Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Draženov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 6,72 km²

Draženov

Draženov liegt 5 km nordwestlich von der Bezirksstadt Domažlice in 451 m Höhe. Das dicht besiedelte Dorf befindet sich direkt an der ursprünglichen Verbindungsstraße Pilsen - Domažlice (Nr. 1/26), heute Klatovy - Draženov (Nr. 1/22). In Draženov gibt es ein Gemeindeamt, ein Postamt, ein Kulturzentrum, ein Gasthaus, eine Gemeindebibliothek und eine Tankstelle. In der Gemeinde sind der Sportklub Draženov und der Verband der freiwilligen Feuerwehr aktiv. In Draženov kann man reiten, angeln und wandern, den Sportplatz und den Tennisplatz benutzen. Die Busanbindung der Gemeinde wird durch fünf regelmäßige Linien des ČSAD (Tschechischer Staatlicher Busverkehr) gewährleistet. Über Draženov führt auch die internationale Busverbindung Domažlice - Klenčí - Waldmünchen. Sehenswürdigkeiten: - Kirche Dobrá Voda - sechseitige Barockkapelle aus dem Jahre 1787 - Chodenbauernhöfe aus dem 18. Jahrhundert - Geburtshaus von Kryštof Hrubý mit Gedenktafel (Konskriptionsnr. 2) und sein eigenes Haus (Konskriptionsnr. 24)

Draženov

Draženov leží 5 km severozápadně od okresního města Domažlice v nadmořské výšce 451 m. Je to ves se soustředěnou zástavbou, vázanou na původní komunikaci Plzeň - Domažlice (č.l/26) nyní Klatovy - Draženov (č.l/22). V obci se nachází obecní úřad, pošta, kulturní dům, restaurace, obecní knihovna a čerpací stanice. V obci fungují zájmová sdružení Sportovní klub Draženov a Sbor dobrovolných hasičů Draženov. V Draženově je možno provozovat jízdu na koni, rybolov, turistiku, užívat hřiště a tenisový kurt. Autobusové spojení má obec zajišťováno pěti pravidelnými linkami ČSAD. Přes Draženov vede mezinárodní autobusová trasa Domažlice - Klenčí - Waldmünchen. Památky: - kostel Dobrá Voda, - barokní šestiboká kaple z r. 1787, - původní chodské statky z 18. stol., - rodný dům Kryštofa Hrubého čp.2 s pamětní deskou a jeho vlastní dům čp.24.

Geschichte • Historie

Draženov

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1325. Eine der frühesten Verpfändungen war die an Oldřich von Miřkov im Jahre 1388. Im Jahre 1482 wurde das Dorf für lange neunzig Jahre an die Herren Švamberk verpfändet. Die Zeit der Herren Švamberk endete mit der Entlösung des Pfandes im Jahre 1572. Die Choden konnten sich jedoch nicht lange freuen, denn im Jahre 1579 bekamen sie neue Pfandherren, diesmal die königliche Stadt Domažlice (Taus). Im 17. Jahrhundert gewann Wolf Lammingen von Albenreuth Draženov. Im Jahre 1696 kauften die Grafen von Stadion das Dorf und behielten es bis zum Jahre 1945. Der zweite Weltkrieg endete für Draženov am 5. Mai 1945, als amerikanische Fußsoldaten nachmittags ins Dorf einmarschierten, von den Einwohnern der Gemeinde begeistert empfangen.

Draženov

První písemná zmínka pochází z r. 1325. Jednou z nejranějších zástav byla zástava Oldřichu z Miřkova v r. 1388. Roku 1482 byla ves dána do zástavy Švamberkům a to na celých devadesát let. Tíživé švamberské období skončilo vyplacením ze zástavy 1572. Nicméně z úspěchu se Chodové dlouho netěšili, protože r. 1579 - dostali nové zástavní pány, tentokrát královské město Domažlice. V 17. stol. obec získal Wolf Lammingen z Albenreuthu. R. 1696 ves koupili hrabata ze Stadionu a ti ji drželi až do r. 1945. Druhá světová válka pro Draženov skončila 5. května 1945, kdy po poledni vpochodovali do obce američtí pěšáci, nadšeně vítaní draženovskými obyvateli.

Wirtschaft • Hospodářství

Draženov

AGRIMA Draženov AG - landwirtschaftlicher Bedarf

Draženov

AGRIMA DRAŽENOV a.s. - produkce zemědělských komodit.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Draženov 
 •  
 • Draženov 70 
 • 345 20  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-11.00 12.00-18.00 h Di: 07.00-11.00 12.00-13.00 h Mi: 07.00-11.00 12.00-18.00 h Do: 07.00-11.00 12.00-13.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-11.00 12.00-18.00 h Út: 07.00-11.00 12.00-13.00 h St: 07.00-11.00 12.00-18.00 h Čt: 07.00-11.00 12.00-13.00 h
Rendert Time: 0,886 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB