Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Borovany 
 •  
 • Žižkovo nám. 107 
 • 373 12 Borovany 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 42,33 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.023 (01.01.2011)

Borovany

Borovany ist eine Stadt, die sich 17 km südöstlich von České Budějovice und ca. 8 km nördlich der Stadt Trhové Sviny befindet.

Infrastruktur:
- Regelmäßige Busverbindung
- Zugverbindung České Budějovice – České Velenice
- Kindergarten
- 9-stufige Grundschule mit Hort, Kantine und Hallenbad
- Kunstgrundschule
- Berufschule für Feuerwehrleute
- Pflegeheim
- Borůvka – Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder und Jugendliche
- Nazaret – Tageszentrum der Aktivitäten, Keramik- und Weberwerkstatt für behinderte Menschen
- Gesundheitszentrum (praktischer Arzt, Kinderarzt, Zahnarzt, Apotheke)
- Rehabilitations - und Regenerationszentrum
- Bibliothek
- Kulturzentrum
- Kino
- Sonstiges: Post, Sparkasse, Pfarramt

Borovany

Borovany jsou město ležící 17 km jihovýchodně od Českých Budějovic, asi 8 km severně od města Trhové Sviny.

Vybavenost:
- pravidelné autobusové linky
- železniční trať České Budějovice – České Velenice
- mateřská škola
- základní škola – 9 ročníků, školní družina, jídelna, plavecký bazén
- základní umělecká škola
- odborné učiliště požární ochrany
- dům s pečovatelskou službou - Borůvka – středisko pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením
- Nazaret – denní centrum aktivit, chráněná keramická a tkalcovská dílna
- zdravotní středisko (praktický lékař, pediatr, stomatolog, lékárna)
- rehabilitační a regenerační centrum
- knihovna
- kulturní dům
- kinosál
- ostatní: pošta, spořitelna, farní úřad

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Borovany

Die Umgebung Borovanys war schon im frühen Mittelalter dicht besiedelt, wovon die ausgedehnten slawischen Hügelgräberfelder auf dem Berg Vápenický kopec und bei Ostrolovský Újezd zeugen. Borovany ist eine sehr alte Siedlung. Sie wurde im Jahr 1186 erstmals urkundlich erwähnt, als die Bewohner von Borovany bei einer Besitzeintragung des Österreichischen Klosters Zwettl als Zeugen fungierte. Ende des 13. Jahrhunderts befand sich Borovany im Besitz eines Zweiges des Geschlechts der Vítkovec. Zum Jahr 1291 wird ein "Vok von Borovany" aus dem Geschlecht der Vítkovec namentlich erwähnt.

In den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts ging Peters von Linda, eine markante Persönlichkeit und Gründer des Klosters von Borovany, in die Geschichte des Ortes ein. Die Anbindung an das Eisenbahnnetz im Jahr 1869 förderte die Entwicklung der Stadt und ermöglichte zudem den Aufschwung der intensiven Förderung von Kieselerde, deren Anfänge in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreichen. Im Jahr 1973 erhielt Borovany das Statut der Stadt.

Borovany

Blízké okolí bylo hustě osídleno již v raném středověku, jak o tom svědčí rozsáhlá slovanská mohylová pohřebiště na Vápenickém kopci a u Ostrolovského Újezda. Borovany jsou velmi starou osadou, poprvé byly listinně zmíněny roku 1186, když borovanští osadníci svědčili při majetkovém zápisu rakouského kláštera Zwettlu. Koncem 13. století se Borovany nacházely v držení jedné větve rodu Vítkovců, z níž jmenovitě známe k roku 1291 Voka z Borovan.

Ve 30. letech 15. století vstupuje do borovanské historie výrazná osobnost Petra z Lindy, zakladatele borovanského kláštera. Zřízení železnice roku 1869 napomohlo rozvoji městečka a umožnilo zároveň intensivní těžbu křemeliny, jejíž počátky spadají do prvních let 20. století. V roce 1973 obdržely Borovany statut města.

Wirtschaft • Hospodářství

Borovany

In der Stadt und ihrer nahen Umgebung gibt es viele Firmen und Gewerbetreibende. Die größten sind Colop CZ s.r.o. (Herstellung von selbstfärbenden Stempeln und Bandstempeln), LB Cemix a.s. (Erzeugung von Baustoffen), Roděj polyurethan (Verarbeitung von Polyurethan-Kunststoffen).

Borovany

V městě a jeho blízkém okolí podniká mnoho firem a živnostníků z nihž největšími jsou Colop CZ s.r.o. - výroba samobarvicích a páskových razítek, LB Cemix a.s. - výroba stavebních hmot,Roděj polyurethan - zpracování chemicky síťovaných polyuretanových plastických materiálů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Borovany 
 •  
 • Žižkovo nám. 107 
 • 373 12  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • September - Juni Mo-Fr: 09.00 – 15.00 Uhr Juli - August Mo-So: 09.30 – 17.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • září - červen Po-Pá: 09.00 – 15.00 hodin červenec - srpen Po-Ne: 09.30 – 17.30 hodin
Rendert Time: 0,932 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,68 MB