Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Bechyně 
 •  
 • nám. T.G.Masaryka 5 
 • 391 65 Bechyně 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 21,19 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.931 (30.10.2006)

Bechyně

Die südböhmische Stadt Bechyně liegt in einer malerischen Landschaft am Zusammenlauf der Flüsse Lužnice und Smutná, ca. 20 km südwestlich von Tábor. Die Stadt ist besonders als Kurort und für seine Keramikherstellung berühmt. Dominante des Stadtplatzes mit einer Reihe von historischen Häusern ist die Dekanatskirche des Hl. Matthäus. Die Kirche entstand an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, ihr heutiges Aussehen erhielt sie nach dem Umbau im Jahre 1740. Die Schlossanlage Bechyně ist öffentlich zugänglich. Eine ständige Ausstellung stellt vor allem den historisch bedeutenden Gutsbesitzer Peter Vok von Rosenberg dar.

In der ehemaligen Getreidekammer des Schlosses ist das Museum "Vladimir Preclik" untergebracht. In der ehemaligen Schloßbrauerei befindet sich das internationale Keramikmuseum, das ein Teil der Südböhmischen Galerie Aleš ist. Auf dem T.G.-Masaryk-Platz kann man ein Feuerwehrmuseum mit einer einzigartigen Sammlung alter Feuerwehrtechnik besichtigen. Oben auf dem Felsen über dem Fluss Lužnice erhebt sich die Klosterkirche Mariä Himmelfahrt aus dem Jahre 1491. Die reiche Theatertradition der Stadt - bereits im Jahre 1855 wurde Laientheater gespielt - setzen die Theateraufführungen im Kulturhaus fort. Im Kulturhaus befinden sich auch die Galerie "U hrocha" und die Stadtbibliothek. Die Stadt verfügt über ein Sportstadion mit Kinder- und Schwimmerbecken und ist dank der herrlichen Natur Anziehungspunkt für Wassersportler (Fluss Lužnice mit Zuflüssen und die Flüsse Smutná und Židova strouha) und Touristen. In der Umgebung von Bechyně finden die Gäste viele gut markierte Rad- und Wanderwege.

Bechyně

Jihočeské město Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, cca 20 km jihozápadně od Tábora. Město je proslulé zejména lázeňstvím a výrobou keramiky. Dominantou náměstí s řadou historických domů je děkanský kostel sv. Matěje. Kostel vznikl na přelomu 13 a 14. století a dnešní podobu získal po přestavbě v roce 1740. Komplex bechyňského zámku je veřejně přístupný a prohlídková expozice představuje především historicky nejvýznamnějšího majitele panství Petra Voka z Rožmberka.

V bývalé zámecké sýpce je umístěno muzeum Vladimíra Preclíka, v bývalém zámeckém pivovaru se nachází Mezinárodní muzeum keramiky, které je výstavní expozicí Alšovy jihočeské galerie. Na náměstí T.G. Masaryka si můžete prohlédnout Hasičské muzeum s unikátní sbírkou staré hasičské techniky. Nad řekou Lužnicí se na skále vypíná Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1491. Na bohatou divadelní tradici města, kde se již v roce 1855 hrálo ochotnické divadlo, navazují divadelní přehlídky Kulturního domu. V Kulturním domě je i Galerie U Hrocha a Městská knihovna. Město disponuje sportovním stadionem s dětským a plaveckým bazénem a je vyhledáváno vodáky (Lužnice s přítoky – říčka Smutná a Židova strouha) a turisty díky okolní přírodě. V okolí Bechyně najdou milovníci turistiky lokality s dobře značenými stezkami jak pro pěší, tak pro cykloturisty.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Bechyně

Im Bereich der Stadt soll bereits im 9. Jahrhundert eine slawische Burgstätte gestanden haben, die laut der Chronik von Cosmas eine der wichtigsten Verwaltungszentren des damaligen Böhmen war. Im 13. Jahrhundert gründete hier König Przemysl Otakar II. auf dem Fels über Lužnice eine Burg. In der gleichen Zeit entstand eine Siedlung, die bereits im Jahr 1323 durch Johann von Luxemburg zur Stadt erhoben wurde. Zur Zeit der Hussitenkriege stand Bechyně auf Seiten des Kaisers und wurde deshalb von den Hussiten im Jahr 1422 zunächst niedergebrannt und im Jahr 1428 dann auch besetzt.

Seit dem 15. Jahrhundert florierte in der Stadt die Töpferei, wodurch eine Tradition der Keramikherstellung begründet wurde. Die erste Keramikwerkstatt entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

An der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts verzeichnete die Stadt umfangreiche spätgotische Umbauten. Es wurden  Befestigungsanlagen für Burg und Stadt errichtet, die zu den vollkommensten in den böhmischen Ländern zählte. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde das erste Kurbad an den im Jahr 1728 entdeckten Heilwasserquellen gegründet. Bis 1776 war Bechyně eine Bezirksstadt, dann wurde sie zur Kreisstadt. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte verlor sie jedoch an Bedeutung und wurde durch andere Städte überholt.

Bechyně

Na místě města údajně již v 9. století bývalo slovanské hradiště, které bylo podle Kosmovy kroniky jedním z nejdůležitějších správních center tehdejších Čech. Ve 13. století tu založil král Přemysl Otakar II. na skále nad Lužnicí hrad. Současně s ním vznikla osada, kterou již roku 1323 Jan Lucemburský povýšil na město. V období husitských válek stála Bechyně na straně císaře, a husité ji proto napřed v roce 1422 vypálili a v roce 1428 i obsadili.

Od 15. století vzkvétalo ve městě hrnčířství, které zde založilo keramickou tradici. První keramická dílna tu vznikla koncem 19. století.

Na přelomu 15. a 16. století zaznamenalo město rozsáhlé pozdně gotické úpravy a byl vybudován fortifikační systém hradu a města, který byl jedním z nejdokonalejších v našich zemích. Počátkem 18. století zde byly založeny první lázně na pramenech léčivé vody objevených v roce 1728. Do roku 1776 byla Bechyně krajským městem. Pak se stala městem okresním, v průběhu dalších století však ztratila na významu a byla předstižena jinými městy.

Wirtschaft • Hospodářství

Bechyně

An die mittelalterliche Tradition des Kurwesens erinnern heute moderne Kurbäder, in denen v.a. rheumatische Krankheiten geheilt werden. Das bevorzugte Heilmittel ist hier Torf aus dem nahe gelegenem Moor Soběslav.

Bedeutende Betriebe: Panství Bechyně AG - industrielle Holzverarbeitung, Betrieb Schloss Bechyně, Organisation von Kulturveranstaltungen im Schloss, Lázně Bechyně GmbH (Kurbäder).

Bechyně

Na středověkou lázeňskou tradici navazují dnešní moderní lázně, ve kterých se léčí především revmatické choroby. Hlavním léčebným prostředkem je tu rašelina z nedalekých Soběslavských blat.

Významné podniky: Panství Bechyně a.s. - průmyslové zpracování dřeva, provoz zámku Bechyně, pořádání kulturních akcí na zámku, Lázně Bechyně s.r.o.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Bechyně 
 •  
 • nám.T.G. Masaryka 2 
 • 391 65  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,81 MB