Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Grafenwöhr 
 •  
 • Marktplatz 1 
 • 92655 Grafenwöhr 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 216,24 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.007 (22.08.2002)

Grafenwöhr

Die „Soldatenstadt“ Grafenwöhr, vornehmlich bekannt durch ihre Lage am Rande des größten US-Truppenübungsplatzes in Europa, verfolgt das Ziel, mit neuen Firmen weitere Arbeitsplätze zu schaffen, um so die Abhängigkeit vom Truppenübungsplatz zu reduzieren. Grafenwöhr wird durch die von der US-Armee geplante Verlegung einer Brigade weiter wachsen. Mit einer Investitionssumme von rd. 1 Milliarde Euro werden ca. 8.500 zusätzliche amerikanische Staatsbürger angesiedelt. Dies bedeutet den Bau von Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Grafenwöhr hat auch kulturell viel zu bieten, sehr bekannt ist das jedes Jahr im Hochsommer stattfindende deutsch-amerikanische Volksfest mit vielen tausend Gästen. Partnergemeinde ist die Marktgemeinde Grafenwörth am Kamp (Niederösterreich).

Grafenwöhr

„Město vojáků“ Grafenwöhr, známé zejména svou polohou na okraji největšího amerického vojenského cvičiště v Evropě, má za cíl vytvořit s novými firmami nová pracovní místa, a tím zredukovat závislost na vojenském cvičišti. Grafenwöhr bude kvůli přeložení jedné brigády plánované americkou armádou nadále růst.Díky investované částce ve výši kolem 1 miliardy Euro se zde usídlí cca. 8.500 dalších amerických občanů. To znamená stavbu nových bytů, škol, školek, možností nákupu, sportovních zařízení a zařízení pro volný čas. Grafenwöhr má také co se týče kultury mnoho co nabídnout, velice známá je každoroční německo-americká pouť v polovině léta s mnoha tisíci hosty. Partnerskou obcí je Grafenwörth am Kamp (Dolní Rakousko).

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Grafenwöhr

Mangels urkundlicher Belege ist die Entstehung Grafenwöhrs nicht bis zu seinen Anfängen nachvollziehbar. Man geht heute allgemein davon aus, dass die Stadt, im 13. oder 14. Jahrhundert in siedlungsgünstiger Lage gegründet worden ist. Groß waren die Leiden während des 30-jährigen Krieges. An dessem Ende im Jahr 1648 war die Stadt nur noch eine unbedeutende, arme Ortschaft mit völlig verarmten Einwohnern. Die umliegenden Dörfer waren fast völlig verwüstet. Ab 1908 erlebte Grafenwöhr einen unerwarteten Aufschwung. Die Gründung des Truppenübungsplatzes brachte Arbeit und Verdienst in den Grafenwöhrer Raum. Zahlreiche Baumaßnahmen im Truppenlager und auf dem Übungsgelände ließen die Zahl der Bevölkerung innerhalb eines Jahres von 961 auf 1.841 sprunghaft ansteigen. Die Versorgung der Truppen verhalf der Grafenwöhrer Geschäftswelt zu einem sicheren Einkommen und viele Arbeitnehmer fanden im "Lager" ihre Beschäftigung.

Grafenwöhr

Pro nedostatek dokumentárních důkazů není vznik města Grafenwöhr postižitelný od svých počátků. Člověk dnes obecně vychází z toho, že bylo město založeno ve 13. nebo 14. století na místě příznivém k osidlování. V období Třicetileté války zažilo město velké utrpení. Na jejím konci bylo město ještě nevýznamnou, chudou obcí s naprosto zchudlými obyvateli. Okolní vesnice byly téměř úplně zpustošeny. Od roku 1908 prožíval Grafenwöhr období nečekaného rozmachu. Založení vojenského cvičiště přineslo do oblasti Grafenwöhru práci a výdělek. Velké množství stavebních opatření ve vojenském táboře a cvičebním terénu umožnilo velmi rychlý nárůst počtu obyvatel za jeden rok z 961 na 1841. Zaopatřování vojska dopomohlo obchodnímu světu v Grafenwöhru k jistému příjmu a mnoho zaměstnanců našlo v „táboře“ svou práci.

Wirtschaft • Hospodářství

Grafenwöhr

Grafenwöhr lebt nach wie vor überwiegend vom Truppenübungsplatz. Er ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Stadt und gibt mehr als 2.000 Menschen Arbeit. Doch die „Soldatenstadt“ Grafenwöhr investierte alleine in den Jahren 1995 bis 1997 mehr als 3,5 Millionen Euro in neue Gewerbegebiete mit dem Ziel, Firmen anzusiedeln. Der Imagewandel vom Militärstandort zum attraktiven Wirtschaftsstandort scheint zu gelingen, denn diverse Firmen und Existenzgründer haben sich bereits angesiedelt. Grafenwöhr zählt zu den Top-Standorten in der nördlichen Oberpfalz für innovative Betriebe. In Grafenwöhr stehen fast 60 ha erschlossene Flächen in 3 Gewerbegebieten zur Verfügung. Gemeinsam mit den Nachbarstädten Eschenbach und Pressath betreibt Grafenwöhr ein Existenzgründerzentrum, das Jungunternehmern günstige Mietkonditionen sowie kostenlose Beratungs- und Serviceleistungen anbietet. In das Haus integriert ist eine Wirtschaftsförderstelle, die als Anlaufbüro für alle ortsansässigen und für alle ansiedelungsinteressierten Unternehmen dient (Tel. +49(0)9641-935193).

Grafenwöhr

Grafenwöhr žije stejně jako dříve z vojenského cvičiště. To je nejdůležitějším hospodářským faktorem města a dává práci více než 2.000 lidí. Přesto investovalo „město vojáků“ Grafenwöhr v letech 1995 – 1997 více než 3,5 miliardy Euro do nové průmyslové zóny s cílem usídlit zde firmy. Změna image od vojenského stanoviště k atraktivní ekonomické oblasti se jeví být úspěšnou, protože se zde již usídlily různé firmy a zakladatelé firem. Grafenwöhr se počítá k vrcholným centrům inovačních podniků v severním Horním Falcku. V Grafenwöhru je k dispozici téměř 60 ha zpřístupněné plochy ve třech průmyslových zónách. Společně se sousedními městy Eschenbach a Pressath provozuje Grafenwöhr Centrum zakládání firem, které nabízí mladým podnikům příznivé nájemní podmínky a bezplatné poradenské a servisní služby. K této instituci náleží také Úřad podpory hospodářství, který slouží jako kancelář pro zahájení činnosti všech ve městě usedlých a o usídlení se zajímajících podniků (tel. +49-(0)9641-935193).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Grafenwöhr 
 •  
 • Marktplatz 1 
 • 92655  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mi: 13.00 - 17.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung


 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hodin
  St: 13.00 - 17.00 hodin
  nebo po domluvě
Rendert Time: 0,854 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB