Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Ejpovice 
 •  
 • Ejpovice 24 
 • 337 01 Ejpovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 6,73 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 581 (06.10.2008)

Ejpovice

Die Gemeinde Ejpovice liegt 5 km westlich von Rokycany ganz in der Nähe von Pilsen. Das historische Zentrum der Gemeinde schmücken moderne Gehöfte, die aus ursprünglichen Landgütern mit charakteristischen Einfahrten durch den Umbau im Barock- und Renaissance-Stil entstanden sind. Dank der wunderschönen Natur in der Umgebung vom Eipovicer See und den einzigartigen Naturdenkmälern ist Ejpovice ein häufig besuchter Ort. Zum Baden und zur Erholung kommen Gäste aus der ganzen Umgebung. Zum begehrten Ziel von Besuchern wurde das Autocamping am Seeufer. In der Gemeinde befinden sich das Gemeindeamt, eine Grundschule und eine Gemeindebibliothek. Sehenswürdigkeiten: - Kapelle des hl. Wenzel, - Kapelle des hl. Johann von Nepomuk, - Denkmal der Kriegsopfer zum Andenken an die Opfer des 1. und 2. Weltkrieges

Ejpovice

Obec Ejpovice leží 5 km západně od Rokycan. Historické centrum obce zdobí moderní usedlosti, které vznikly přestavbou původních zemědělských statků s charakteristickými vjezdy v barokním a renesančním stylu. Díky nádherné přírodě v okolí Ejpovického jezera a ojedinělým chráněným přírodním památkám jsou Ejpovice hojně vyhledávaným místem. Za rekreací i koupáním sem jezdí lidé z širokého okolí, vyhledávaným cílem našich i zahraničních návštěvníků se stal Autocamping U Jezera, který leží na břehu jezera. V obci se nachází Obecní úřad, základní škola a Obecní knihovna. Památky: - Kaple sv. Václava, - Kaplička sv. Jana Nepomuckého, - Památník "Obětí válek" - Pomník je věnován obětem 1. a 2. světové válce.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Ejpovice

Die hiesige Landschaft wurde bereits zur Zeit der Stein-Grabhügel (etwa 3. Jahrhundert vor Christi) bevölkert, wovon manche Fundstellen der Grabstätten hindeuten. Das ursprüngliche Dorf wurde in 11. - 12. Jahrhundert von dem Pilsener Bürger Ep, der einen Teil der Gemeindes besaß, gegründet. Die erste schriftliche Erwähnung von Ejpovice stammt aus dem Jahre 1331, als das Dorf zum Spital der heiligen Marie Magdalena in Pilsen gehörte. Konrad aus Dobřany kaufte Ejpovice für dieses Spital und der König Johann von Luxemburg befreite das Dorf von königlichen Steuern. Aus dem Jahr 1375 sind zwei Ejpovicer Vladykas (Vladyka war niedrigster der tschechischen Adelsstände) - Stephan und Zifrid bekannt, die auf der alten Burg (Hradek = kleine Burg) bei Ejpovic residierten. Die kleine Burg befand sich gegenüber dem Dorf Klabava und wurde zum Sitz von fast allen Herren von Ejpovice. Im Besitz des Dorfes haben sich im Laufe der Zeit mehreren Herren und Vladykas (z.B. 1379 Ctibor von Švamberk, 1398 Beneš von Ejpovic, 1505 Staněk von Pavlovice und weitere). Bis heute ist nur ein kleiner Teil der Burgmauer erhalten geblieben. Im 17. Jahrhundert wurde in der Gemeinde mit intensivem Eisenerzbergbau begonnen und ein Wasserhammer gebaut, der für das Eisenwerk in Horomyslice gearbeitet hat.

Ejpovice

Zdejší krajina byla osídlena již za doby kamenných mohyl (zhruba 3. století před Kristem), o čemž svědčí mnohé nálezy pohřebišť. Původní vesnice byla založena v 11.–12. století našeho letopočtu plzeňským měšťanem Epem, který vlastnil část obce. První písemná zmínka o Ejpovicích pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila špitálu sv. Máří Magdalény v Plzni. Konrád z Dobřan zakoupil Ejpovice pro tento špitál a král Jan Lucemburský vesnici osvobodil od placení královské berně. Z roku 1375 jsou známi dva vladykové Ejpovští – Štěpán a Zifríd, kteří sídlili na "Starém zámku" u Ejpovic (hrádek). Hrádek se nacházel naproti vesnici Klabavě a stal se sídlem téměř všech pánů Ejpovských. V držení vesnice se postupně vystřídalo mnoho pánů a vladyků (např. 1379 Ctibor ze Švamberka, 1398 Beneš z Ejpovic, 1505 Staněk z Pavlovic a další). Do dnešní doby se dochovala jen malá část hradního zdiva. V 17. století byla v obci zahájena intenzivní těžba železných rud a byl zde postaven vodní hamr, který pracoval pro Horomyslické železárny.

Wirtschaft • Hospodářství

Ejpovice

In der Gemeinde sind folgende Firmen aktiv: Autocamping am See, Plynoservis Špaček - Installationen und Service für Gasheizung, General parcel Čechy, s.r.o. - innerstaatlicher und internationaler Express-Paketdienst, LM MOTO, s.r.o. - Service und Verkauf von Motorrädern und Zubehör.

Ejpovice

V obci působí tyto firmy: Autokemp U Jezera - rekreační zařízení, Plynoservis Špaček - instalatérské a topenářské práce, General parcel Čechy, s.r.o. - provozování vnitrostátní a mezinárodní expresní balíkové služby, LM MOTO, s.r.o. - servis a prodej motocyklů a příslušenství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Ejpovice 
 •  
 • Ejpovice 24 
 • 337 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Fr: 8.00 - 14.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, Pá: 8.00 - 14.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB