Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Horažďovice 
 •  
 • Mírové náměstí 19 
 • 341 01 Horažďovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 42,99 km²

Horažďovice

Horažďovice ist zur Zeit die drittgrößte Stadt des ehemaligen Landkreises Klatovy. Die Stadt liegt am linken Ufer des Flusses Otava in 427 m Höhe. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 6.500. Durch die Stadt verlaufen Eisenbahnlinien Richtung Klatovy - Domažlice und Pilsen - České Budějovice (Budweis). Für das kulturelle Angebot in der Stadt sorgen Kulturzentrum, Kino, Kulturhaus, Marionettentheater, Verein der Landsmänner und Horažďovicanhänger und eine Laienspielgruppe, die im Jahre 2000 ihr 155-jähriges Jubiläum feierte. Im Schloss sind das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek und ein Kinder- und Jugendzentrum untergebracht. Bereits seit dem Jahr 1991 ist der Teil des Schlosses zugänglich, in dem sich Repräsentanzsaal und Schlosskapelle befinden. Die Besichtigungstour wird ständig um neu rekonstruierte Räume erweitert. Im Flur, der zum Turm führt, sind Möbel ausgestellt, die aus der Sammlung des Museums stammen. Im Turm selbst gibt es ebenfalls zwei Stockwerke, in denen Ausstellungen untergebracht sind. Auf dem Gelände des Schlosses steht ein Informationszentrum für Auskünfte zur Verfügung. Weitere Informationen bietet auch ein Kiosk des Touristikzentrums Prácheň an der Kreuzung Ševčík- und Strakonickastraße.

Horažďovice

V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy. Leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m, počet obyvatel je cca 6500. Městem prochází železniční trať Horažďovice - Klatovy - Domažlice a trať Plzeň - České Budějovice. O kulturu se stará Kulturní středisko, kino, kulturní dům, loutkové divadlo, Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, ochotnický divadelní soubor, který v roce 2000 oslavil 155. výročí trváni. V zámku má své sídlo Městské muzeum, Městská knihovna a Dům dětí a mládeže. Od roku 1991 je zpřístupněna část zámku v níž se nalézá reprezentační sál a zámecká kaple a prohlídkový okruh se každým rokem prodlužuje o další zrekonstruované prostory. V chodbě k věži je instalována výstava nábytku ze sbírek muzea a dvě patra této věže slouží k výstavním účelům. V areálu zámku působí Informační centrum a na křižovatce Ševčíkovy a Strakonické ulice funguje kiosek Turistického centra Prácheň.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Horažďovice

Die ältesten Berichte, die Horažďovice betreffen, sprechen zunächst von einer Ansiedlung namens Gorazdějovice. Gorazdějovice wurde von dem Priester Gorazděj gegründet, einem Schüler und Nachfolger des hl. Metodej. Diese Ansiedlung, die an der Landstraße von Prag nach Bayern lag, wurde 1292 von König Vaclav II. zur Stadt erhoben. Die Stadt entwickelte sich unter der Führung des Geschlechts Bavorove von Strakonice weiter. Es wurde eine Festung gebaut und auch die Stadt selbst wurde befestigt. Aus der Festung entstand zunächst eine Burg, später dann ein Schloss. Bavor III. setzte sich dafür ein, dass Horažďovice zur obrigkeitlichen Stadt erhoben wurde. Nächste Besitzer waren die Herren von Hradec, Puta Švihovský von Ryzemberg und die Herren Švihov und Šternberkove. Die Herren Šternberkove leisteten einen großen Beitrag zum Wiederaufbau der Stadt nach mehreren großen Bränden. Während des Dreißigjährigen Krieges hatte die Stadt unter der Eintreibung millitärischer Kriegsabgaben zu leiden. Horažďovice ist auch für die Züchtung von Perlenmuscheln berühmt. 1944 wurden letztmalig 20.000 Muscheln eingeholt und dabei einige Dutzend Perlen gefunden.

Horažďovice

Nejstarší zprávy, týkající se Horažďovic, hovoří o osadě Gorazdějovice, založené knězem Gorazdějem, žákem a nástupcem sv. Metoděje. Osada ležící na zemské stezce z Prahy do Bavorska, byla povýšena na město králem Václavem II. v roce 1292. O rozvoj města se zasloužil mocný rod Bavorů ze Strakonic. Byla zde postavena tvrz a město opevněno (z tvrze později vznikl hrad a nakonec zámek). Bavor III. se zasadil o to, aby se Horažďovice staly městem vrchnostenským. Jako další majitele se vystřídaly: pánové z Hradce, Půta Švihovský z Rýzmberka a Švihova a Šternberkové. Šternberkové přispěli ke znovu-vzkříšení města i přes rozsáhlé požáry, které několikrát postihly město, a i přes vymáhání vojenských berní za třicetileté války, kterými město mnoho trpělo. Horažďovice byly vyhlášeny umělým chovem perlorodek. Při posledním výlovu v roce 1944 bylo vytaženo 20 tisíc kusů a získáno několik desítek kusů perel.

Wirtschaft • Hospodářství

Horažďovice

In Horažďovice sind folgende Firmen tätig: HASS Fertigbau GmbH - Familienhäuser, Fertighallen, Dachgerüste, Balken, Holzklebekonstruktionen, Treppen HAPON s.r.o. - Maschinenbauproduktion, Erdbohrgeräte, Pumpen HASIT Böhmerwälder Kalkofen und Mauerputzerei AG - Produktion von Baustoffen (Velké Hydčice) Baubetrieb Klatovy AG - Bauarbeiten (Filiale Horažďovice) WELSTAM s.r.o. - Vertrieb von Baustoffen Mühle und Graupen MRSKOŠ - produziert Weizengrieß, grobes, halbgrobes und feines Weizenmehl, Mühlfutter, Graupen für Metzgereizwecke, Lebensmittel für Rationalernährung

Horažďovice

Na Horažďovicku mají své závody tyto firmy: HASS Fertigbau,s.r.o. - rodinné domy, montované haly, krovy, vazníky, dřevěné lepené konstrukce, schodiště HAPON,s.r.o. - strojírenská výroba, zeměvrtné nástroje, čerpadla HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. - výroba staveb. materiálů (Velké Hydčice) Stavební podnik Klatovy a.s. - stavební práce (pobočka Horažďovice) WELSTAM s.r.o. - prodej stavebnin Mlýn a krupárna MRSKOŠ - vyrábí pšeničné krupice, hrubé, polohrubé a hladké pšeničné mouky, mlýnská krmiva, krupky a kroupy pro řeznické účely, potraviny pro racionální výživu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Horažďovice 
 •  
 • Mírové náměstí 1 
 • 341 11  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Juli - August Mo-So: 09.00-17.00 Uhr, auch an Feiertagen September - Juni Di-Fr: 09.00-12.00 14.00-17.00 Uhr Sa: 09.00-11.00 Uhr So, Mo: geschlossen
 • Otevírací doba:
 • červenec - srpen Po-Ne: 09.00-17.00 h, včetně svátků září - červen ÚT-PÁ: 09.00-12.00 14.00-17.00 h SO: 09.00-11.00 h NE a PO: zavřeno

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,87 MB