Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Čížová 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 36,10 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.093 (31.12.2011)

Čížová

Das nördlich von Písek gelegene Čížová-Tal wird von einer Reihe größtenteils bewaldeter Hügel und Anhöhen umrahmt. Fast genau in der Mitte des Tals erhebt sich unübersehbar der Berg Čížovská hora (512 m ü. NN), der von Bäumen und Kirchtürmen gekrönt wird. Einer von diesen gehört zur Kirche des Hl. Jakobus des Älteren, die um 1250 erbaut und seitdem mehrmals umgestaltet wurde. Die Gemeinde Čížová schließt einige umliegende altertümliche Dörfer ein: Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Zlivice, Topělec und - bis zum Dreißigjährigen Krieg - die heute aufgegebene Ortschaft Skrýšov.

Čížová

Čížovskou kotlinu, ležící severně od Písku, vytváří seskupení většinou zalesněných kopcovitých pásem a návrší. Téměř uvnitř této kotliny vystupuje nepřehlédnutelná a jedinečná Čížovská hora (512 m n. m.), korunovaná stromovím a věžičkami církevních staveb spolu s kostelem sv. Jakuba Většího, založeného kolem roku 1250 a několikrát přestavěného. Obec Čížovou tvoří několik okolních starobylých vesnic : Bošovice, Borečnice, Krašovice, Nová Ves, Zlivice, Topělec a do třicetileté války i zaniklá ves Skrýšov.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Čížová

Die erste, aber recht unglaubwürdige Erwähnung Čížovás findet sich in der Chronik Václav Hájeks aus Libočany in einem Eintrag zum Jahr 942. Im Jahr 1316 erwähnt Mikuláš, der Pfarrer der Kirche des Hl. Wenzel in Písek, den ebenfalls in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Ort Čížová. Bis 1200 war Čížová fürstliches Eigentum, ab 1509 gehörte es den tschechischen Königen. Später ging die Gemeinde in den Besitz der Stadt Písek über und nach dem Widerstand der böhmischen Stände gegen Ferdinand I. im Jahr 1547 wurde Adam Řepický aus Sudoměř neuer Eigentümer.

Im Jahr 1560 wird der Ort von Jan Deym aus Střítež erwähnt. Das Adelsgeschlecht der Deym war hier bis 1726 ansässig, es folgte das Geschlecht der Černín aus Chudenice und im Jahr 1753 erwarb August Anton aus Lobkowicz den Ort. Durch die Vermählung der Ludmila Lobkowicz im Jahr 1932 ging die Herrschaft in den Besitz der Lichtensteiner über (bis 1948). Im Jahr 1741 fand bei Čížová eine der kleineren Schlachten um das österreichische Erbe statt. Im Jahr darauf kam es beim Forsthaus "Červené hajnice" zur Ermordung dreier französischer "Prinzessinnen".

In Krašovice befinden sich rund um den Dorfplatz herum vorbildlich erhaltene Giebel des sog. Bauernbarocks. In Bošovice gibt es die meisten Ortsteile: Ovčín, Fabika, Císadlovice, Na Staveništi, Dudína und Tasnov. Zum Katastergebiet Zlivice gehören auch weiter entfernte Forsthäuser: Skrýšov, Pěchovna, Novoves und Červená hajnice. In Topělec wurde ein großer bronzezeitlicher Friedhof entdeckt.

Čížová

První, ale nevěrohodnou zmínku o Čížové uvádí kronikář Václav Hájek z Libočan k roku 942. Roku 1316 připomíná farář Mikuláš Čížovou, kterou řídil spolu s kostelem sv. Václava v Písku. Do roku 1200 byli majitelé Čížové knížecí rody, poté až od roku 1509 čeští králové. Po nich bylo až do roku 1547 majitelem město Písek a po odporu českých stavů proti Ferdinandovi I. Adam Řepický ze Sudoměře.

Roku 1560 se připomíná na Čížové Jan Deym ze Stříteže. Rod Deymů zde sídlil až do roku 1726, poté nastupuje rod Černínů z Chudenic a roku 1753 kupuje Čížovou August Anton z Lobkowicz. Roku 1932 přechází toto panství sňatkem Ludmily Lobkoviczowé do majetku Lichtensteinů (do roku 1948). V roce 1741 se před Čížovou strhla jedna z menších bitev o dědictví rakouské, v následujícím roce došlo u Červené hajnice k zavraždění tří francouzských "princezen".

V Krašovicích kolem okrouhlé návsi se nalézá 12 vzorně udržovaných štítů tzv. "selského baroka". V Bošovicích je nejvíce místních čtvrtí : Ovčín, Fabika, Císadlovice, Na Staveništi, Dudína, Tasnov. Zlivice mají ve svém katastru i vzdálené hajnice: Skrýšov, Pěchovna, Novoveskou, Červenou hajnici. V Topělci byla odkryta rozsáhlá pohřebiště ze střední doby bronzové.

Wirtschaft • Hospodářství

Čížová

Čížová stellt eine Kreuzung von Wander- und Fahrradwegen dar und deshalb bemüht sich die Gemeinde ausreichenden Service für seine Besucher anzubieten. Zu den größten Merkwürdigkeiten der Gemeinde Čížová gehören die Denkmaldorfzone Krašovice mit ihren ursprünglichen Bauernhöfen im Stil des Bauernbarocks, der Kultursommer im Speicher, das Bošovicer Gemeindewirtshaus, die Rettungsstation für behinderte Tiere Makov und viele andere einzigartige Sehenswürdigkeiten. Die Gemeinde hat in der Umgebung von Čížová in der Landschaft ein System von Wanderwegen aufgebaut, die die einzelnen Dominanten der Gemeinde miteinander verbinden.

In der Gemeinde sind viele Vereine tätig, die sich an dem Gesellschaftsleben beteiligen und die Aufrechterhaltung von kulturellen Traditionen des südböhmischen Landes sicherstellen. Im letzten Jahrzehnt kommt es zum regelmäßigen Anstieg der Einwohnerzahl, deswegen erweitert und verbessert die Gemeinde die bestehende Infrastruktur. Sehr außergewöhnlich sind die hiesige Volksschule und ihr Gelände. Čížová und insbesondere einige ihre Ortsteile gehören zu typischen südböhmischen Dorfsiedlungen mit ursprünglicher Architektur und schöner Landschaft mit zahlreichen Teichen und Wäldern, die mit einem tiefen Tal des Flusses Otava durchgequert wird.  

Čížová

Čížová je křižovatkou turistických a cyklistických tras a proto se snaží zajistit dostatek zázemí pro návštěvníky obce. K zajímavostem Čížové patří památková vesnická zóna Krašovice s původními statky ve stylu selského baroka, kulturní léto na špejcharu, Bošovická obecní hospůdka, záchranná stanice handicapovaných živočichů Makov a mnoho dalších ojedinělých zajímavostí. Obec vybudovala v krajině v okolí Čížové soustavu vycházkových tras pro pěší, které propojují jednotlivé dominanty obce.

V obci funguje mnoho spolků, které se podílejí na společenském dění a zajišťují zachování kulturních tradic jihočeského venkova. V posledním desetiletí dochází k pravidelnému nárůstu počtu obyvatel, proto obec rozšiřuje a zkvalitňuje stávající občanskou vybavenost. Výjimečná je čížovská obecná škola a její areál. Čížová a zejména její místní části patří mezi typická jihočeská vesnická sídla s původní architekturou a s krásnou krajinou plnou rybníků a lesů, kterou protíná hlubokým údolím řeka Otava.  

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Čížová 
 •  
 •  
 • 39831  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB