Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chodská Lhota 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,27 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 400 (01.04.2010)

Chodská Lhota

Chodská Lhota liegt 4,5 km von der Stadt Kdyně entfernt. Chodská Lhota ist umgeben von Bergenrücken. Im Norwesten der Berg Dobrá hora mit 638 m ü. NN. , im Westen der Berg Chlumek (Deutscher Berg) mit 642 m ü. NN., im Südosten der Berg Javorovice mit 587 ü.NN und im Osten der Křížová hora mit 601 m ü. NN.

Chodská Lhota

Chodská Lhota leží 4,5 km od města Kdyně. Kolem Chodské Lhoty se vypínají na severozápadě Dobrá hora s nadmořskou výškou 638 m, na západě Chlumek (Německá hora) s nadmořskou výškou 642 m, na jihovýchodě vrch Javorovice vysoký 587 m, a na východě Křížová hora s výškou 601 m.

Geschichte • Historie

Chodská Lhota

Chodská Lhota gehört zu den elf ältesten Choden-Dörfern, die in der Urkunde des Königs Jan Lucemburský (Johann von Luxemburg) vom 16. März 1325 erwähnt sind. Dort wird über sie als Wachdörfer bei den beiden Wegen nach Domažlice, an der südwestlichen Grenze des Böhmischen Staates geschrieben. Es ist die erste schriftliche Erwähnung des Dorfs Lhotka Villa Chodonum. Aber es gibt die Vermutung, dass das Dorf bereits im zehnten Jahrhundert bei der Kolonisationswelle entstanden ist. Alle Choden-Dörfer gehörten früher zur Rýzmberks (deutsch Riesenberg) Herrschaft. Am Anfang des 17. Jahrhunderts wurden sie verpfändet und am Ende des gleichen Jahrhunderts sind sie den Herren Laminger von Albernreuth zugefallen. Das Dorf Lhota im bekannten Aufstand einbezogen, der im Jahr 1693 niedergeworfen wurde.

Chodská Lhota

Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listiny krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše jako o strážních vsích, při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. Všechny chodské vsi byly nejdříve příslušny k rýzmberskému panství. Na začátku 17. století se dostaly do zástavy, a ke konci tohoto století připadly do dědičného práva pánů Lamingerů z Albernreuthu. Ves Lhota byla zapojena do známého povstání, které bylo potlačeno v roce 1693.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chodská Lhota 
 •  
 • Chodská Lhota 83 
 • 345 06  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 1,064 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB