Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Hartmanice 
 •  
 • Hartmanice 40 
 • 342 01 Hartmanice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dana Reindlová
 •  
 • Tel. +420 376 593 059
 • eMail ishartmanice@quick.cz

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 62,24 km²

Hartmanice

Die Bergstadt Hartmanice liegt 712 m hoch in ehemaligem Landkreis Klatovy, 10 km südwestlich von Sušice im Naturschutzgebiet Šumava an der Grenze zum Nationalpark Šumava. Dominante bildet die spät gotische Hl. Katarina Kirche aus dem 15. Jahrh. Sie wurde im 16. Jh. umgebaut, spätere Änderungen im Barockstil sind aus dem 18. Jh. Die Kirche ist einschiffig mit prismatischem Turm an der Westseite. Am Oberen Marktplatz steht unter einer 400 Jahre alten Linde eine Statue des Hl. Johann Nepomuk. In der Mitte des Marktplatzes befindet sich ein ´Ziehbrunnen aus dem 19. Jh. Charakteristisch für die Bauweise sind Bauernhöfe mit balkonartigem Gang und mit schwarzer Küche. Am Nordrand der Stadt befindet sich ein alter Bergfriedhof mit einer Kapelle, der Hl. Jungfrau Maria geweiht.

Hartmanice

Horské městečko Hartmanice leží v okrese Klatovy, 10 km jihozápadně od Sušice v CHKO Šumava při hranici Národního parku Śumava v nadmořské výšce 712 m. Dominantu tvoří pozdně gotický kostel sv. Kateřiny z 15. století, upravený v 16. stol., pozdější barokní úpravy byly provedeny v 18. stol. Kostel je jednolodní s hranolovou věží na západní straně. Na horním náměstí pod 400 let starou lípou stojí socha sv. Jana Nepomuckého a uprostřed náměstí kamenná kašna z poloviny 19. století. Lidovou architekturu zastupuje selská usedlost s pavláčkou a černou kuchyní, čp. 37. Na severním okraji obce je starý horalský hřbitůvek s kaplí Panny Marie.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Hartmanice

Hartmanice ist wahrscheinlich die älteste Ortschaft am Grenzgebirge, von den Kelten Gabreta genannt. Die ursprüngliche Siedlung entstand an einem Handelsweg von Bayern nach Böhmen an einer Stelle, an der Zoll kassiert wurde. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1219 im Zusammenhang mit Petr von „Artmanice“. Weitere Urkunden gibt es aus dem Jahr 1228, als der Besitzer Oldřich aus Ryzmberg in Velhartice war. Im Jahr 1273 hat sich das ganze Gebiet für immer zur böhmischen Krone Otakar II. angeschlossen. Seit dieser Zeit hat sich die Ortschaft schnell entwickelt und an Bedeutung gewonnen. Beigetragen hat dazu vor allem die Goldgewinnung aus den goldhaltigen Quarzadern in der Umgebung. Hartmanice, eine Bergortschaft und Mautstelle am „Böhmerweg“, jetzt auch Guntersteig genannt, wurden im Jahr 1320 zur „königlichen, freien Goldbergstadt“ erhoben, zur Bergstadt Kašoerské Hory gehörig. Im Jahr 1331 wurden Hartmanice als Zollstelle am Guntersteig eingetragen. In den Jahren 1603 – 1848 gehörte Hartmanice der Stadt Sušice. Am 15.6.1607 erteilt Rudolf II. Hartmanice das Wochenmarktrecht und zwei Jubiläumsjahresmärkte, Stadtwappen und das Recht mit grünem Wachs zu siegeln. Das Aufblühen der Stadt hat der Dreißigjährige Krieg beendet, die Goldgruben wurden verlassen und die Stadt abgebrannt. Mehrere Jahre war die Stadt ganz verlassen. Erst Mitte des 17. Jh. wurde die Stadt von Deutschen aus Schwaben wiederbesiedelt und so blieb sie bis 1918 faßt nur Deutsch. Seit Mitte des 19.Jh. kann man eine schrittweise Modernisierung erkennen. 1869 wurde ein Postamt gegründet, 1870 die erste Polizeistation und 1873 die freiwillige Feuerwehr. Um diese Zeit wird der Einfluss der deutschen „Haferherren“ immer deutlicher. Es war deren Verdienst, dass im Jahr 1875 ein Landkreisgericht errichtet wurde und so entstand im politischen Landkreis ein selbständiger Gerichtsbezirk. Mit der Selbständigkeit der Tschechoslowakei 1918 kam auch Einfluss des tschechischen Elements. Beigetragen hat dazu auch die tschechische Hauptschule, in der Unterricht am 1.Februar 1920 begann. Nach der Besetzung im Herbst 1938 wurde die Stadt zum bayerischem Verwaltungsgebiet zugeordnet. Im April 1945 war die Stadt Zeuge des Hungermarsches der Frauenhäftlinge aus Ravensbrück, die Opfer sind im altem jüdischem Friedhof begraben. Nach 1945 wurde das Gebiet praktisch ausgesiedelt und mit rumänischen Emigranten besiedelt.

Hartmanice

Hartmanice jsou pravděpodobně nejstarší obcí pomezního hvozdu, který byl Kelty nazýván Gabreta. Původní osada vznikla na zemské stezce vedoucí z Bavorska do Čech v místech, kde se vybíralo clo. První jmenovitá zmínka o Hartmanicích je uváděna roku 1219 ve spojitosti se jménem Petr z „Artmanic“, další roku 1228, kdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Ryzmberka na Velharticích. R. 1273 Přemysl Otakar II. natrvalo připojil celé pomezí k české koruně. Od tohoto roku se Hartmanice rychle rozrůstaly a nabývaly na významu. Přispělo k tomu kutání zlata v zlatonosných žilách křemene v okolí. Hartmanice, horské místo a mýtné místo na „České cestě“, nyní také zvané Vintířova stezka, byly v roce 1320 povýšeny na „královské svobodné zlatohorské město‘‘, příslušející k hornímu právu Kašperských Hor. V roce 1331 byly Hartmanice zapsané jako celní místo na „Guntherově stezce“ (Vintířově stezce). V letech 1603-1848 patřily Hartmanice městu Sušici. Dne 15. 6. 1607 uděluje Rudolf II. Hartmanicím právo jednoho týdenního a dvou výročních trhů, městský znak a právo pečetit zeleným voskem. Rozkvět městečka zastavila třicetiletá válka, zlatodoly byly opuštěny a městečko vypáleno. Několik let zůstaly Hartmanice úplně pusté. Teprve ve druhé polovině 17. stol. byly postupně obsazovány švábskými Němci a tak až do r. 1918 zůstávají téměř úplně německé. Od pol. 19. stol. lze hovořit o postupné modernizaci. V r.1869 byl založen poštovní úřad, v r.1870 byla zřízena první četnická stanice a r. 1873 hasičský sbor. V té době se stále více a silněji projevuje germanizační vliv tzv. “ovesných pánů“. Právě jejich přičiněním byl v Hartmanicích r.1875 zřízen okresní soud a tak v politickém okrese sušickém vznikl samostatný soudní okres. Vznikem samostatného Československa r.1918 nastává i oživení českého vlivu v Hartmanicích. Přispěla k tomu i česká obecná škola, v níž bylo zahájeno vyučování 1. února 1920. Po vyhlášení okupace na podzim roku 1938 bylo území Hartmanicka právně a administrativně připojeno k župě bavorské. V dubnu 1945 prošel Hartmanicemi pochod smrti žen z koncentračního tábora v Ravensbrucku, jehož oběti jsou pohřbeny na bývalém židovském hřbitově. Po r. 1945 je oblast prakticky vysídlena a dosidlována převážně rumunskými reemigranty. V roce 1992 byl obci opět udělen statut města.

Wirtschaft • Hospodářství

Hartmanice

Firma Alois Seidl - Damenkonfektion Klüber GmbH – Lederkonfektion LIPPERT – UNIPOL CY GmbH EKOFARMA K+H GmbH – Mastrinderzucht Großgut Krušec mit Niederlassung in Hartmanice – landwirtschaftlicher Betrieb Forsverwalung Křemelná – Naturpark und Naturschutzgebiet Verwaltung

Hartmanice

Firma Alois Seidl - šití dámské konfekce Klüber s.r.o. - výroba kožené konfekce LIPPERT – UNIPOL CZ s.r.o. EKOFARMA K+H s.r.o. - chov herefordského skotu, hovězí dobytek Velkostatek Krušec se sídlem v Hartmanicích – zemědělská činnost Lesní správa Křemelná – Správa Národního parku a CHKO Šumava

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Hartmanice 
 •  
 • Hartmanice 75 
 • 341 81  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Di, Do-Sa: 08.00-12.15 12.45-15.30 h Mi: 08.00-12.15 12.45-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • út, čt-so: 08.00-12.15 12.45-15.30 h st: 08.00-12.15 12.45-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB