Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Tlučná 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 7,14 km²

Tlučná

Tlučná liegt am Fluss Vejprnicer ca. 8 km westlich von Pilsen. In der Gemeinde befindet sich ein Gemeindeamt, eine Grund- und Hauptschule, ein Kindergarten, eine Poststelle, eine Bibliothek und ein Ärztehaus. Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erbaute die Gemeinde einen neuen Badeplatz mit Rutschen und Sprungbrett. Den Sportlern stehen weiter ein Stadion und eine neue Turnhalle zur Verfügung, die sowohl für Volleyball als auch für kleine Fußballwettkämpfe reicht. Tlučná ist an die öffentliche Gasversorgung angeschlossen, hat eine neue Wasseraufbereitungsanlage und ausgebaute Kanalisation sowie befestigte Gemeindestraßen. Die Verbindung nach Pilsen erfolgt durch den Bus Nr. 55. In der Gemeinde gibt es eine Freiwillige Feuerwehr, einen Jägerverein, den Jugendverein Junák und den Sportverein SV Tlučná. Der Ort ist über die Straße Nr. 203 von Pilsen nach Nýřany zu erreichen. Denkmäler: - Gedenkstein der Gefallenen - erbaut durch den Sportverein für die gefallenen Tlučner Bürger im I. und II. Weltkrieg, - Kapelle aus dem Jahr 1905.

Tlučná

Tlučná leží při Vejprnickém potoku 8 km západně od Plzně. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta, obecní knihovna a zdravotní středisko. Počátkem 60. let 20. století vybudovala obec nové koupaliště se skluzavkami a skokanským můstkem. Sportovcům je dále k dispozici sportovní stadion a nová tělocvična se sálem na házenou či malou kopanou. Tlučná je plynofikována, má novou čistírnu odpadních vod a pokračuje výstavba kanalizace a zpevňování místních komunikací. Doprava do Plzně je zajištěna prostřednictvím autobusu č. 55. Ze zájmových sdružení v obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Junák a Tělovýchovná jednota Tlučná. Příjezd od Plzně ve směru na Nýřany silnice č. 203. Památky: - Pomník padlých - který vybudovala Dělnická tělovýchovná jednota padlým tlučenským občanům v I. a II. světové válce, - kaple z roku 1905.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Tlučná

Der Ort wurde erstmals 1115 erwähnt, als der böhmische Fürst Vladislav I. die Ortschaft dem Kladruber Kloster schenkte. Kaiser Sigismund schenkte 1434 den Meierhof mit einer Schänke an Oldřich, der sich herausragend am Sieg über die Hussiten in Westböhmen beteiligte. 1454 wird Tlučná Eigentum der Brüder Zdeněk und Jan aus Lukavice. Auch während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) leidet Tlučná. Das Gut gehört der Fürstin Barbara Eusebie aus Brandenburg. 1701 wurde František Václav aus Vrtby als Inhaber des Gutes erwähnt. 1830 wurde der Hof und das Gut in Tlučná an Jan Karel vermacht, dem Fürsten von Lobkowitz dafür, dass er Franz Josef aus Vrtba das Leben rettete. 1838 gab es in der Gemeinde 238 Einwohner, einen Herrenhof, ein Gasthaus, ein Schafsstall und ein Hegerhaus. Zur Entwicklung der Ortschaft trugen vor allem die Vorkommen hochwertiger Schwarzkohle bei. Der Ort wurde zunehmend ein Ort mit Montanindustrie.

Tlučná

První zmínka o obci se objevuje v roce 1115, kdy český kníže Vladislav I. daroval Tlučnou klášteru Kladrubskému. Císař Zikmund v roce 1434 daruje popluží s krčmou Oldřichovi, který se významně podílel na vítězství nad husity v západních Čechách. V roce 1454 se stává Tlučná majetkem bratrů Zdeňka a Jana z Lukavice. Také za třicetileté války (1618-1648) Tlučná trpěla. Panství patřilo kněžně Barboře Eusebii z Brandenburku. R. 1701 se připomíná František Václav z Vrtby, majitel panství. V roce 1830 je dvůr a panství v Tlučné odkázáno Janu Karlovi, knížeti z Lobkowicz za to, že Františku Josefu z Vrtby zachránil život. V roce 1838 bylo ve vsi 238 obyvatel, panský dvůr, hostinec, ovčín, hájovna. K rozvoji obce přispělo využití kvalitního černého uhlí a zemědělská obec se postupně stala hornickou.

Wirtschaft • Hospodářství

Tlučná

In der Vergangenheit war die Mehrheit der Einwohner in der Steinkohlengrube Krimich II. beschäftigt, die aber 1995 geschlossen wurde. Zurzeit arbeiten die meisten Einwohner im Dienstleistungsbereich oder pendeln nach Pilsen. Firmen: STEEL PROFIL GmbH - Rohrproduktion, Zdeněk Folda - Heizungs- und Installationsarbeiten.

Tlučná

V minulosti byla většina obyvatel obce zaměstnána na dole Krimich II, který byl ale v roce 1995 uzavřen. V současnosti obyvatelé obce buď pracují ve službách či za prací dojíždí do Plzně. Firmy: STEEL PROFIL s.r.o. - výroba potrubí a trubek, Zdeněk Folda - topenářské a vodoinstalační práce.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Tlučná 
 •  
 • Hlavní 25 
 • 330 26  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 hodin
Rendert Time: 1,288 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB