Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Cheznovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 7,81 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 740 (01.04.2010)

Cheznovice

Die Gemeinde Cheznovice liegt im Durchschnitt auf 480 m ü. NN. im südöstlichen Teil des Rokycany-Landes, im Pilsner Bezirk. Die umliegende, sanft gewellte Landschaft, die zum größten Teil durch Felder, Wiesen, Wasserflächen, aber auch tiefe Wälder gestaltet wird, befindet sich in der unmittelbaren Nähe des Gebirges Brdy. Der Holoubecký Bach fließt durch den Ort Cheznovice, das Gemeindegebiet und mündet in den nahe gelegenen Štěpánský See. Das Dorf wird von vielen Touristen besucht, die die Schönheiten der erhaltenen Natur genießen. Das Gebiet ist beliebt bei Pilzsammler und Urlaubern. Obwohl sich in Cheznovice keine bedeutsamen Kultursehenswürdigkeiten befinden, ist die Gemeinde wegen der auberen Umwelt und der herrlichen Landschaft gern besucht.

Cheznovice

Obec Cheznovice má průměrnou nadmořskou výšku 480 m a leží v jihovýchodní části Rokycanska, v kraji Plzeňském. Okolní, mírně zvlněná krajina, kterou tvoří z velké většiny pole, louky, vodní plochy, ale i hluboké lesy, se nachází těsném sousedství pohoří Brdy. Katastrálním územím a také samotnými Cheznovicemi protéká Holoubecký potok, který ústí do nedalekého Štěpánského rybníka. Vesnička je hojně navštěvovaným cílem turistů, kteří přijíždějí za krásami zachovalé přírody, houbařů, i rekreantů. V Cheznovicích sice nejsou k žádné význačné kulturní památky, ale za to se obec může pochlubit čistým prostředím a pěkným okolím. Zejména rozsáhlé sousední lesy lákají stále více rekreantů, houbařů a milovníků přírody.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Cheznovice

Im zweiten Buch der sog. Landtafeln (Vorgänger des Grundbuchs) befindet sich die älteste schriftliche Erwähnung von Cheznovice vom 2. Oktober 1370. Nach diesem Eintrag war Cheznovice im Eigentum von Smil von Libomyšl. In dem erhaltenen Originaltext des Rožmberks-Urbarium gibt es eine Erwähnung über die Existenz von Cheznovice aus dem Jahr 1374. Von 1336 bis 1426 gehörte die Herrschaft des nahe gelegenen Zbiroh Schlosses den Rožmberks und auch Cheznovice wurden in diesen Besitz eingeschlossen. In der Vergangenheit hat man in der Umgebung von Cheznovice Eisenerz gefördert. Eisenerz wurde primitiv im Tagebau gefördert, meist mit Stollen, die in die Bergabhänge führten. Die Gruben gehörten zu den Eisenwerken von Komarov. Die Eisenerz-Förderung wurde im Jahre 1875 beendet, das letzte Mal hat man Eisenerz in "Žlebce" gefördert.

Cheznovice

V druhé knize provolací desek zemských se nachází z 2. října 1370 nejstarší písemná zmínka o existenci Cheznovic. Podle tohoto zápisu vlastnil Cheznovice Smil z Libomyšle. V dochovaném originálním textu rožmberského urbáře je o existenci Cheznovic zmínka z r. 1374. Od r. 1336 - 1426 patřilo panství nedalekého zbirožského zámku Rožmberkům a do tohoto majetku byly zahrnuty i Cheznovice. V minulosti se v okolí Cheznovic těžila železná ruda. Při primitivních začátcích to byla těžba povrchová, nejčastěji štolami vedenými do svahů. Doly patřily ke komárovským železárnám. Těžba rudy byla ukončena v r. 1875, naposledy se těžilo ve "Žlebci".

Wirtschaft • Hospodářství

Cheznovice

Zur Zeit lebt die Gemeinde ein ruhiges Leben. Die Dienstleistungen für Bewohner werden von 3 Läden und 2 Gaststätten gewährleistet. Weiter bieten sich hier folgende Dienstleistungen und Handwerksbetriebe an: Friseursalon, Massagesalon, Damenschneiderei, Reparaturen von elektronischen Geräten, Wasserinstallationen - Heizungsinstallationen, Schlosserei, Tischlerei, Reifenservice, Autolackiererei, Autotransport, Erdbau, Metallproduktion, Maurerarbeiten, Management- und Ökonomische Beratung.

Cheznovice

V současné době si obec žije poklidným životem. Služby pro obyvatele zajištují 3 obchody, 2 pohostinství. Dále jsou zde zajišťovány tyto služby a provozy: kadeřnictví, masážní salon, dámské krejčovství, opravy elektronických zařízení, vodoinstalatérství - topenářství, zámečnictví, truhlářství, pneuservis, autolakovna, autodoprava, zemní práce, kovovýroba, zednické práce, organizační a ekonomické poradenství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Cheznovice 
 •  
 • Cheznovice 16 
 • 338 06  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,929 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB