Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Beratzhausen 
 •  
 • im Zehentstadel, Paracelsusstraße 29 
 • 93176 Beratzhausen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 72,54 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.516 (09.05.2003)

Beratzhausen

Beratzhausen ist als Markt schon älter als 1100 Jahre. Neben baulichen Sehenswürdigkeiten sind die Naturlandschaft des Labertales, ein vielfältiges kulturelles Programm, interessante Freizeitangebote und ein reges Vereinsleben erwähnenswert. Beratzhausen hat eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Ceyrat und eine Gemeindepartnerschaft mit Deutschneudorf/Erzgebirge.

Beratzhausen

Beratzhausen sloužil jako tržiště již před 1100 lety. Nachází se zde mnoho zajímavostí, za zmíňku stojí stavitelské památky, přírodní krajina údolí Laber, rozmanitý kulturní program, zajímavé nabídky pro využití volného času. Partnerským městem Baratzhausen je francouzská obec Ceyrat a obec v Krušných horách Deutschneudorf.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Beratzhausen

- 866 erste urkundliche Erwähnung. - 1417 belagern die Regensburger die Burg und nehmen sie ein. Nach Friedenschluss wird die Burg zurückgegeben - 1432 erwerben die Stauffer Beratzhausen, tritt Beratzhausen erstmals als Markt auf - 1492 wird die Burg zerrissen, Beratzhausen geplündert - 1493 erhalten die Stauffer die gebrochene Burg wieder - 1521 ist die Herrschaft Ehrenfels das erste geschlossene evangelische Gebiet Deutschlands - 1568 geht Beratzhausen an die Pfalz Neuburg über. Dem Markt werden seine alten Freiheiten bestätigt - 1574 Bau des Rathauses - 1599 Erbauung des Zehentstadel - 1633 im Dreißigjährigen Krieg brennen die Kronenberger den halben Markt ab - 1777 wird Beratzhausen mit der Pfalz Neuburg kurbayrisch. - 1805 versinkt Beratzhausen in einen Dornröschenschlaf. - 1894 Bau des Mädchenschulhauses - 1901 Elektrifizierung des Marktes - 1907 Errichtung einer Postagentur - 1911 Bau einer zentralen Wasserversorgung - 1945 geringe Kriegs- und Plünderschäden, Besetzung durch die Amerikaner (23.4.) - 1945/48 Einströmen der Heimatvertriebenen - ab 1948 Verdoppelung der Einwohnerzahl und der Wohngebäude. Aufbau des Fremdenverkehrs, staatl. Anerkennung als Erholungsort, Bau von Schulen, Kindergarten, Straßen, Friedhof, Leichenhaus, Sportplatz, Sportlerheim, Schwimmbad, Altenheim, Klärwerk, Ansiedlung von Industriebetrieben, Umbau des Rathauses, Renovierung aller Kirchen, Bau eines evangelischen Gemeindezentrums

Beratzhausen

-866 první písemná zmíňka -1417 obleželi obyvatelé Řezna hrad a dobyli jej. Po uzavření míru se hrad vrátil do roukou majitelů. -1432 získali Beratzhausen Štaufofci, Beratzhausen je poprvé zmíněn jako městys -1492 je zničen hrad a město vypleněno -1493 poničeného hradu se ujímají opět Štaufofci -1521 za panování rodu Ehrenfels se zde utvořila první uzavřená evangelická komunita -1568 přechází Beratzhausen do vlastnictví neuburské falce, městysu jsou navráceny staré svobody -1574 stavba radnice -1599 -1633 během 30.leté války vypálili Kronenberger polovinu městysu -1777 -1805 Beratzhausen usnul spánken staletým -1894 stavba dívčí školy -1901 elektrifikace městysu -1907 zřízení poštovní pobočky - zřízení vodovodů a kanalizací -1945 poměrně malé válečné škody, obsazení Američany (23.4.) -1945/48 návrat uprchlíků - od 1948 zdvojnásobil se počet obyvatel a domů, vzrostl cizinecký ruch, město získává státní statut rekreační oblasti, budování škol, školek, ulic, hřbitova, krematoria,sportovního areálu, bazénu, domova důchodců, čističky, přestavba radnice, renovace všech kostelů, stavba evangelického centra, rozvoj průmyslových podniků

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Beratzhausen 
 •  
 • Marktstraße 33 
 • 93176  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 09.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • pondělí-pátek: 09.00-12.00 hod.
Rendert Time: 0,937 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB