Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dlouhá ves 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 14,98 km²

Dlouhá ves

Dlouhá Ves liegt hoch über dem rechten Ufer des Flusses Otava an der Straße von Sušice nach Kašperské Hory auf 512 m ü.NN. In der Gemeinde gibt es ein Standesamt, eine Grundschule, einen Kindergarten, ein Postamt und eine Gemeindebibliothek. Die Gemeinde selbst besteht aus folgenden Ortsteilen: Annín, Janovice, Platoř, Bohdašice, Nové Městečko, Rajsko, Dlouhá Ves. Die Gemeinde hat eine gute Verkehrsverbindung nach Sušice, Klatovy, České Budějovice und Prag. In Annín ist Sitz einer berühmten Schleiferei von Bleikristallglas, in der sich Besucher im Betriebsladen Bleikristallerzeugnisse kaufen können. Touristen verbringen gerne ihren Urlaub auf dem Campingplatz Nové Městečko auf einer Halbinsel am Fluss Otava. Baudenkmäler: - gotische Kirche der Heiligen Phillip und Jakobus aus der 14. Jh., später im Barockstil renoviert, - Kirche des Heiligen Moritz aus Mouřenec - romanisch-gotischer Bau; die Kirche mit einem festen Turm wurde um das Jahr 1200 erbaut; im Jahre 1329 wurde in den Turm eine Bronzglocke angebracht, - Familienkapelle der Gründer der Glashütte in Annín, - Beispiel bäuerlicher Architektur: Komplex von Zweifamilienhäusern mit Halbwalmdächern und mit einem Paar von Halbkreisfenstern im Giebel.

Dlouhá ves

Dlouhá Ves leží nad pravým břehem řeky Otavy při silnici ze Sušice do Kašperských Hor v nadmořské výšce 512 m. V obci se nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, pošta a obecní knihovna. Samotná obec se skládá z těchto částí: Annín, Janovice, Platoř, Bohdašice, Nové Městečko, Rajsko, Dlouhá Ves. Z obce je dobré dopravní spojení do Sušice, Klatov, Českých Budějovic a Prahy. V Anníně má sídlo proslulá brusírna olovnatého křišťálu, kde si návštěvníci mohou zakoupit v podnikové prodejně některý z jejich výrobků. Turisté mohou strávit překrásnou dovolenou v autokempingu Nové Městečko jež leží na poloostrově u řečiště Otavy. Památky: - gotický kostel sv. Filipa a Jakuba ze 14.století, později zbarokizovaný. - kostel sv. Mořice na Mouřenci – románsko-gotická stavba. Kostel s pevnou věží byl vybudován kolem roku 1200. V roce 1329 byl do věže umístěn bronzový zvon. - rodinná kaple zakladatelů sklárny v Anníně. - lidová architektura - soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 4 von 4

Geschichte • Historie

Dlouhá ves

Dlouhá Ves bildete schon im 13. Jahrhundert das Zentrum des Adelhofes, dessen Besitzer sich als "Dlouhoveští von Dlouhá Ves" bezeichneten. Sie hatten ihren Sitz in der örtlichen Festung. Der erste bekannte Besitzer von Dlouhá Ves war Blajislav, mit dem Prädikat "de Longa Villa" geschrieben, d. h. von "Dlouhá Ves". Historisch wird er für den Gründer des Geschlechtes von "Dlouhoveští" gehalten, denen der Bauernhof Dlouhá Ves bis Ende des 15. Jahrhunderts gehörte. Seit dem Jahre 1470 war Dlouhá Ves im Besitz des Geschlechts der "Češtičtí". Um das Jahr 1490 wurde der Bauernhof von Dlouhá Ves zum Königslehen. Ab den 90-er Jahren des 16. Jahrhunderts gehörte Dlouhá Ves dem Rittergeschlecht der Čejka aus Olbramovice. Dieses Geschlecht behielt den Besitz bis zum Jahre 1659, als sie ihn stark verschuldet verkauften. Bis zum Jahre 1697, als der Bauernhof an Jan Jiří Schumann verkauft wurde, wechselten sich einige Inhaber. Die Herrschaft der Schumanns in Dlouhá Ves dauerte fast 90 Jahre. Sie machten sich um weiteren Aufschwung des Bauernhofes und der örtlichen Kirche der Heiligen Phillip und Jakobus verdient - für jene Kirche bezahlten sie im Jahre 1710 die Glocke. Im Jahre 1718 ließen sie einen neuen Speicher bauen und im Jahre 1732 bauten sie die alte Festung einschließlich der Kapelle in einen bequemeren Herrschaftssitz um. Im Jahre 1800 wurde der Bauernhof an Josef von Schwarzenberg verkauft. Die Schwarzenbergs hatten Dlouhá Ves bis zum Jahre 1930 im Besitz.

Dlouhá ves

Dlouhá Ves tvořila již od 13. století centrum šlechtického statku, jehož majitelé se psali jako Dlouhoveští z Dlouhé Vsi. Sídlili v místní tvrzi. Prvním známým majitelem Dlouhé Vsi byl Blajislav, píšící se po ní s predikátem "de Longa villa", tedy z "Dlouhé Vsi". Historicky je považován za zakladatele rodu Dlouhoveských , kteří drželi statek Dlouhou Ves až do závěru 15. století. Od roku 1470 drželi Dlouhou Ves Češtičtí. Kolem roku 1490 se dlouhoveský statek stal královským lénem. Od devadesátých let 16. století patřila Dlouhá ves rodu rytířů Čejků z Olbramovic. Čejkové drželi majetek do roku 1659, kdy jej silně zadlužený prodali. Až do roku 1697, kdy byl statek postoupen Janu Jiřímu Schumannovi, se zde vystřídalo několik majitelů. Vláda Schumannů v Dlouhé Vsi trvala téměř 90 let. Zasloužili se o další rozkvět statku i místního kostela Filipa a Jakuba, pro který roku 1710 zaplatili zhotovení zvonu. Roku 1718 nechali vystavět novou sýpku a roku 1732 upravili starou tvrz včetně kaple na pohodlnější panské sídlo. Roku 1800 byl statek prodán Josefu ze Schwarzenbergu. Schwarzenbergové udrželi Dlouhou Ves do roku 1930.

Wirtschaft • Hospodářství

Dlouhá ves

In der Gemeinde und in ihrer Umgebung sind folgende Firmen ansässig: Böhmerwalder Bauernhof Dlouhá Ves, GmbH - tierische und pflanzliche Produktion, Glashütte Annín - Schleifen und Verkauf von Bleikristallglas, Pension V lukách - Pension Hotel Pod Mouřencem in Annín - Hotelpension

Dlouhá ves

V obci a okolí podnikají tyto firmy: Šumavský statek Dlouhá ves,s.r.o. - živočišná a rostliná výroba, Sklárna Annín - broušení a prodej olovnatého kišťálu, Penzion V lukách - ubytovací služby, Hotel Pod mouřencem v Anníně - ubytovací služby.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dlouhá ves 
 •  
 • Dlouhá Ves 155 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00 - 17.00 Uhr Di-Fr: 07.00 - 15.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00 - 17.00 hodin Út-Pá: 07.00 - 15.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB