Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Frymburk 
 •  
 • Náměstí 5 
 • 382 79 Frymburk 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 54,07 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.321 (16.07.2008)

Frymburk

Das Städtchen Frymburk liegt in einem touristisch attraktiven Erholungsgebiet am linken Ufer des Lipno-Stausees. Es befindet sich etwa 15 km nordöstlich von Vyšší Brod im früheren Landkreis Český Krumlov in einer Höhe von 730 m ü.NN. Nach dem Einlassen des Wassers in den Lipno-Stausee wurde Frymburk zum großen Teil überschwemmt. Von der ursprünglichen Gemeinde ist der Stadtplatz, durch den sich ein Park mit uralten Bäumen erstreckt, mit einem als technische Sehenswürdigkeit geschützten Barockbrunnen erhalten geblieben.

Die Dominante des Städtchens bildet die St. Bartholomäus-Kirche aus dem Jahr 1277. Um 1530 wurde die Kirche im spätgotischen Stil umgebaut. Auf dem Stadtplatz können eine Pestsäule aus dem Jahr 1735 sowie ein Barockbrunnen und ein Relief Adalbert Stifters besichtigt werden. In der Gemeinde befindet sich ein Fährhafen, der die Verbindung mit Přední Výtoň am anderen Ufer des Lipno-Stausees herstellt. Die Fähre benutzen vor allem Touristen auf dem Weg zur Burg "Vítkův kámen".

Frymburk

Městečko Frymburk patří do turisticky atraktivní rekreační oblasti na levém břehu Lipenské přehrady. Je vzdáleno asi 15 km severozápadně od Vyššího Brodu. Leží v okrese Český Krumlov ve výšce 730 m nad mořem. Při napouštění Lipenské přehrady byl Frymburk z větší části zatopen. Z původní obce se dochovalo náměstí, jímž se táhne park s letitými stromy a barokní kašnou, která je chráněnou technickou památkou.

Dominantou městečka je kostel svatého Bartoloměje založený roku 1277. Kolem roku 1530 byl přestavěn na pozdně gotický. Na náměstí si můžeme prohlédnout morový sloup z roku 1735, barokní kašnu a reliéf Adalberta Štiftera. V obci je přístav přívozu, který zajišťuje spojení s Přední Výtoní na druhém břehu Lipenské přehrady. Přívoz využívají zejména turisté, kteří se chtějí dostat na hrad Vítkův kámen.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Frymburk

Die erste schriftliche Erwähnung Frymburks geht auf das Jahr 1277 zurück. Ursprünglich ein Marktdorf, gehörte Frymburk den Herren von Krumau und nach dem Jahre 1302 dem Hause Rosenberg. Im Jahre 1375 richteten die Rosenberger an der Brücke über die Moldau eine Zollstelle ein. Frymburk erhielt 1379 das Marktrecht.

Im Jahr 1492 verlieh Petr Vok von Rosenberg dem Ort das Stadtrecht, durch welches die Bevölkerung Frymburks vom sog. Heimfall befreit wurde. Wilhelm von Rosenberg verlieh den Bürgern das Braurecht. Ein Teil der Gemeinde wurde 1958 im Zuge der Erbauung der Lipno-Talsperre überschwemmt.

Frymburk

První písemná zmínka o Frymburku je z roku 1277. Původně trhová ves náležela pánům z Krumlova a po roce 1302 Rožmberkům. V roce 1305 zřídili Rožmberkové u mostu přes Vltavu mýto. Frymburk byl povýšen na městečko v roce 1379.

Roku 1492 propůjčil městysi Petr Vok z Rožmberka městské právo, podle nějž bylo obyvatelstvo Frymburku osvobozeno od odúmrti. Vilém z Rožmberka udělil měšťanům právo vařit pivo. Část obce byla zatopena při budování Lipenské přehrady v roce 1958.

Wirtschaft • Hospodářství

Frymburk

Dank ausgezeichneter Fremdenverkehrs-Bedingungen leben viele Einwohner der Stadt von Dienstleistungen im Bereich des Tourismus. In Frymburg gibt es zwei große Campingplätze - "Vřesná" und "U Lískovců". Direkt im Ort befinden sich mehrere Hotels und Pensionen.

Frymburk

Vzhledem k vynikajícím turistickým podmínkám se občané města zaměřují především na podnikání v oblasti cestovního ruchu. Ve Frymburku jsou dva velké kempy – Vřesná a U Lískovců. Přímo v obci je řada dalších ubytovacích zařízení.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Frymburk 
 •  
 • Náměstí 78 
 • 382 79  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,822 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB