Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dolní Lukavice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,99 km²

Dolní Lukavice

Dolní Lukavice liegt 3 km nördlich von Přeštice am linken Flussufer der Úhlava. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grundschule, Post und Gemeindebibliothek. In den Jahren 1757-1760 wirkte der später sehr bekannte Komponist Franz Joseph Haydn in der Schlosskapelle des Grafen Morzin. 1708 wurde hier ein dreiflügeliges, zweistöckiges Barockschloss gebaut. Die Pläne für dieses architektonisch hochwertige Gebäude entwarf Jacob Auguston jun. In der Schlosskapelle kann man ein umfangreiches Wandgemälde mit dem Titel "Verherrlichung des hl. Johann Nepomuk" von J. Lux und Statuen des hl. Wenzel und des hl. Adalbert von L. Widman besichtigen. Die Innenräume des Schlosses sind zur Zeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Weitere Sehenswürdigkeiten: - gotische Kirche St. Peter und Paul - aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, 1722 im Barockstil umgebaut - zweistöckiges Barockpfarrhaus aus dem Jahr 1800 - Barockstatue des hl. Johann Nepomuk und Marterl

Dolní Lukavice

Dolní Lukavice leží 3 km severně od Přeštic na levém břehu řeky Úhlavy. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta a obecní knihovna. V letech 1757 - 1760 působil v zámecké kapele hraběte Morzina pozdější známý hudební skladatel F.J. Haydn. Roku 1708 zde byl postaven trojkřídlý dvoupatrový barokní zámek. Plány této architektonicky kvalitní stavby vypracoval Jakub Auguston ml. V zámecké kapli je možné zhlédnout rozsáhlou fresku J. Luxe "Apoteóza sv. Jana Nepomuckého" a sochy sv. Václava a Vojtěcha od L. Widmana. Zámecké interiéry v současnosti nejsou přístupné veřejnosti. Další památky: - gotický kostel sv. Petra a Pavla - z 2. pol. 13. stol., barokizován r. 1722, - barokní patrová fara z r. 1800, - barokní socha sv. Jana Nepomuckého a boží muka z 18. stol.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dolní Lukavice

Die erste urkundliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahre 1216, als das Landgut im Besitz von Herrn Štěpán war. Im Jahre 1243 ging es dann in den Besitz der Brüder Bohuchval und Vitl von Lukavice über, die dem Geschlecht der Bohuchval von Hradek angehörten. Mitte des 15. Jahrhunderts erwarb das Geschlecht Lukavský von Řeneč Dolní Lukavice, in dessen Besitz es bis 1596 blieb. Im Jahr 1666 erwarb Graf Paul von Morzin das Landgut. Im Jahr 1708 ließ Ferdinand Morzin in Lukavice ein Schloss bauen. Graf Karel Josef František Morzin verkaufte die Lukavicer Herrschaft im Jahr 1780 an den Grafen Karl Friedrich von Hatzfeld, dieser wiederum im Jahre 1794 an Graf Hugo Damian von Schönborn. Der letzte Gutsbesitzer war Herr Veverka, der das Gut seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts bis in das Jahr 1945 besaß, in dem die Herrschaft in staatlichen Besitz überging. Zur Zeit des Sozialismus war hier zunächst eine psychiatrische Heil- und Alkoholentzugsanstalt untergebracht, später dann ein Lager für Gesundheitsmaterial.

Dolní Lukavice

První doložená zmínka o obci pochází z roku 1216, kdy statek vlastnil pan Štěpán. Roku 1243 přešel pak do držení bratrů Bohuchvala a Vitla z Lukavice, kteří náleželi k rodu Bohuchvalů z Hrádku. V pol. 15. stol. získal Dolní Lukavici rod Lukavských z Řeneč a vlastnil ji až do roku 1596. Roku 1666 získal statek hrabě Pavel z Morzina. Roku 1708 dal Ferdinad Morzin postavit v Lukavici zámek. Hrabě Karel Josef František Morzin prodal roku 1780 panství lukavické hraběti Karlu Bedřichu z Hatzfeldu, od nějž je pak roku 1794 odkoupil hrabě Hugo Damian ze Schönbornu. Posledním majitelem statku byl pan Veverka, který jej vlastnil od třicátých let 20. století do roku 1945, kdy panství připadlo státu. V období socialismu zde byla psychiatrická a protialkoholická léčebna, později pak sklad zdravotnického materiálu.

Wirtschaft • Hospodářství

Dolní Lukavice

Landwirtschftliche Genossenschaft Dolní Lukavice - Bäckerei, landwirtschaftliche Erzeugnisse František Turek GmbH, Dolní Lukavice - Futterproduzent

Dolní Lukavice

Zemědělské družstvo Dolní Lukavice - pekárna, živočišná a rostlinná výroba, František Turek, Dolní Lukavice spol. s r.o. - výrobce krmiv.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dolní Lukavice 
 •  
 • Dolní Lukavice 134 
 • 334 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-12.00 12.30-17.00 h Mi: 08.00-12.00 12.30-17.00 h Fr: 07.00-12.00 12.30-13.30 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-12.00 12.30-17.00 h St: 08.00-12.00 12.30-17.00 h Pá: 07.00-12.00 12.30-13.30 h
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB