Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chrást 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň - sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,84 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.683 (04.08.2004)

Chrást

Chrást liegt 8 km nordöstlich von Pilsen oberhalb des Tals des Flusses Klabava. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grund- und Hauptschule, ein Postamt, eine Ärztezentrum und eine Gemeindebibliothek. Aufgrund seiner Lage und der günstigen Straßen- und Bahnverbindung nach Pilsen wurde Chrást zum Erholungsgebiet für die Einwohner der Stadt Pilsen. Von April bis September wird Chrást zur zweiten Heimat für die Besitzer der hiesigen Wochenendhäuser. Von der Gastfreundlichkeit des Dorfes profitieren im Sommer auch Touristen und vor allem Wassersportler, die während ihrer Fahrt auf dem Fluss Klabava die 38 m hohe Eisenbahnbrücke bewundern können. Diese Brücke wurde als Teil der Eisenbahnstrecke nach Stupno errichtet und war zu ihrer Zeit die zweitgrößte Brücke der österreichisch-ungarischen Monarchie. Sie wurde nach einem Entwurf des berühmten Architekten G. Eiffel erbaut. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kapelle der Heiligen Maria auf dem Dorfplatz. Der Lagerplatz "Na Závrtku" am Fluss Berounka ist der bekannteste Ausgangspunkt für Fahrten auf dem Fluss Berounka. Anreise: -Staatsstraße Nr. 233 ab Pilsen oder Nr. 180 ab Třemošná. -Eisenbahnstrecke Nr. 170.

Chrást

Chrást leží 8 km severovýchodně od Plně nad údolím říčky Klabavy. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta, zdravotní středisko a obecní knihovna. Vzhledem ke své poloze, vhodnému silničnímu i železničnímu spojení s Plzní, se stala obec rekreační zónou Plzně. Od dubna do září se Chrást stává druhým domovem chatařům a chalupářům. Pohostinnosti obce využívají v létě i turisté a hlavně vodáci, kteří při sjíždění Klabavy obdivují 38 metrů vysoký železniční most postavený při budování železniční trati do Stupna v r. 1863, který byl svého času druhým největším mostem rakouského mocnářství. Byl postaven dle projektu známého architekta pana G. Eifella. Další památkou je kaplička Panny Marie, jenž je umístěna na návsi. Tábořiště „Na Závrtku“ u řeky Berounky je nejznámějším východiskem pro splutí řeky Berounky. Příjezd: Silnice č. 233 z Plzně, nebo č.180 z Třemošné. Železniční trať č. 170.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Chrást

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1242, als der böhmische König Václav I. das Dorf dem Kloster in Chotěšov schenkte. Im Jahre 1283 wurde hier von den Herren aus Chrást in der Nähe des Flusses Klabava eine Festung gegründet. Sie wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts zerstört, als Pilsen Chrást eroberte. Die industrielle Entwicklung der Gemeinde Chrást begann Ende des 17. Jahrhunderts, nachdem die Pilsner Bürger am Rande des Dorfes eine neue Eisenhütte errichtet hatten.

Chrást

První zmínka je z roku 1242, kdy byla českým králem Václavem I. věnována chotěšovskému klášteru. Roku 1283 zde byla založena tvrz pány z Chrástu. Stávala nedaleko říčky Klabava. Zanikla na počátku 16. stol., kdy Chrást získala Plzeň. Průmyslový rozvoj zdejší lokality začal na konci 17. stol., kdy plzeňští měšťané postavili na okraji vsi novou železářskou huť.

Wirtschaft • Hospodářství

Chrást

In der Gemeinde sind folgende Firmen tätig: ATMOS Chrást GmbH - Herstellung von Schraubenkompressoren für Druckluft Milan Korjenek - Schreinerei

Chrást

V obci působí tyto firmy: ATMOS Chrást s.r.o. - výroba šroubových kompresorů na stlačený zduch, Milan Korjenek - TRUHLÁŘSTVÍ.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chrást 
 •  
 • třída Čs. odboje 133 
 • 330 03  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.00-18.00 h Di: 07.00-15.00 h Mi: 07.00-15.00 h Do: 07.00-15.00 h Fr: 07.00-14.30 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.00-18.00 h Út: 07.00-15.00 h St: 07.00-15.00 h Čt: 07.00-15.00 h Pá: 07.00-14.30 h
Rendert Time: 1,021 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,68 MB