

Holubkov liegt in einer wunderchönen Landschaft, umgeben von Wäldern, ungefähr 9 Km östlich von Rokycany. Durch die Gemeinde führt die Eisenbahn Nr.170 (Prag-Pilsen-Eger). Etwa 500 Meter hinter der Gemeinde geht durch den Wald die Autobahn D5. Mittelpunkt der Gemeinde ist ein See mit einer Fläche von 14,5 ha, der aus dem Bach gespeist wird. Die Wasserenergie wird zur Eisen- und Schmiederzeugung genutzt. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grundschule, Post, Anlage des Gesundheitswesen und Bibliothek. Im kulturellen Bereich wurde die Theatergruppe unter der Leitung von J.Mosna in den Nachkriegsjahren bekannt. Als Sehenswürdigkeit ist eine im Jugendstil erbaute Villa zu nennen. Die Villa wurde von Jan Kotera geplant, sie gehörte J. Kubelik.

Holoubkov

Holoubkov leží v krásné krajině uprostřed brdských lesů 9 km východně od Rokycan. Obec protíná hlavní železniční trať č.170 Praha-Plzen-Cheb. Asi 500 m za obcí probíhá lesem dálnice D5. Dominantou obce je rybník o rozloze 14,5 ha, který byl vybudovaný na holoubkovském potoce pro potřebu železářské a hamernické výroby. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. V kultuře se v poválečných letech proslavil zdejší divadelní soubor J. Mošny. Z památek jmenujme secesní vilu č. 123, kterou projektoval Jan Kotěra a jenž patřila J. Kubelíkovi.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Holoubkov

Die erste Urkunde stammt aus dem Jahr 1379. Die Gemeinschaft ist in der Gemarkung von Rozumberksgütern erwähnt. Schon im 15. Jh. wurde die Verarbeitung von Eisenerz nachgewiesen und in der Zeit Rudolfs des Zweiten gab es sogar eine Blashochofen. Ottos Enzyklopädie aus dem Jahr 1897 führt Holoubkov als Industriegemeinde in Böhmen ein. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Betrieb des Blashochofens beendet. Das Gießesreiwesen setzte man weiter fort. In der Geimeinde entwickelte sich auch Maschinenbau. Ein Hopfengärtenbetrieb, der sich mit der Erzeugung der Bearbeitungsmaschinen beschäftigte, wurde erfolgreich und die Fabrik entfaltete sich gut nach dem 1. und noch besser nach dem 2. Weltkrieg. In dem Betrieb arbeiten etwa 1000 Mitarbeiter. Ein weiterer sehr erfolgreicher Betrieb ist das Unternehmen Tenkozement

Holoubkov

Obec je poprvé uváděna v urbáři rožmberských statků v r. 1379. Již v 15. století se dokládá zpracování železné rudy a v době císaře Rudolfa II. i výkonná vysoká pec. Ottův slovník naučný z r. 1897 uvádí Holoubkov jako průmyslovou ves v Čechách. Koncem 19. století, po ukončení provozu vysokých pecí, pokračovala v obci výroba slévá-renská a začalo se rozvíjet strojírenství. Hopfengärtnerův závod na výrobu obráběcích strojů byl úspěšný a továrna se dobře rozvíjela po I. a zvláště po II. světové válce, kdy zde pracovalo až tisíc zaměstnanců. Úspěšné bylo i Družstvo kameníků a cementářů s rozvojem výroby tzv. tenkocementu.

Wirtschaft • Hospodářství

Holoubkov

In der Gemeinschaft sind folgende Firmen tätig: DCK Holoubkov - Erzeugung von Schaltanlagen Vikomt CZ spol s r.o. - Produktion und Distribution Computern, TgS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o. - Vertieb von Maschinen und Instrumenten, Produktion von Technologien für Metallbearbeitung OLBRICH - CZ s.r.o. - Maschinenbaubetrieb, POLYTEZA s. r.o. - Heizerzeugung, Heizverteilung, Fachheizugsbaufirma, Wasseristallation, Schlosserei, Messung der Emissionen und Immissionen, MILOSLAV DVOŘÁK - Tischlerei.

Holoubkov

V obci působí tyto firmy: DCK Holoubkov - výroba rozvaděčů, Vikomt CZ spol s r.o. - výroba a distribuce počítačů, TgS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o. - prodej strojů a nástrojů, výroba technologií pro obrábění kovů, OLBRICH - CZ s.r.o. - strojírenský podnik, POLYTEZA s. r.o. - výroba tepla, rozvod tepla, topenářství, vodoinstalatérství, zámečnictví, měření emisí a imisí, MILOSLAV DVOŘÁK - truhlářství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Holoubkov 
 •  
 • Holoubkov 48 
 • 338 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Di: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Mi: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Do: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Fr: 07.00-11.30 12.30-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Út: 07.00-11.30 12.00-15.30 h St: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Čt: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Pá: 07.00-11.30 12.30-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB