Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chlum u Třeboně 
 •  
 • Třeboňská ul. 
 • 378 04 Chlum u Třeboně 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 47,37 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.127 (28.09.2012)

Chlum u Třeboně

Der Flecken Chlum u Třeboně (Chlumetz) ist in der romantischen Landschaft der Südböhmischen Seenplatte etwa 12 km südöstlich von Třeboň (Wittingau) im Landschaftsschutzgebiet Třeboňsko (im Wittingauer Becken) am See Hejtman gelegen. Der Ort, unweit der tschechisch-österreichischen Grenze, im Bezirk Jindřichův Hradec (Neuhaus) liegt 492 Meter über dem Meeresspiegel.

Am Ufer des Sees Hejtman steht ein barockes Schloss aus dem Jahr 1710. Seine heutige Gestalt erhielt es durch Umbauten gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist von einem herrlichen Park mit einer Vielzahl exotischer Bäume und Sträucher und Skulpturen aus dem 18. und 19. Jahrhundert umgeben. Der Park ist der Öffentlichkeit zugänglich, das Schloss dagegen befindet sich in privatem Besitz. Eine weitere herausragende architektonische Sehenswürdigkeit ist die Barockkirche Mariä Himmelfahrt auf dem Hauptplatz. Sie stammt aus dem Jahr 1745.

Von der Kirche führt ein Kreuzweg mit 14 Stationen zum Schloss. 2008 wurden Dach und Fassade der Kirche renoviert. Nachts wird die Kirche beleuchtet und erstrahlt so in der Umgebung. Der See Hejtman wurde im 16. Jahrhundert angelegt und dient vornehmlich der Erholung. Zahlreiche Campingplätze und Pensionen säumen sein Ufer.

Chlum u Třeboně

Městys Chlum u Třeboně se nachází v romantické krajině jihočeských rybníků asi 12 km jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko u rybníka Hejtman, při česko-rakouské hranici ve výšce 492 metrů nad mořem v okrese Jindřichův Hradec.  

Na hrázi rybníka Hejtman stojí barokní zámek postavený v roce 1710. Dnešní podobu získal úpravami provedenými na konci 19. a začátkem 20. století. Je obklopen nádherným parkem s množstvím exotických stromů a keřů a sochami z 18. a 19. století. Park je přístupný veřejnosti, zámek nikoliv. Patří soukromému majiteli. Významnou architektonickou památkou je i barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící na náměstí. Postaven byl v roce 1745.

Od kostela vede k zámku 14 zastavení křížové cesty. V roce 2008 proběhla rekonstrukce střechy a fasády kostela. V nočních hodinách je kostel osvětlen a září do širokého okolí. Rybník Hejtman byl založen v 16. století a slouží zejména k rekreačním účelům. Je obklopen celou řadou kempů a penzionů.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 4 von 4

Geschichte • Historie

Chlum u Třeboně

Die erste Erwähnung über ein Dorf hinter der heutigen Kirche stammt vom Ende des 13. Jahrhunderts. Mit dem Kauf des Chlumer Meierhofs durch das Spital in der Schweinitzer Vorstadt (Svinenské předměstí) von Třeboň im Jahre 1399 liegt ein zuverlässiger Bericht über Chlum vor. Anfang des 15. Jahrhunderts sind Chlum und die angrenzenden Dörfer im Besitz der Adelsfamilie Rosenberg.

Bereits im Jahr 1520 wird im Zusammenhang mit dem Bau des Sees Wolf Kraiger von Kraigk als Gutsbesitzer von Chlum genannt. Anfang des 17. Jahrhunderts ging es in den Besitz der Adelsfamilie Slavata über. Nach weiteren 80 Jahren wird sie als Besitzer von Johann von Fünfkirchen abgelöst. 1834 erwirbt Eduard Graf zu Stadion-Thannhausen das Gut und 1861 wird Franz V. Herzog von Modena-Este, ein Habsburger, neuer Besitzer von Chlum.

Nach seinem Tod im Jahr 1875 erbt es Franz Ferdinand von Österreich-Este. Dieser beendet schließlich die industrielle Produktion und macht Chlum zu seiner Sommerresidenz. Im Jahr 1896 wird Kaiser Franz Josef I. Thronfolger und zieht 1914 von Chlum nach Sarajevo um. Nach dem ersten Weltkrieg wird das Gut den Staatsforsten und –gütern in Prag unterstellt. In der Zwischenkriegszeit wird Chlum u Třeboně zur beliebten Sommerfrische der Regierungsfunktionäre (Schloss) und der Mittelschicht, die hierher in ihre „Sommerwohnungen“ fahren.

In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts werden Chlum und Staňkov (Stankau) von den Wanderern und Pfadfindern etdeckt. Am Stankauer See wird an einem Ort namens "Na Vlčici" (Auf der Wölfin) das Sommerlager von YMCA (Young Men’s Christian Association) gegründet.

Nach dem zweiten Weltkrieg erleidet Chlum das gleiche Schicksal wie andere Orte in Tschechien. Es kommt zu einer übereilten Entwicklung der Landwirtschaft – Kuh- und Schweineställe mit großer Kapazität und die damit verbundenen Abfälle, unsinnige Bodenverbesserung und Fässer mit Kunstdünger sollten den Lebensstandard der Bevölkerung steigern. Glücklicherweise wurde das Wertvollste durch die ausgedehnten Waldgebiete und den „Eisernen Vorhang“ gerettet.

Die Zahl der kommerziellen Freizeitangebote wächst und im Zuge der wachsenden Motorisierung entstehen „Autocamps“. Die Alteingessessenen und ihre Häuser werden mit der Zeit durch Datschenbesitzer abgelöst, die jedoch, besonders nach 1989, frischen Wind in die Region bringen. Nach 1989 ändert sich die Situation – was nicht rentabel ist, verfällt und die Bevölkerung findet neue Beschäftigung in neuen Firmen und Dienstleistungsunternehmen, viele auch im Ausland. Die Lebensbedinungegen verbessern sich, neue Verkehrswege, Gasversorgung und die Entwicklung des Versorgungsnetztes verändern Chlum zum Besseren. Viele Gastgeber investieren und bieten Dienstleistungen mit Weltniveau, die dafür sorgen, dass Chlum u Třeboně auch in Zukunft ein gefragtes Sommerurlaubsziel bleibt.

Chlum u Třeboně

První zmínka o vsi za dnešním kostelem pochází z konce 13. století. Spolehlivá zpráva o Chlumu je z roku 1399, kdy poplužní dvůr chlumecký kupuje špitál na Svinenském předměstí v Třeboni. Na počátku 15. století Chlum a přilehlé vesnice patří Rožmberkům.

V roce 1520 je již jako majitel chlumeckého panství v souvislosti s výstavbou rybníků uváděn Volf Krajíř. Počátkem 17. století přechází chlumecké panství do vlastnictví Slavatů. Po 80 letech je střídá Jan z Fünfkirchenu. V roce 1834 kupuje panství Eduard hrabě Stadion-Thannhausen a v roce 1861 se novým majitelem stává Habsburg - František V., vévoda z Modeny-Este.

Po jeho smrti v roce 1875 panství získává František Ferdinand. Ten v podstatě ruší průmyslovou výrobu a mění Chlum ve své letní sídlo. V roce 1896 se stává následníkem trůnu císaře Františka Josefa I. a z Chlumu odjíždí v červnu 1914 do Sarajeva. Po 1. světové válce spadá panství pod ředitelství státních lesů a statků v Praze. Mezi dvěma válkami se Chlum u Třeboně stává vyhledávaným letoviskem vládními činiteli (zámek) a střední vrstvou, která sem jezdí na "letní byt".

Ve 20. letech 20. století Chlumecko a Staňkov objevují trampové a skauti. Na Staňkovském rybníku v místě zvaném "Na Vlčici" je založen letní tábor YMCA (Young Men's Christian Association).

Po druhé světové válce potkává Chlum stejný osud jako jiná místa v Čechách. Dochází k překotnému rozvoji zemědělství - velkokapacitní kravíny, vepříny a s tím spojený odpad, nesmyslné meliorace a tuny umělých hnojiv měly zvýšit životní úroveň obyvatel. Naštěstí rozsáhlé komplexy lesů a "železná opona" zachránily to nejcennější.

Přibývá podnikových rekreačních zařízení a s rozvojem motorismu se objevují autocampy. Místní starousedlíky v jejich staveních pomalu střídají chalupáři, kteří však, zejména po roce 1989, přinášejí do kraje nový vítr. Po roce 1989 se situace mění - to, co není rentabilní, se rozpadá a obyvatelé nacházejí uplatnění v nových firmách, ve službách, mnozí též za hranicemi. Životní prostředí se zlepšuje, nové komunikace, plynofikace a rozvoj služeb mění Chlum k lepšímu. Řada ubytovatelů investuje a poskytuje služby na světové úrovni, které jsou zárukou, že Chlum u Třeboně zůstane i do budoucna vyhledávaným letoviskem.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chlum u Třeboně 
 •  
 • Náměstí 112 
 • 378 04  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • 15. Juni - 31. August
  Mo. - Fr.: 09.00 - 17.00
  So.: 8.00 - 12.00
 • Otevírací doba:
 • 15. června - 31. srpna
  po - pá: 9.00  - 17.00
  So: 8.00 - 12.00
Rendert Time: 0,880 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB