Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dýšina 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 5,02 km²

Dýšina

Die Gemeinde Dýšina befindet sich 8 km nordöstlich von Pilsen. Sie grenzt an die Region Rokycany an, mit der es durch das kleine Flüsschen Klabava verbunden ist. Aus Prag fährt man nach Dýšina über die Autobahn D5, Ausfahrt Chrást, dann über den Ort Kyšice. Zur Gemeinde gehören auch die zwei Ortschaften Horomyslice und Nová Huť. Dýšina ist eine moderne Gemeinde mit historischem Hinterland. Es bietet nicht nur Kulturdenkmale, sondern auch viele Aktivitäten für Sportler und Touristen in schöner Natur einschließlich von Gästebetten. Touristen können ihre Freizeit im Schwimmbad im Wald bei Nová Huť oder in Horomyslice im Golfpark Dýšina verbringen. Der Dorfplatz von Dýšina ist von heute noch erhaltenen Bauerhöfen mit denkmalgeschützten Toren aus dem 19. Jahrhundert im Stil der Volksarchitektur umgeben. In einem dieser Höfe wurde der berühmte Maler der tschechischen Geschichte Václav Brožík geboren. Als herausragende Kulturveranstaltung ist das Internationale Folklorefestival Tschechischer Dorfplatz - Dýšina (Česká Náves - Dýšina) zu nennen, das jährlich Anfang September stattfindet. Denkmäler: - Dreifaltigkeitskirche von 1328, - Pfarrei aus Frühbarock von 1717, - Denkmal des Generals George S. Patton - 2005 anlässlich des 60. Jubiläums der Befreiung der Gemeinde durch die amerikanische Armee errichtet.

Dýšina

Dýšina se nachází v jihovýchodním cípu okresu Plzeň-sever, 8 km severovýchodně od Plzně. Sousedí s Rokycanskem, se kterým ji spojuje půvabná říčka Klabava. Směrem od Prahy je možné do Dýšiny sjet z dálnice D5 přes obec Kyšice směrem na Chrást. K obci náleží dvě osady Horomyslice a Nová Huť. V současnosti je Dýšina moderní obcí s historickým zázemím. Nabízí nejen kulturní památky, ale i sportovní a turistické vyžití v krásné přírodě včetně ubytování pro turisty. Turisté mohou trávit volný čas na koupališti v lese u Nové Huti nebo v Horomyslicích v Golf parku Dýšina. Náves je lemována dosud zachovalými selskými dvory s památkově chráněnými branami z 19. století ve stylu lidové architektury. V jednom z těchto statků má původ slavný malíř české historie Václav Brožík. Z kulturních akcí jmenujme Mezinárodní folklorní festival Česká Náves - Dýšina, který se zde koná každoročně počátkem září. Památky: - kostel Nejsvětější Trojice z roku 1328, - raně barokní fara z roku 1717, - památník generála George S. Pattona - postavený v roce 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození obce americkou armádou.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dýšina

Die ersten Urkundenbeweise über Dýšina werden auf das Jahr 1242 datiert. Schon damals wurde zu seiner Dominante die frühgotische Kirche, um die herum sich der historische Kern des Dorfes zu formieren begann. Die Kirche wurde dann nach einem Brand im 17. Jahrhundert im Frühbarockstil durch die Diezenhofer Werkstatt fertig gebaut. Die Pfarrei und Höfe in der Mitte des Dorfes wurden im bäuerlichen Barockstil errichtet. Die erste Schule wurde 1818 eröffnet. Dýšina war in ihrer Geschichte kein reiner landwirtschaftlicher Ort. Große Tradition hatte hier die Eisenverarbeitung. Die Umgebung war relativ reich an Eisenerz. Im 17. Jahrhundert gab es in Nová Huť und Horomyslice Hochöfen und am Fluss Klabava entstanden Eisenhämmer. Dies ist eigentlich der Grund, warum heute Dýšina ein Industrieort ist und zurzeit ihren landwirtschaftlichen Charakter verliert.

Dýšina

První listinné doklady o Dýšině jsou datovány z roku 1242. Již tehdy se stal dominantou raně gotický kostel, kolem kterého se začalo vytvářet historické jádro vesnice. Kostel byl pak po požáru v 17. století dostavěn v raně barokním slohu samotnou Diezenhoferovou dílnou. Fara a statky uprostřed vesnice byly pak také postaveny v selském baroku. První škola zde byla otevřena v roce 1818. Dýšina nebyla ani v historii nikdy jen čistě zemědělskou obcí. Velkou tradici zde mělo železářství. Okolí bylo vždy poměrně bohaté na železnou rudu. V 17. století byly v Nové Huti a Horomyslicích vysoké pece a na řece Klabavě vznikaly hamry. Toto je vlastně příčinou toho, že dnes je Dýšina průmyslovou obcí a ztrácí tak v současnosti zemědělský charakter.

Wirtschaft • Hospodářství

Dýšina

In der Gemeinde tätige Unternehmen: Mrazírny Plzeň - Dýšina, a.s. - Lagerung von gefrorenen Waren, ZIPP Dýšina - Herstellung von Eisenbeton-Bauelementen, CONTINENTAL CAN EUROPE - Herstellung von Getränkedosen, AD Armaturka Dýšina, s.r.o. - Herstellung von Gussstücken aus Grauguss und Kugelgraphit, Herstellung von Kanaldeckeln, Gittern, Parkbänken und Rahmen.

Dýšina

Firmy působící v obci: Mrazírny Plzeň - Dýšina, a.s. - skladování mrazeného zboží, ZIPP Dýšina - výroba železobetonových prefabrikátů, CONTINENTAL CAN EUROPE - výroba nápojových plechovek, AD Armaturka Dýšina, s.r.o. - výroba odlitků z šedé a tvárné litiny, výroba kanalizační litiny, mříže, lavičky, rámy.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dýšina 
 •  
 • náměstí Míru 30 
 • 330 02  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Mi: 08.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-St: 08.00-12.00 hodin a 14.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB