Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Trnová 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 6,50 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 812 (08.04.2010)

Trnová

Die Gemeinde liegt 13 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Pilsen, am Fluss Bělá, auf einer Höhe von 394 m ü. NN. Die ältesten schriftlichen Dokumente über die Existenz der Gemeinde Trnová stammen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Von den Sehenswürdigkeiten ist vor allem das einfache Spätbarockschloss Vísky aus dem 19. Jahrhundert zu nennen.

Trnová

Obec leží 13 kilometrů severně o centra Plzně na říčce Bělá v nadmořské výšce 394 m. Nejstarší písemné doklady o existenci obce Trnová pocházejí z konce 12.století. Z památek jmenujme především jednoduchý pozdně barokní zámek Vísky z 19. století.

Geschichte • Historie

Trnová

Die ältesten schriftlichen Dokumente über die Existenz der Gemeinde Trnová stammen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, wo Ludvík von Trnová auf der Urkunde Čéče von Železnice aus dem Jahr 1181 als Zeuge genannt wird. Im Jahr 1880 wurde im Gebiet des Vísecký Herrenguts ein Betrieb für die Verarbeitung von Kaolin gegründet. Im Jahr 1890 beschäftigte dann die Firma Caolin Schlemmwer Wiskau 78 Arbeiter. Der Betrieb arbeitete bis 1928 selbstständig. Nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 begann in der Ortschaft eine Zeit mit vielen Aktivitäten. Das gesellschaftliche und politische Leben wurde wach. Es entstanden oder es erneuerten sich verschiedene Vereine und Organisationen z. B. die freiwillige Feuerwehr, Arbeiterturnverein, Tschechoslowakisches Rotes Kreuz, Theaterensemble und die Ortsbibliothek wird gegründet.

Trnová

Nejstarší písemné doklady o existenci obce Trnová pocházejí z konce 12. století, kdy na listině Čéče ze Železnice z roku 1181 je uveden jako svědek Ludvík z Trnové. V roce 1880 byl na území Víseckého panství založen závod na zpracování kaolinu. V roce 1890 pak firma Caolin Schlemmwer Wiskau zaměstnávala 78 dělníků. Závod samostatně fungoval do roku 1928. Po vzniku ČSR v r. 1918 nastává v obci osvícenská doba. Probouzí se společenský a politický život. Vznikají, nebo se obnovují různé spolky a organizace, např. Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělocvičná jednota, Československý červený kříž, divadelní soubor a je založena místní knihovna.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Trnová 
 •  
 • Trnová 181 
 • 330 13  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,903 Sek. | Speicherverbrauch: 4,23 MB / 4,66 MB