Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Gebenbach 
 •  
 • Herbert-Falk-Straße 5 
 • 92256 Hahnbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Amberg-Sulzbach

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,65 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 950 (07.03.2005)

Gebenbach

Gebenbach kann als kleinste Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach auf eine über 860-jährige Geschichte zurück blicken. Die Gemeinde bildet zusammen mit dem Markt Hahnbach eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Gebenbach ist der Entwicklungsregion AOVE (Arbeitsgemeinschaft Obere Vils Ehenbach) angeschlossen. Gelegen auf einer Anhöhe prägen die Martinskirche und der davorstehende Gemeindeturm das Ortsbild der Gemeinde Gebenbach, zu der auch die Gemeindeteile Atzmannsricht und Kainsricht gehören. Sehenswert ist neben der katholischen Pfarrkirche St. Martin auch die romanisch-früh-gotische Kirche St. Wolfgang im Gemeindeteil Atzmannsricht, die mit ihrem Chorturm zu den charakteristischsten Zeugnissen der Gegend aus dem Mittelalter zählt. Am nördlichen Dorfende von Gebenbach in Richtung Atzmannsricht befindet sich auf einer Anhöhe die Kalvarienbergkapelle mit der Kreuzigungsgruppe. Dahinter ein junger Trieb einer 500 Jahre alten Linde, die 1950 einem Sturm zum Opfer fiel. Im südlichen Gemeindebereich ragt die Mausbergkirche (Marienwallfahrtskirche) über das Gebenbachtal. Hier treffen sich alljährlich die Wallfahrer von Nah und Fern in der Mausbergfestwoche. Das Mausbergfest findet immer Anfang September statt. Ein weiteres Highlight ist das Kirchweihfest, das immer am Wochenende vor Pfingsten stattfindet. Die Kirwa im Ortsteil Atzmannsricht wird eine Woche nach Kirchweih im Oktober gefeiert. Auch für Freizeit und Erholung ist Gebenbach ein Geheimtipp. Dem Besucher bietet sich eine waldreiche Landschaft mit Weihern und sanften Hügeln. Ein ausgedehntes Wanderwegenetz lädt ein, entweder mit dem Rad oder zu Fuß die sanften Höhen und das Vilstal zu erkunden. In den gepflegten Gaststätten mit Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Gebenbach

Gebenbach má jako nejmenší obec v okrese Amberg-Sulzbach více než 860ti letou historii. Obec tvoří správní jednotku spolu s městysem Hahnbachem. K obci Gebenbach je připojena rozvojová oblasti AOVE (pracovní společenství Obere Vils Ehenbach). Obrázek obce Gebenbach vytváří kostel Sv. Martina, stojící na vyvýšenině, a obecní věž, která stojí před kostelem. K obci patří také čtvrti Atzmannsricht a Kainsricht. Vedle katolického farního kostela Sv. Martina stojí za shlédnutí také románsko-raně gotický kostel Sv. Wolfganga v části obce Atzmannsricht, který patří se svojí věží nad kůrem k nejcharakterističtějším svědkům této oblasti ze středověku. Na severním konci vesnice Gebebachu ve směru na Atzmannsricht se na vyvýšenině nachází kaple s křížovou cestou se skupinou ukřižovaných. Za ní je zasazen mladý výhonek 500 let staré lípy, která padla v roce 1950 za oběť bouři. V jižní části obce se nad údolím Gebenbachu tyčí kostel na hoře Mausberg (poutní kostel Panny Marie). Zde se každoročně setkávají poutníci zblízka i z daleka během týdne slavnosti na hoře Mausberg. Tato slavnost se koná vždy začátkem září. Dalším významným momentem je pouť, která se vždy koná o víkendu před svatodušními svátky. Slavnost Kirwa v části obce Atzmannsricht se vždy slaví týden po pouti v říjnu. Gebenbach je rovněž vhodným místem pro trávení volného času a pro odpočinek. Návštěvnímů se nabízí lesnatá krajina s rybníky a mírnými kopečky. Rozsáhlá síť turistických cest zve k prozkoumání mírných vyvýšenin i údolí Vilstal, ať už na kole nebo pěšky. V útulných hostincích s možnostmi přenocování je postaráno o tělesné blaho.

Geschichte • Historie

Gebenbach

Gebenbach dürfte eine fränkische Gründung sein; es wird im 9. Jahrhundert im Zuge einer fränkischen Siedlungsbewegung über Sulzbach nach Osten hin entstanden sein. Der Name Gebenbach bedeutet Siedlung "am Bach des Gebo". Urkundlich wird es 1108 erstmals genannt. Eine Aufstellung von 1569 nennt in Gebenbach eine Pfarrkirche, eine Mühle und sieben Häuser, die zur Vogtei Hahnbach (des Herzogtums Bayern) gehörten. Der Ort unterstand dem Landrichteramt Amberg. Schwere Zeiten brachen für die ganze Gegend im Dreißigjährigen Krieg an. Durch Durchzüge, Plünderungen, Einquartierungen, Tötung von Einwohnern durch Soldaten und durch Seuchen (besonders 1634) wurde die Bevölkerung stark dezimiert. Die Landwirtschaft und der Handel kamen weitgehend zum Erliegen. Beim Kirchenneubau kam ein karolingerzeitlicher Kirchengrundriss zutage. Es dürfte sich um eines der ältesten Fundamente in der Oberpfalz überhaupt handeln.

Gebenbach

Gebenbach je patrně franckého původu. Byl založen v 9. století v souvislosti s franckým stěhováním přes Sulzbach na východ. Název Gebenbach znamená sídliště "u potoka Gebo". V listinách je obec poprvé zmiňována v roce 1108. V roce 1569 byly v Gebenbachu postaveny farní kostel, mlýn a sedm domů, které patřily k fojtskému panství Hohnbach (vévodství Bavorsko). Obec podléhala zemskému soudnímu úřadu v Ambergu. Těžké časy přinesla celé oblasti třicetiletá válka. Počet obyvatel byl značně redukován vojenskými taženími, drancováním, zabíráním území, zabíjením obyvatel vojáky a morem (zvláště roku 1634). Zemědělství a obchod také značně utrpěly. Při stavbě nového kostela byly objeveny základy kostela z karolinské doby. Jedná se o vůbec nejstarší základy v Horním Falcku.

Wirtschaft • Hospodářství

Gebenbach

Die Gemeinde Gebenbach bietet eine intakte Infrastruktur mit Kindergarten, Grundschule und Geschäften zur Grundversorgung. Ebenso bietet sie Möglichkeiten für die Wohn- und Gewerbeansiedlung und ist mit zwei Bundesstraßen (B 14 und B 299) gut erschlossen.

Gebenbach

Obec Gebenbach skýtá dokonalou infrastrukturu s mateřskou školkou, základní školou a obchody pro základní zásobení. Rovněž poskytuje možnosti pro obytnou výstavbu a usídlení podniků, je také dopravně dobře propojena dvěma spolkovými silnicemi (B 14 a B 299).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Gebenbach 
 •  
 • Hauptstraße 6 
 • 92274  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo, Di: 13.30 - 16.00 Uhr
  Do: 13.30 - 17.00 Uhr

  Touristinformation:
  Mo: 08.00–12.00 13.30–16.00 Uhr
  Di: 08.00–12.00 13.30–16.00 Uhr
  Mi: 08.00–12.00 Uhr
  Do: 08.00–12.00 13.30–17.00 Uhr
  Fr: 08.00–12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hodin
  Pá, Út: 13.30 - 16.00 hodin
  Čt: 13.30 - 17.00 hodin

  Turistické informace:
  Po: 08.00-12.00 13.30-16.00 hod.
  Út: 08.00-12.00 13.30-16.00 hod.
  St: 08.00-12.00 hod.
  Čt: 08.00-12.00 13.30-17.00 hod.
  Pá: 08.00-12.00 hodin
Rendert Time: 0,884 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB