Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dobřív 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 12,15 km²

Dobřív

Dobřív liegt 7 km südöstlich von Rokycany und breitet sich an den Ufern des Baches Padrť aus. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Post, Grundschule, Gesundheitszentrum und Gemeindebibliothek. 1995 wurde das Gemeindezentrum zur Denkmalschutzzone erklärt, da sich hier noch Block-Bauernhäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert befinden. Als weitere Sehenswürdigkeiten sind ein alter Wasserhammer aus dem Jahr 1379 und eine Steinbrücke, genannt Schwedenbrücke, zu nennen. Im Gebäude des alten Gasthauses wurde ein Gedenksaal zu Ehren des Schriftstellers Josef Mošna errichtet, der hier seine Urlaubszeit zu verbringen pflegte. Die Gemeinde Dobřív ist eine Oase der Ruhe, ein Ort, der wunderschöne Natur und reiche Geschichte zu bieten hat.

Dobřív

Dobřív leží 7 km jihovýchodně od Rokycan a rozprostírá se na březích Padrťského potoka. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotnické zařízení a obecní knihovna. V roce 1995 byl střed obce prohlášen vesnickou památkovou zónou, neboť se zde nachází roubené chalupy ze 17. až 19. stol. Z dalších památek jmenujme starý vodní hamr z roku 1379 a kamenný most ze 17. stol., zvaný Švedský. V budově Staré hospody byla vybudována pamětní síň herce Josefa Mošny, který zde trávil dovolené. Obec Dobřív je vyhledávanou oázou klidu, místem s překrásnou okolní přírodou a bohatou historií.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dobřív

Die erste urkundliche Erwähnung des ursprünglichen Dorfes Dobřievo stammt aus dem Jahr 1325. Von 1325 bis 1431 war das Dorf im Besitz der Herren Rosenberg. Als weitere Besitzer wechselten sich hier die Geschlechter Kolowrat, Sternberg und Lobkowitz ab. Die Herrschaft gehörte für einige Zeit auch zum Besitz der königlichen Kammer. Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurde im örtlichen Hammer Munition für die Heere Albrecht Wallensteins hergestellt. Im Herbst 1642 marschierten in der Herrschaft 16 Reiterregimente ein, die Dörfer plünderten und die örtliche Bevölkerung terrorisierten. Die Truppen blieben hier bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Bereits seit dem 15. Jahrhundert ist die Gemeinde Dobřiv für ihre hochwertige Eisenwerksproduktion bekannt. Aus dieser Zeit ist nur der Wasserhammer, heute ein seltenes technisches Relikt, erhalten. Seine innere Ausstattung stammt aus der Zeit zwischen 17. und 19. Jahrhundert.

Dobřív

První písemné zmínky o původní vsi Dobřievo pocházejí z roku 1325. V letech 1325 – 1431 patřila obec do majetku Rožmberků. Jako další majitelé se zde vystřídali: Kolovratové, Štenberkové a Lobkovicové. Panství též nějakou dobu patřilo k majetku královské komory. Za třicetileté války sloužil místní hamr jako výrobce munice pro vojska Albrechta z Valdštejna. Na podzim 1642 přišlo na panství 16 pluků jezdectva. Pluky drancovaly vesnice a terorizovaly místní obyvatelstvo. Vojsko bylo přítomno na panství až do konce třicetileté války. Již od 15. století je Dobřív známa kvalitní železářskou výrobou. Z této doby se zachoval pouze vodní hamr, který je dnes unikátní technickou památkou. Jeho vnitřní vybavení pochází z doby od 17. do 20. století.

Wirtschaft • Hospodářství

Dobřív

In der Vergangenheit Eisenwerksproduktion im örtlichen Hammer. Zur Zeit ist im Ort kein Produktionsbetrieb ansässig. Nur einige Gewerbetreibende sind im Dienstleistungsbereich tätig.

Dobřív

V minulosti výroba železných výrobků v místním vodním hamru. V současnosti zde nepůsobí žádná větší výrobní firma. Pouze několik místních živnostníků podniká ve službách.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dobřív 
 •  
 • Dobřív 305 
 • 337 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Di: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Mi: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Do: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Fr: 07.00-11.30 12.30-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Út: 07.00-11.30 12.00-15.30 h St: 07.00-11.30 12.30-17.00 h Čt: 07.00-11.30 12.00-15.30 h Pá: 07.00-11.30 12.30-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB