Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Černošín 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tachov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 42,20 km²

Černošín

Černošín liegt an der Strecke zwischen Stříbro und Planá im östlichen Teil des ehemaligen Bezirks Tachov. Die Stadt Stříbro (Mies) ist von Černošín 12 km entfernt. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Ärztezentrum, ein Postamt und ein Kulturzentrum. Die umliegende Landschaft wird vom 704 m hohen Vlčí hora (Wolfstein) dominiert, der ein interessantes Ziel für Mineralogen, Botaniker, aber auch für Touristen ist. Im Naturschutzgebiet zu Füßen des Wolfsteins trifft man auf die unterschiedlichsten Arten von geschützten Pflanzen. Sehenswürdigkeiten: - Barockkirche St. Georg - erbaut in den Jahren 1711-1736 - Ruine der Burg Wolfstein - Barockspeicher, gebaut an Stelle der ehemaligen Burg Třebele - Statue des Heiligen Florian aus dem Jahre 1748 - Statue des Heiligen Johann von Nepomuk aus dem Jahre 1732

Černošín

Černošín leží na spojnici mezi Stříbrem a Planou ve východní části bývalého okresu Tachov. Stříbro je vzdálené 12 km. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, zdravotnické zařízení, pošta a kulturní dům. Dominantu okolní krajiny tvoří Vlčí hora (704 m n.m.), která je předmětem zájmu mineralogů, botaniků i turistů. Přírodní rezervace Pod Volfštejnem je bohatým nalezištěm chráněných rostlin. Památky: - barokní kostel sv. Jiří - vybudován v letech 1711 - 1736, - zřícenina hradu Volfštejn, - barokní sýpka postavená na místě bývalého hradu Třebele, - socha sv. Floriána z roku 1748, - socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1732.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Černošín

Die erste glaubwürdige schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahre 1290, als das Dorf im Besitz von Oldřich von Černošín war. Die Herren Švamberk, die in der nahe gelegenen Burg Třebel ihren Sitz hatten, besaßen das Dorf Černošín im 14. und 15. Jahrhundert. Der silberne Schwan auf rotem Grund aus dem Wappen der Herren Švamberk erschien auch im Wappen des Städtchens, das mit einer im Jahre 1873 verfassten Urkunde die Stadtrechte verliehen bekam. Nachdem Černošín während des Dreißigjährigen Krieges niedergebrannt war, befahlen die Herren Švamberk, die urspünglich enge Bebauung der Stadt durch einen geräumigen Marktplatz aufzulockern.

Černošín

První věrohodný zápis o obci je z roku 1290, kdy ves vlastnil Oldřich z Černošína. Ve 14. a 15. stol. drželi Černošín Švamberkové, kteří sídlili na nedalekém hradu Třebeli. Stříbrná labuť na červeném poli ze švamberského znaku se také dostala do znaku městečka, které bylo listinou vydanou v roce 1873 povýšeno na město. Po vypálení za třicetileté války nařídili Švamberkové rozšířit původně sevřenou komunikaci procházející obcí na prostorné náměstí.

Wirtschaft • Hospodářství

Černošín

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt begann in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. In der Stadt entwickelten sich Ziegel- und Lederindustrie. Zur Zeit gibt es viele örtliche Gewerbetreibende, die im Dienstleistungssektor tätig sind. Die meisten Einwohner pendeln aber nach Stříbro.

Černošín

Hospodářský rozvoj města nastal ve 30. letech 20. století. Ve městě se rozvinul cihlářský a kožedělný průmysl. V současnosti mnoho místních živnostníků podniká ve službách. Většina obyvatel musí za prací dojíždět do Stříbra.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Černošín 
 •  
 • nám. 1. máje 62 
 • 349 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,916 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB