Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Altenstadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Hauptstraße 6 
 • 92665 Altenstadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 22,12 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.901 (31.12.2009)

Altenstadt a.d. Waldnaab

Die Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab liegt im Zentrum des Landkreises Neustadt a.d.Waldnaab. Durch die unmittelbare Nähe zum Oberzentrum Weiden i.d. Opf. und dem künftigen Mittelzentrum, der Kreisstadt Neustadt a.d.Waldnaab, besitzt unser Ort mit seinen ca. 4.900 Einwohnern eine hohe Urbanität.

Die äußerst verkehrsgünstige Lage und seine sehr gute Infrastruktur empfehlen Altenstadt a.d.Waldnaab als begehrten Wohnort und ganz besonders als Standort für unternehmerische Aktivitäten.

Altenstadt a.d. Waldnaab

Obec Altenstadt a.d. Waldnaab leží v centru zemského okresu Neustadt a.d. Waldnaab. Díky bezprostřední blízkosti vyššího centra Weiden i.d. Opf. a budoucího centra středního stupně, okresního města Neustadt a.d. Waldnaab (německé označování spádových center v závislosti od úrovně infrastruktury - pozn. překladatele), má naše místo se svými cca. 4.900 obyvateli vysokou urbanitu.

Díky nanejvýš dopravně výhodné poloze a jeho velmi dobré infrastruktuře je Altenstadt a.d. Waldnaab žádaným místem pro bydlení a zvlášť vhodným místem pro podnikatelské aktivity.

Geschichte • Historie

Altenstadt a.d. Waldnaab

Bereits um 900 n. Chr. wurde das heutige Gemeindegebiet aus dem fränkisch-karolingischen Herrschaftsgebiet wiederbesiedelt. Im Mittelalter lag Altenstadt an den drei Handelswegen "Goldene Straße", "Magdeburger Straße" und "Eisenstraße". Wichtige Jahreszahlen: 1000 n. Chr.: Kirche in Altenstadt 1609: Schule 1862: Eisenbahnanschluss ab 1925: Bleikristallglasherstellung 1956: Tausendjahrfeier 1975: Eingemeindung von Meerbodenreuth mit Ortsteilen 1998: 1.236 Gebäude und 5.156 Einwohner (Stand 01/2003)

Weitere Infos zur Geschichte der Gemeinde Altenstadt/WN: Heimatverein Altenstadt e.V.: www.heimatverein-altenstadt.de

Altenstadt a.d. Waldnaab

Již kolem roku 900 n. l. bylo území dnešní obce znovu osídleno z francko-karolinské oblasti. Ve středověku ležel Altenstadt na třech obchodních cestách - "Zlaté stezce", "Magdeburské cestě" a "Železné cestě". Důležitá data: 1000 n.l.: Kostel v Altenstadtu 1609: Škola 1862: Napojení na železniční síť od 1925: Výroba olovnatého křišťálu 1956: Oslavy tisícího výročí od založení města 1975: Přičlenění Meerbodenreuthu s jeho místními částmi k obci 1998: 1.236 budov a 5.156 Obyvatel (stav 01/2003)

Další informace k historii obce Altenstadt/WN: Vlastivědný spolek Altenstadt: www.heimatverein-altenstadt.de

Wirtschaft • Hospodářství

Altenstadt a.d. Waldnaab

Die Ausweisung des rund 18 ha großen "Gewerbeparkes Haidmühlweg" an der neuen Entwicklungsachse, der Autobahn A 93 München-Regensburg-Hof-Berlin und der Bundesstraße B 22 nach Bayreuth, macht Altenstadt a.d.Waldnaab noch interessanter und attraktiver. Die Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab möchte sich mit diesem wertvollen Gebiet einbringen, um damit auch den Landkreis und die Region 6/Oberpfalz Nord zu stärken und positiv weiterzuentwickeln. Der Gewerbepark soll innovativen Unternehmern die Möglichkeit geben, ihre Investitionspläne umzusetzen und gleichzeitig ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Die Ansiedlung mittelständischer Betriebe soll eine neue, wirtschaftlich stabile Unternehmensstruktur schaffen, die möglichst vielen zukunftsträchtigen Branchen Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Die Aufteilung in Gewerbe-, Misch- und Dienstleistungsgebiet innerhalb des Bebauungsplanes ermöglicht eine Diversifizierung und Durchmischung, die sich vor allem auf die Wachstumsbranchen des Dienstleistungs- und Handwerksbereich stützen könnte.

Altenstadt a.d. Waldnaab

Skutečnost, že obec se může pochlubit "Podnikatelským parkem Haidmühlweg" na ploše kolem 18 ha na nové rozvojové ose - dálnici A 93 Mnichov-Řezno-Hof-Berlin a spolkové silnici B22 do Bayreuthu činí Altenstadt a.d.Waldnaab ještě zajímavější a atraktivnější. Obec Altenstadt a.d.Waldnaab by se chtěla s touto cennou oblastí etablovat, aby tím posílila také zemský okres a region 6 - Horní Falcko sever a jeho další pozitivní rozvoj. Podnikatelský park by měl dát inovativním podnikům možnost, realizovat jejich investiční plány a současně vyhovět ekologickým, ekonomickým a sociálním nárokům trvalého rozvoje. Tím, že se v obci usadí podniky středního stavu by se měla vytvořit nová, hospodářsky stabilní podniková struktura, která by poskytla co největšímu počtu podniků v perspektivních odvětvích možnosti rozvoje. Rozdělení na oblast výrobní, smíšenou a oblast služeb v rámci plánu zástavby umožňuje diverzifikaci a promíchání, které by se mohly opírat především o růstové branže v oblasti služeb a řemesel.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Altenstadt a.d. Waldnaab 
 •  
 • Hauptstr. 6 
 • 92665  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus
  Mo, Di, Mi, Do: 08.00-12.00 Uhr
  Mi: 14.00-17.00 Uhr
  Fr: 08.00-11.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, Út, St, Čt: 08.00-12.00 hodin
  St: 14.00-17.00 hodin
  Pá: 08.00-11.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

Ortsansicht |
Alte Kirche |
Rathaus |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB