Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Černíkov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 16,71 km²

Černíkov

Die Gemeinde Černíkov liegt am Fuß des Hügels Malá Kouřim, etwa 7 km nordöstlich von Kdyně. Zur Verwaltung von Černíkov gehören die Dörfer Slavikovice, Nevděk, Vílov und Rudoltice. Im historisch bedeutenden Slavíkovice stehen die St.-Joseph-Empire-Kirche und ein mehrstöckiges Blockhaus, das als bedeutendes Denkmal der Volksarchitektur geschützt wird. In der Nähe von Rudoltice finden sich letzte Spuren der mittelalterliche Goldwäsche. In der Umgebung von Černíkov befindet sich die Burgruine Pušperk. Die schönste Aussicht auf Slavíkovice und einen Großteil der Umgebung von Černíkov hat man von den Hängen unterhalb des Dorfes Nevděk. Unterkunft in Černíkov bietet die Pension Podhoran. Zelten und campen kann man am Freibad Úžlebec, das etwa 1 km von Černíkov entfernt ist. Die hügelige Landschaft der Umgebung mit ihren Burgruinen und zahlreichen Aussichtspunken eignet sich hervorragend für Sommerurlaub und Radwanderungen.

Černíkov

Obec Černíkov je položena na úpatí vrchu Malého Kouřimi a vzdálena asi 7 km severovýchodně od Kdyně. Pod černíkovskou správu spadají vsi Slavíkovice, Nevděk, Vílov a Rudoltice. V historicky nejvýznamnějších Slavíkovicích stojí empírový kostelík sv. Josefa a patrový srub chráněný jako významná památka lidové architektury. V blízkosti Rudoltic se nacházejí poslední stopy sejpů, které upomínají na středověké rýžování zlata. V okolí Černíkova se nachází zřícenina hradu Pušperk. Nejpůvabnější pohledy na Slavíkovice a větší část okolí Černíkova se otevírají ze strání pod vískou Nevděk. Ubytování v Černíkově zajišťuje penzion Podhoran. Táboření a kempování s možností koupání je možné na koupališti Úžlebec vzdáleném asi 1 km od Černíkova. Okolní kopcovitá krajina se zříceninami hradů a četnými výhledy je vhodná k letní rekreaci i cykloturistice.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Černíkov

Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes Černíkov stammt aus dem Jahr 1379. Im 15. Jahrhundert herrschten auf der hiesigen Festung die Wladiken aus Čiremperk, wobei Čiremperk wohl nur eine modische Veränderung des Namens Černíkov ist. Im Winter 1473 fielen bayrische Heere in Černíkov ein, die es zusammen mit dem Nachbardorf Úsilov niederbrannten. Man wollte so ähnliche Angriffe tschechischer Ritter auf bayerischem Gebiet vergelten. Die Festung von Černíkov, die am Dorfteich an der Stelle der späteren Brauerei stand, wird letztmalig 1592 als wüstes Gebäude erwähnt. 1875 kam es zu einem Brand, der das halbe Dorf vernichtete.

Černíkov

První zmínky o vsi se vztahují k roku 1379. V 15. stol. se na zdejší tvrzi vyskytují vladykové z Čiremperka, přičemž Čiremperk je patrně pouze módně upravený název Černíkova. Při vpádu bavorských vojsk v zimě roku 1473 byl Černíkov se sousedním Úsilovem vypálen bavorským vojskem jako odveta za obdobné aktivity českých rytířů na bavorském území. Černíkovská tvrz, která stávala u návesního rybníčka v místech pozdějšího pivovaru, je naposledy zmiňována jako pustá roku 1592. Roku 1875 došlo k požáru, který zničil polovinu vsi.

Wirtschaft • Hospodářství

Černíkov

In Černíkov ist keine größere Produktionsfirma ansässig. Die meisten Einwohner pendeln in die nahen Städte, nur einige Gewerbetreibende sind im Dienstleistungssektor tätig.

Černíkov

V obci nepůsobí žádná výrobní firma. Většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst, jen několik živnostníků podniká ve službách.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Černíkov 
 •  
 • Černíkov 20 
 • 345 06  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-11.00 13.00-17.00 h Mi: 08.00-11.00 13.00-15.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-11.00 13.00-17.00 h St: 08.00-11.00 13.00-15.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB