Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Benešov nad Černou 
 •  
 • Benešov nad Černou 126 
 • 382 82 Benešov nad Černou 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 57,06 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.199 (01.01.2010)

Benešov nad Černou

Benešov nad Černou

Geschichte • Historie

Benešov nad Černou

Benešov nad Černou (Deutsch Beneschau) wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Benesch von Michalowitz als Festungsort gegründet. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1332, als die ursprüngliche Kapelle St. Jakobus zu einer Kirche erweitert wurde. Der Name des Städtchens leitet sich vom Namen des Ortsgründers – Benesch von Michalowitz – her. Johann Georg von Schwanberg verlieh den Benescher Bürgern das Braurecht und das Recht am Osterdienstag und am Tag des hl. Jakobus Markt zu halten.

Im Jahr 1383 wurde Benešov zur Kleinstadt erhoben und erhielt einige Rechte und Freiheiten. 1387 kaufte Ulrich I. von Rosenberg die Stadt für die Herrschaft Nové Hrady (Gratzen). Ulrich II. von Rosenberg bestätigte 1423 die Privilegien und Rechte der Stadt und erkannte ihr das Meilenrecht zu. Das Rathaus und das Krankenhaus wurden 1553 erstmals erwähnt. Der namhafte Regent aus dem Geschlecht der Rosenberger Jakob Krčín von Jelčany ließ 1570 eine Brauerei gründen und errichten. Von 1594 stammt der Renaissancebau des Rathauses am Hauptplatz. Im Jahr 1881 wurde die Kleinstadt zur Stadt erhoben und der ursprüngliche Name in Německý Benešov (Deutsch Beneschau) abgeändert.

Als Folge häufiger Brände in den Jahren 1619, 1801, 1849, 1863 und 1891 verschwand das altertümliche Gepräge der Stadt gänzlich. Die neu errichtete deutsche sechsstufige Schule mit zwei Parallelklassen und weiterführender Landwirtschaftsschule wurde am 20. September 1885 fertiggestellt. Die Versorgung der Bevölkerung wurde durch Mühlen, Säge- und Hammerwerke, eine Holzwollefabrik und den Holzhandel sichergestellt. Auch Landwirtschaft und städtisches Handwerk, besonders das Töpferhandwerk, entwickelten sich hier. Benešov nad Černou steht seit 1995 unter städtebaulichem Denkmalschutz.   

Benešov nad Černou

Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí. První písemná zmínka je z roku 1332, kdy byla původní kaple sv. Jakuba rozšířena a vznikl kostel. Pojmenování městečka bylo odvozeno od jména zakladatele osady - Beneše z Michalovic. Jan Jiří ze Švamberka propůjčil benešovským občanům právo vařit pivo, pořádat výroční trhy v úterý velikonoční a na den sv. Jakuba.

Roku 1383 byl Benešov povýšen na městečko a byla mu udělena některá práva a svobody. Roku 1387 Benešov koupil Oldřich z Rožmberka k panství Nové Hrady. Oldřich II. z Rožmberka v roce 1423 potvrdil městečku dřívější výsady a práva a přiznal mílové právo. Z roku 1553 je první zmínka o radnici a špitále. Známý rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan zde zakládá a staví roku 1570 pivovar. Roku 1594 byla vystavěna renesanční budova radnice na náměstí. Roku 1881 bylo městečko povýšeno na město a původní název byl změněn na Německý Benešov.

Následkem častých požárů v letech 1619, 1801, 1849, 1863 a 1891 byl zcela setřen starobylý ráz města. Nově postavená německá šestitřídní škola se dvěma paralelními třídami a zemědělskou školou pokračovací byla dokončena 20. žáří 1885. Obživu obyvatelstvu skýtaly mlýny, pily, hamry, továrna na dřevěnou vlnu a obchod se dřevem. Také zde bylo rozvinuto zemědělství a městská řemesla, především hrnčířství. Benešov nad Černou je od roku 1995 městskou památkovou zónou.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Benešov nad Černou 
 •  
 • Benešov nad Černou čp.126 
 • 382 82  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 8:00 - 17:00,  Mi: 8:00 - 17:00, Fr: 8:00 - 13:00
 • Otevírací doba:
 • Po: 8:00 - 17:00,  st 8:00 - 17:00, pátek 8:00 - 13:00

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,972 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB