Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Třemošná 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 18,10 km²

Třemošná

Die Stadt Třemošná liegt 9 km nördlich von Pilsen in einem breiten, lang gezogenen Becken, durch das der Bach Třemošenka fließt. Nur wenige Kilometer von Třemošná entfernt liegt ein beliebtes Ausflugsziel: der 514 m hohe Berg Krkavec mit einem Aussichtsturm. Auch die nahe Umgebung hat zahlreiche interessante Orte zu bieten, die einen Besuch wert sind. In der Stadt gibt es zwei Grund- und Hauptschulen, eine Post und einige medizinische Einrichtungen. Im Bereich des kulturellen Lebens ist die Václav-Brožík-Gesellschaft von Bedeutung, die sich mit dem Leben und Werk dieses bedeutenden Malers beschäftigt. Neben dem Handballverein Tatran, der fast 700 Mitglieder in sechs Sparten vereinigt, sind in Třemošná auch die Sportgemeinschaften Sokol Záluží und TJ Sokol Třemošná aktiv. Sehenswürdigkeiten: - Aussichtsturm auf dem Berg Krkavec - ehemaliges Hammerwerk – Geburtsstätte des Malers Václav Brožík - Vierkantkapelle mit Glockendach

Třemošná

Město Třemošná leží 9 km severně od Plzně v široké táhlé kotlině, jejímž středem protéká potok Třemošenka. Jen několik kilometrů od Třemošné je 514 metrů vysoký kopec Krkavec s rozhlednou, žádaný turistický cíl. I blízké okolí skýtá množství zajímavých míst k návštěvě. Ve městě jsou 2 základní školy, pošta, zdravotnické zařízení. Z kulturního života je významná činnost Společnosti Václava Brožíka, která vyvíjí činnost k poznání života a díla tohoto významného malíře. Kromě spolku házené Tatranu, který sdružuje téměř 700 členů a 6 sportovních odvětví, působí ve Třemošné i Sokol Záluží a TJ Sokol Třemošná. Památky: rozhledna na vrchu Krkavec, bývalý hamr - rodiště malíře Václava Brožíka, čtyřboká kaple se zvonovou střechou.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Třemošná

Die ersten schriftlichen Erwähnungen der Stadt Třemošná stammen aus den Jahren 1181/1182. Im 12. Jahrhundert gehörte Třemošná dem Edelmann Radosta aus Třemošná. Nach seinem Tod wurde es 1200 dem Kapitel in Mělník verkauft und 1293 erwarb es das Kloster Plasy. Die Propstei in Mělník wurde 1300 erneuert und nach einer Auseinandersetzung mit dem Abt Jan erhielt sie Třemošná wieder zurück. Nach 1379 wurde Třemošná einige Male an andere Herren oder Klöster verpachtet. 1509 war der Besitzer des Dorfes Jan von Gutštejn gezwungen, die Herrschaften Bělá und Třemošná dem Albrecht von Kolovraty und Libštejn zu überlassen. Später erwarben Jan und Bernard von Waldstein die Herrschaft und verpfändeten einen Teil ihres Eigentums an die Stadt Pilsen. Zu Ende des Feudalismus wurde Třemošná Teil der Herrschaft von Nekmíř, die damals im Besitz der Familie von Zikmund war, dem Graf aus Gotzy. 1707 ging die Herrschaft von Nekmíř an die Herren von Vrtba. 1851 wurde in Třemošná der bedeutende tschechische Maler Václav Brožík geboren. 1972 wurde Třemošná zur Stadt erhoben.

Třemošná

První zmínky o Třemošné pocházejí z let 1181-1182. Ve 12. století patřila Třemošná vladykovi Radostovi z Třemošné. Po jeho smrti v roce 1200 byla prodána kapitule v Mělníce a v roce 1293 ji odkoupil klášter v Plasích. Mělnické probošství bylo v roce 1300 opět obnoveno a po sporu s plasským opatem Janem Třemošnou opět získalo zpět. Po roce 1379 byla Třemošná několikrát pronajata jiným pánům či klášterům. V roce 1509 byl majitel vsi Jan z Gutštejna přinucen postoupit panství Bělá i s Třemošnou Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně. Později panství získal Jan a Bernard z Valdštejna, který část svého majetku zastavil městu Plzeň. Na sklonku feudalismu se Třemošná stala součástí Nekmířského panství, které tehdy patřilo rodině Zikmunda, hraběte z Gotzů. V roce 1707 přešlo panství v Nekmíři do rukou rodu pánů z Vrtby. Roku 1851 se v Třemošné narodil významný český malíř Václav Brožík. V roce 1972 byla Třemošná povýšena na město.

Wirtschaft • Hospodářství

Třemošná

Im Stadtteil Orlík wurde ein Gewerbegebiet errichtet, dass auch Kleinunternehmern gute Bedingungen bietet. In der Vergangenheit wurden hier Kaolin und Steinkohle gefördert. Varcholek GmbH - Heizungstechnik, Rohrleitungen, Schlosser-, Bau- und Planungsarbeiten in Industriebetrieben, Gemeinschafts- sowie Wohnbauten

Třemošná

V části Orlík je vytvořena průmyslová zóna; dobré podmínky jsou poskytovány i drobným podnikatelům. V minulosti zde probíhala těžba kaolínu a černého uhlí. Varcholek s.r.o. Zajišťujeme topenářské, potrubářské, zámečnické, stavební a projekční práce v průmyslových závodech, občanských i bytových stavbách.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Třemošná 
 •  
 • Budovatelská 992 
 • 330 11  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.30-17.00 Uhr Di, Do, Fr: 07.30-14.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.30-17.00 h Út, Čt, Pá: 07.30-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,69 MB