Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dnešice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 14,26 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 785 (02.04.2010)

Dnešice

Die Gemeinde befindet sich 6 km nordwestlich von Přeštice, am Fuße des Berges Hůrka, auf einer Höhe von 426 m über NN. Die erste schriftliche Erwähnung über die Gemeinde Dnešice stammt aus dem Jahr 1115.

Dnešice

Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dnešice

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1115. Es wird erwähnt, dass der Fürst Vladislav die Kirche in Dnešice und ihren Meierhof dem Kloster Kladruby gespendet hat. Die Tatsache, dass die Gemeinde bereits damals eine Kirche hatte, bedeutet, dass sie ziemlich groß und sicher mehrere Jahrzente alt war. Sie entstand also offenbar spätestens im 11. Jahrhundert. Ein Teil von der ursprünglichen Gemeinde Dnešice stand wahrscheinlich irgendwo an den Stellen, wo heute die Straße von Dnešice nach Soběkury führt (vermutlich in der Nähe des Bachs). Dieser Teil der Gemeinde wurde aber am Anfang des 14. Jahrhunderts offensichtlich durch Hochwasser weggeschwemmt.

Dnešice

První písemná zmínka o obci je z r. 1115. V té je uvedeno, že kníže Vladislav daroval dnešický kostel a jeho popluží Kladrubskému klášteru. Když měla tenkrát obec již kostel, znamená to, že byla dosti velká a jistě několik desetiletí stará. Patrně tedy vznikla nejpozději v 11. století. Část původních Dnešic patrně stála někde v místech, kudy dnes vede silnice z Dnešic do Soběkur (zřejmě poblíže potoka). Tato část obce ale byla patrně začátkem 14. století stržena velkou vodou.

Wirtschaft • Hospodářství

Dnešice

In der Gemeinde sind etwa 20 kleinere Firmen und Gewerbetreibende tätig.

Dnešice

V obci podniká na 20 malých firem a živnostníků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dnešice 
 •  
 • Dnešice 53 
 • 334 43  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,859 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB