Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Eschlkam 
 •  
 • Waldschmidtplatz 2 
 • 93458 Eschlkam 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 60,50 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.600 (27.08.2002)

Eschlkam

Eschlkam, ca. 500 m ü.NN, ist in der Gegend die älteste geschichtlich bekannte Siedlung zwischen Bayern und Böhmen. Eschlkam war der befestigte wirtschaftliche Mittelpunkt des Hohen Bogens. Der Handel mit Böhmen und seine Wehranlagen gaben dem Marktflecken sein Gepräge. Jetzt noch spiegelt sich die Geschichte des Ortes in seiner charakteristischen Ansicht wieder. Wie schutzsuchend gruppieren sich die Häuser um die wuchtige Pfarrkirche auf einer überragenden Anhöhe. Die herrliche Lage von Eschlkam beschreibt schon der hier geborene Schriftsteller Maximilian Schmidt, genannt der "Waldschmidt", in seinen berühmten Büchern. Seit der Grenzöffnung ist Eschlkam sehr um nachbarschaftliche Kontakte zu den Gemeinden jenseits des Grenzbaums bemüht. 1994 wurde eine Partnerschaft mit den beiden tschechischen Orten Vseruby und Kdyne geschlossen. Seitdem gibt es viele gemeinsame Aktionen hüben und drüben, unter anderem musikalische Veranstaltungen.

Eschlkam

Eschlkam, ležící v nadmořské výšce zhruba 500 m, je v oblasti nejstarší historicky známé místo osídlení mezi Bavorskem a Čechami. Eschlkam bylo opevněné hospodářské středisko oblasti Hoher Bogen. Obchod s Čechami a jeho obranná zařízení určily ráz tohoto městysu.Ještě nyní se dějiny tohoto místa zrcadlí v jeho charakteristickém vzhledu. Domy jsou seskupeny na vyvýšenině kolem mohutné stavby farního kostela, jako by zde hledaly ochranu. Nádhernou polohu Eschlkamu popsal ve svých slavných knihách již zdejší rodák, spisovatel Maximilian Schmidt, nazývaný Waldschmidt. Od otevření hranic se Eschlkam velmi snaží o sousedské kontakty s obcemi na druhé straně hranice. V roce 1994 bylo uzavřeno partnerství s českými městy Všeruby a Kdyně. Od té doby se na obou stranách konají četné společenské akce, mimo jiné hudební programy.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Eschlkam

Erstmals wurde Eschlkam in den Jahren 1228 und 1270 urkundlich erwähnt. Die Siedlung war der befestigte Mittelpunkt des Winkels hinter dem Hohen Bogen. Die Marktgrafen von Cham errichteten eine Wehranlage und gründeten einen Markt, der regen Handel mit Böhmen betrieb. Im Laufe der Jahrzehnte wurde Eschlkam mehrmals zerstört. Nicht verschont blieb Eschlkam von Hussiteneinfällen in der Zeit von 1420 - 1434 und vom Schwedenkrieg im März 1634. Die Schweden legten unter anderem das Pflegerschloss in Schutt und Asche, das dann auch nicht mehr aufgebaut wurde. Erhalten ist aber noch das Schloss in Stachesried, das aus dem 17. Jahrhundert stammt. Berühmtester Sohn der Gemeinde ist der Schriftsteller Maximilian Schmidt, genannt "Waldschmidt". Die Grenze zwischen Bayern und Böhmen bestimmt wesentlich das Schicksal von Eschlkam. Am 1. Juli 1990 wurde der Grenzübergang Eschlkam-Vseruby wieder eröffnet. Rund 40.000 Bürger aus Böhmen und Bayern feierten den historischen Moment der Öffnung des Eisernen Vorhanges, der 45 Jahre geschlossen war.

Eschlkam

Eschlkam byl poprvé v listinách zmíněn v letech 1228 a 1270. Toto místo osídlení bylo opevněným střediskem kraje za Hoher Bogenem. Markrabí z Chamu postavili obranné zařízení a založili tržiště, které provozovalo čilý obchod s Čechami. V průběhu desetiletí byl Eschlkam několikrát zničen. Nezůstal ušetřen ani husitských nájezdů v letech 1420 - 1434 a švédské války v březnu 1634. Švédové mimo jiné úplně zničili zámek s pečovatelským ústavem, který už potom nebyl znovu postaven. Zachován je však ještě zámek ve Stachesriedu, který pochází ze 17. století. Nejznámějším synem obce je spisovatel Maximilian Schmidt, nazývaný "Waldschmidt". Hranice mezi Bavorskem a Čechami určuje značnou měrou osud Eschlkamu. 1. července 1990 byl znovu otevřen hraniční přechod Eschlkam - Všeruby. Kolem 40.000 občanů z Čech a Bavorska slavilo historický moment otevření Železné opony, která byla uzavřena 45 let.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Eschlkam 
 •  
 • Waldschmidtplatz 2 
 • 93458  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
  Fr: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Čt: 07.30-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin
  Pá: 07.30-12.00 hodin a 13.00-15.30 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB