Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Hrádek u Sušice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 36,90 km²

Hrádek u Sušice

Die Ortschaft Hrádek bei Sušice liegt im Vorgebirge des Böhmerwaldes, in einer Höhe von 500 m. Sie erstreckt sich über das Tal des Flusses Pstružna und ist von der Stadt Sušice 4 km entfernt. Der höchste Gipfel der Umgebung namens Svatobor erreicht eine Höhe von 845 m. In Hrádek gibt es eine Post, eine Grundschule und einen Kindergarten für 60 Kinder. Pflegedienste für ältere Bewohner der Ortschaft stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Gebäude des Gemeindeamtes gibt es eine Frantisek-Pravda-Bibliothek. Hrádek liegt an der Straße Nr. 187, die von Klatovy nach Sušice führt und daher von regionaler Bedeutung ist. Hrádek verfügt über sehr gute Bus- und Zugverbindungen nach Sušice, Klatovy, Pilsen, Horažďovice und auch nach Prag. Den nächsten Arzt, sowie auch das nächste Krankenhaus, findet man in Sušice. Sehenswürdigkeiten: -Schloss in Hrádek mit Kapelle St. Walpurga -Kirche St. Laurentius am Zdoun -Burgruine Kašovice -Herrenmühle -alte Brücke

Hrádek u Sušice

Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy,v údolí říčky Pstružné, 4 km od města Sušice. Nadmořská výška je 5OO m nad mořem, nejvyšším místem je vrchol Svatoboru s nadmořskou výškou 845 m. V Hrádku je pošta, I.stupeň základní školy a mateřská škola pro 6O dětí. Je zde také zajištěna pečovatelská služba pro staré občany. V budově obecního úřadu se nachází místní knihovna Františka Pravdy. Hrádek leží na silnici II. třídy č. l87 Klatovy-Sušice. Hrádek má velmi dobré autobusové i vlakové spojení do Sušice, Klatov, Plzně, Horažďovic i Prahy. Nejbližší lékař je v Sušici, stejně jako nejbližší nemocnice. Památky: -Zámek v Hrádku s kaplí sv. Valpurgy -Kostel sv. Vavřince na Zdouni -Zřícenina hradu Kašovice -Panský mlýn -starý most

Geschichte • Historie

Hrádek u Sušice

Die erste urkundliche Erwähnung der Ortschaft stammt aus dem Jahre 1298. Im 14. Jahrhundert war Hrádek im Besitz der Herren von Hradec. Nach dem Tod von Oldřich von Hradec wurde der Besitz 1452 an Herrn Depolt von Ryzmberk verkauft. 1479 verfasste Vilem Svihovsky eine Urkunde, durch die er das Verkaufsrecht der Ortschaft Hrádek nach einem großen Brand erneuerte. Dieses Verkaufs- recht schloss noch weitere Rechte und Pflichten mit ein. Nach einem weiteren Brand wurde die Festung verlassen und es gab in Hrádek keinen Burgvogt mehr. Während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte Hrádek mehrere Besitzer, die durch den Verkauf ihres Eigentums ihre Schulden tilgten. 1565 erwarb Racinove von Racin und von Čejkov zunächst die Hälfte von Hrádek und kaufte 1588 auch den Rest der Ortschaft. Nach 1590 wurde hier an Stelle der mittelalterlichen Burg wahrscheinlich ein Schloss im Renaissancestil gebaut. 1686 erwarb Jan Heřman Černín von Chudenice Hrádek. Weitere Besitzer im 18. Jahrhundert waren Jan Ferdinand und Graf Desfours von Montu und Athienville. 1898 übernahm Bohumil Henneberg-Spiegel die Herrschaft und verwaltete sie bis zu seinem Tod im Jahr 1934.

Hrádek u Sušice

První zmínka o obci Hrádek je z roku 1298. Ve 14. stol. se stává Hrádek majetkem pánů z Hradce. V roce 1452 po smrti Oldřicha z Hradce bylo panství prodáno Děpoltovi z Rýzmberka. V roce 1479 Vilém Švihovský z Rýzmberka vydal listinu, podle které se po velkém požáru obnovuje městečku Hrádku zákupní právo a vymezují další povinnosti i svobody. Po požáru byla opuštěna tvrz a zanikl i purkrabský úřad na Hrádku. Během 1. poloviny 16. století přišel Hrádek do rukou různým majitelům, kteří prodejem panství vyrovnávali své dluhy. Až v roce 1565 koupili polovinu Hrádku Račínové z Račína a z Čejkov a roku 1588 dokoupili druhou. Po roce 1590 byl zde pravděpodobně vybudován renesanční zámek na místě středověkého hrádku. V roce 1686 koupil Hrádek Jan Heřman Černín z Chudenic. Z majitelů Hrádku v 18. století stojí za zmínku Jan Ferdinand, hrabě Desfours z Montu a Athienville. V roce 1898 převzal panství Bohumil Henneberg-Spiegel a spravoval ho, až do své smrti roku 1934.

Wirtschaft • Hospodářství

Hrádek u Sušice

In der Ortschaft gibt es 12 Unternehmen, 9 davon in privater Hand, die insgesamt 207 Arbeitsplätze bieten. Größter Arbeitgeber ist zur Zeit das Textilunternehmen HEWA - TEX in Tedražice, das 120 Mitarbeiter, überwiegend Frauen, beschäftigt. Die Firma Galasport hat ebenfalls in Tedražice ihren Sitz und beschäftigt dort 20 Mitarbeiter. Sie produziert Sportschiffe, Paddel und weiteres Sportzubehör. Weiteres bedeutendes Unternehmen: Obecni lesy Hradek (Gemeindewälder Hradek)- Förderung und Verarbeitung von Nadel- und Laubknüppelholz

Hrádek u Sušice

V obci je 12 provozoven, z toho 9 soukromých, kde je celkem zaměst-náno 2O7 lidí. Největším zaměstnavatelem je v současné době závod HEWA - TEX v Tedražicích. Zde je zaměstnáno 12O zaměstnanců, převážně žen, v textilní výrobě. V Tedražicích další firma Galasport zaměst-nává 2O lidí při výrobě sportovních lodí, pádel a dalších sportovních doplňků. Obecní lesy Hrádek - těžba a zpracování jehličnaté a částečně též listnaté kulatiny.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Hrádek u Sušice 
 •  
 • Hrádek u Sušice č.p. 78 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-18.00 h Mi: 07.00-16.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-18.00 h St: 07.00-16.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB