Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Berching 
 •  
 • Pettenkoferplatz 12 
 • 92334 Berching 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neumarkt i.d. Opf.

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 131,18 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 9.145 (26.08.2002)

Berching

Berching wurde durch die Gebietsreform und die Eingleiderung zahlreicher kleinerer Gemeinden zu einer der flächenmäßig größten Gemeinden in Bayern. Seit 1. Juli 1972 gehört Berching, nach Auflösung des Landkreises Beilngries, zum vergrößerten Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz. Die Stadt Berching ist die einzige Stadt der Oberpfalz, die eine vollkommen erhaltenen Stadtmauer mit vier Stadttoren und 13 Türmen umschließt. Die historische Altstadt von Berching ist äußerst sehenswert. In der Stadt Berching treffen Geschichte und neue Zeit signifikant aufeinander. Nur ein paar Meter gegenüber dem westlichen Stadttor fließt der Rhein-Main-Donau-Kanal vorbei. Berching liegt am Rhein-Main-Donau-Kanal mit Anlegestelle und Yachtboothafen. Bekannt ist Berching durch seinen Roßmarkt jedes Jahr Anfang Februar. Partnerstädte Berchings sind Obernberg am Inn/Österreich und Savigny/Frankreich.

Berching

Berching se stal díky územní reformě a začlenění mnoha menších obcí plošně největší obcí v Bavorsku. Od 1. července 1972 patří Berching, po zrušení okresu Beilngries, k rozšířenému okresu Neumarkt v Horním Falcku. Město Berching je jediné město v Horním Falcku, které obklopuje naprosto zachovalá městská hradba se čtyřmi městskými branami a 13-ti věžemi. Historické centrum Berchingu je mimořádně pozoruhodné. Ve městě Berching se význačně střetávají dějiny a současná doba. Jen pár metrů od západní městské brány protéká kanál „Rhein-Main-Donau-Kanal“. Berching leží na kanálu „Rhein-Main-Donau-Kanal“ s molem a přístavem pro jachty. Berching je známý díky „Dnu ořů“ pořádanému každoročně na začátku února. Partnerská města Berchingu jsou Obernberg nad Innem/Rakousko a Savigny/Francie.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Berching

In alten Büchern und Reiseführern findet man noch die Beschreibung dieser romantischen deutschen Stadt, mit mächtigen Stadtmauern, spitzen Türmen, schweren, eichenen Toren und gepflasterten Plätzen. Diese Städte sind selten geworden, häufig überbaut, dem Ideal der autogerechten Stadt zum Opfer gefallen. Ganz anders Berching. Bunte Häuser, ordentlich aneinander gereiht, kleine Kirchen, eine vollständig erhaltene Stadtmauer. Im 8. Jahrhundert gab es eine Kapelle an einem Salzhandelsweg, dann bildete sich die heutige Vorstadt, später die jetzige Innenstadt, die ab 1465 mit einer Wehrmauer befestigt wurde. Seit dieser Zeit wurde die Struktur nicht mehr verändert. Die Händler kamen und gingen, manche blieben auch und hinterließen Spuren. Mächtige Speicherhäuser, 5 Stockwerke hoch, zeugen vom Reichtum an der Straße zwischen Nürnberg und Regensburg. Christoph Willibald Gluck, der berühmte Opernreformator und Schöpfer von „Orpheus und Eurydike“, der Überwinder der erstarrten Barockoper, hier wurde er 1714 geboren. Im Jahre 1846 kam der Anschluss Berchings an Europa. König Ludwig I. schuf die erste Schiffsverbindung zwischen Main und Donau, Schwarzem Meer und Nordsee. Noch heute zeugen die stillen Wasser, die romantischen, moosbedeckten Schleusen von der ersten großen Zeit des Kanalbaus. Und fast 150 Jahre später wurde der Main-Donau-Kanal gebaut. Das bayrisch-europäische Renommee-Projekt hat Wasser, Leben und Schiffsverkehr nach Berching gebracht. Beide Kanäle ziehen heute die Radler an, die von Kelheim bis Bamberg auf autofreien und steigungsarmen Strecken fast 200 km zurücklegen können.

Berching

Ve starých knihách a turistických průvodcích nacházíme ještě popis tohoto romantického německého města, s mohutnými městskými hradbami, špičatými věžemi, těžkými dubovými branami a dlážděnými náměstími. Taková města jsou v současnosti zřídka k vidění, často bývají přeplněna stavbami a padají za oběť ideálu měst jako stvořených pro dopravu. Pravým opakem je Berching. Pestrobarevné domy, pravidelně vedle sebe řazené, malé kostely, naprosto zachovalá městská hradba. V 8. století se zde nacházela kaplička na solné obchodní cestě, poté se zde vytvořilo dnešní předměstí, později nynější vnitřní město, které bylo od roku 1465 opevněno obrannou hradbou. Od té doby se již struktura nezměnila. Kupci přicházeli a odcházeli, někteří také zůstávali a zanechávali stopy. Mohutné sýpky, pět podlaží vysoké, svědčí o bohatství na cestě mezi Norimberkem a Řeznem. Christoph Willibald Gluck, proslulý operní reformátor a tvůrce opery „Orpheus a Euridike“, přemožitel stnulé barokní opery, se zde roku 1714 narodil. Roku 1846 byl Berching připojen k Evropě. Král Ludvík I. dal vybudovat první lodní spojení mezi řekami Mohan a Dunaj, Černým a Severním mořem. Ještě dnes svědčí tichá voda, romantické, mechem porostlé splavy o velké době stavby kanálu. A o téměř 150 let později byl postaven kanál Main-Donau-Kanal. Bavorsko-evropský Renommee-projekt přivedl do města vodu, život a lodní dopravu. Oba kanály dnes přitahují cyklisty, kteří mohou urazit téměř 200 km z Kelheimu do Bambergu po cestách bez aut a bez velkých stoupání.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Berching 
 •  
 • Pettenkoferplatz 12 
 • 92334  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • 01.05. bis 05.09.
  Montag - Freitag: 10.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr
  Samstag: 15.00-18.00 Uhr
  Sonntag und Feiertage: 10.00-12.00 Uhr

  08.09. bis 01.10.
  Montag - Freitag: 14.00-18.00 Uhr
  Samstag: 15.00-18.00 Uhr
  Sonntag und Feiertage: 10.00-12.00 Uhr

  01.10. bis 30.04.
  Montag - Freitag: 14.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • 01.05. do 05.09.
  pondělí - pátek: 10.00-12.00 hodin, 14.00-18.00 hodin
  sobota: 15.00-18.00 hodin
  neděle a svátky: 10.00-12.00 hodin

  08.09. do 01.10.
  pondělí - pátek: 14.00-18.00 hodin
  sobota: 15.00-18.00 hodin
  neděle a svátky: 10.00-12.00 hodin

  01.10. do 30.04.
  pondělí - pátek: 14.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,099 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB