Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chodov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 660 (01.04.2010)

Chodov

Chodov ist ein Dorf im westlichen Teil des ehem. Kreises Domažlice. Es erstreckt sich entlang des Bergabhangs des Böhmerwalds, unterhalb des Šimon Baar Denkmals in Výhledy. Zum Gemeindegebiet gehört auch der höchste Berg des Česky les, Čerchov (deutsch Schwarzkopf -1042 m ü. NN). Chodov liegt 9 km westlich von Domažlice, 5 km südlich von Klenčí pod Čerchovem (deutsch Klentsch) und 10 km östlich des tschechisch-deutschen Grenzübergangs Lísková/Waldmünchen. Das Dorf geht mit dem benachbarten Trhanov (deutsch Chodenschloß) ineinander.

Chodov

Chodov je vesnice v západní části okresu Domažlice. Rozkládá se ve svahu hřebene Českého lesa, pod pomníkem Jindřicha Šimona Baara na Výhledech. Do katastru obce spadá také nejvyšší hora Českého lesa – Čerchov (1042 m). Chodov leží 9 km západně od okresního města Domažlice, 5 km jižně od Klenčí pod Čerchovem a 10 km východně od česko-německého hraničního přechodu Lísková/Waldmünchen. Ves na východě stavebně splývá se sousedním Trhanovem.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Chodov

Das ursprünglich privilegierte Chodendorf wird zum ersten Mal im Jahr 1365 genannt. In der Dorfumgebung, an der als "Kosteliště" genannten Stelle trafen sich heimlich die nicht katholischen Choden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde im Zentrum des Dorfes eine spätgotische Kapelle mit Glockenturm gebaut. Als Beispiel der Volksarchitektur dienen hier die Block-Bauernhäuser Nr. 70 und 71. In der Gemeinde befindet sich auch ein Denkmal Jan Hus aus dem Jahr 1922. Nach dem 2. Weltkrieg kommt es zu baulichem Aufschwung und Bevölkerungszuwachs. Unterhalb des Berges, zwischen Chodov und Trhanov entstehen Industriebetriebe (vor allem der holzverarbeitenden Industrie). Aus diesem Grund wurden hier viele -Wohnhäuser gebaut. Dank der starken Bautätigkeit floß Chodov baulich mit dem benachbarten Trhanov zusammen. Beide Gemeinden behielten jedoch bis jetzt ihre Eigenständigkeit.

Chodov

Původně privilegovaná chodská ves je poprvé uváděna v roce 1365. V okolí vesnice na tzv. kostelišti se tajně scházeli nekatoličtí Chodové. Ve 2. polovině 18. století byla v centru vsi postavena pozdně barokní kaple se zvoničkou. Ukázkami lidové architektury jsou roubené chalupy čp. 70 a 71. V obci je také památník mistra Jana Husa z roku 1922. Po 2. světové válce dochází ke stavebnímu rozvoji a nárustu obyvatel, pod kopcem , mezi Chodovem a Trhanovem vznikají průmyslové podniky (zejm. dřevozpracující průmysl). Z toho důvodu tam bylo tehdy postaveno velké množství nových betonových bytovek, díky nimž v 70. letech Chodov stavebně splynul se sousedním Trhanovem. Obě obce si ale dosud zachovaly samostatnost.

Wirtschaft • Hospodářství

Chodov

Heutzutage ist Chodov ein großes Dorf mit relativ großen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde. Die Einrichtungen sind offenbar besser, als im benachbarten Trhanov. Im Dorf gibt es zwei Lebensmittelgeschäfte, 2 Gasthäuser und die Grundschule.

Chodov

Dnes je Chodov velkou vesnicí s relativně velkými možnostmi zaměstnání v obci. Občanská vybavenost je zřejmě lepší než v sousedním Trhanově. Ve vsi jsou 2 prodejny potravin, 2 hostince a základní škola.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chodov 
 •  
 • Chodov 155 
 • 345 33  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,922 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,68 MB